Merck testuje nové kardiovaskulární léky

Merck KGaA má v současnosti ve fázích klinického a předklinického vývoje několik kardiovaskulárních látek. Cílem těchto léků je prevence a léčba akutních kardiovaskulárních onemocnění a jejich následků.

Nejpokročilejším projektem je nový inhibitor výměny sodíku (Na+) a protonu (H+) (NHE), Eniporide (EMD 96785). Eniporide zabraňuje NHE v myokardické buňce a limituje tak odumírání buňky, ke kterému dochází při srdeční ischemii/reperfuzi, blokováním rychlé výměny iontů. Zabraňování NHE je jedním z nejslibnějších terapeutických přístupů v kardiovaskulární oblasti pro příští desetiletí a Eniporide se může stát hlavním průlomem v léčení akutního infarktu myokardu (AMI).

Eniporide je nyní vyšetřován jako intravenózní složení ve druhé fázi dávkovacích zkoušek u pacientů AMI: ESCAMI (Hodnocení bezpečnosti a kardioochranných účinků Eniporidu u pacientů prodělávajících reperfuzní terapii pro AMI). Mezidobé analýzy založené na více než 400 pacientech byly provedeny koncem května 1999. Bylo rozhodnuto, že studie bude pokračovat. Zkoušky ESCAMI se zúčastní více než 1000 pacientů. Konečné výsledky ESCAMI jsou očekávány začátkem roku 2000. Rozsáhlá mezinárodní fáze III má podle plánu začít v roce 2000, přičemž její realizace je očekávána nejdříve v roce 2003.

V průmyslových zemích dochází každoročně k více než 3 miliónům případů AMI; přes dokonalejší léčení míra následných kardiovaskulárních událostí zůstává vysoká. Každý rok je kvůli AMI hospitalizováno 1,3 miliónu pacientů.

Eniporide v AMI je jedním z projektů založených na platformě zabránění NHE, na kterém Merck KGaA nyní pracuje. V této podnětné a slibné oblasti výzkumu jsou ve vývoji další potenciální indikace a látky.

Merck KGaA také brzy zahájí II. fázi zkoušek své ústně podávané protilátky Gantofiban (EMD 122347). Přes přerušení vývoje podobných látek u několika konkurentů je Merck KGaA přesvědčen, že díky svému odlišnému profilu se Gantofiban může stát úspěšnou léčebnou volbou u pacientů s akutním koronárním syndromem. Eniporide i Gantofiban jsou vyvíjeny ve spolupráci s Yamanouchi Pharmaceuticals.

Merck KGaA, jehož kardiovaskulární obchod činil v roce 1998 téměř 650 miliónů DEM, má také další inovativní předklinické projekty, zaměřené na indikaci akutních koronárních syndromů, akutního infarktu myokardu, selhání srdce, hlubokožilní trombózy a restenózy. ots Original Text Service: Merck KGaA Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Merck KGaA Tel.: 06151/ 722386/ 727109 Fax: 06151/ 727707/ 723138

Keywords Merck

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.