Silné první čtvrtletí pro Merck

Merck Group zvýšila v prvním čtvrtletí letošního roku prodeje o 5,1 procenta na 2193 miliónů DEM (předchozí rok: 2087 miliónů DEM). Podle zprávy tiskové kanceláře společnosti Merck, největší přínos k tomuto růstu zajistil farmaceutický sektor s nárůstem prodejů o 8,8 procenta na 1294 miliónů DEM (1189 miliónů DEM). Oblast laboratorních produktů si s mírným poklesem o 0,5 procenta na 486 miliónů DEM (488 miliónů DEM) udržela úroveň předchozího roku. V sektoru speciálních chemikálií prodeje vzrostly o 1,1 procenta na 402 miliónů DEM (397 miliónů DEM).

Přes mírný pokles provozního výsledku podnikatelských sektorů o 3,5 procenta na 323 miliónů DEM (335 miliónů DEM) výsledky předčily naše očekávání. Tento pokles lze přičíst zvýšení výdajů na výzkum a rozvoj, stejně jako dopadům devizových kursů, které ovlivnily převod výsledky z místní měny na DEM. Při porovnání provozního výsledku (EBIT) musí být brán v úvahu zvláštní příjem 52 miliónů DEM získaný v prvním čtvrtletí 1998 z převodu sektoru biomateriálů do společného podniku s Biometem. Při úpravě o tento údaj se v meziročním srovnání provozní výsledek zvýšil o 8,9 procenta, bez úpravy výsledek klesl o 8,2 procenta na 302 miliónů DEM (329 miliónů DEM).

S ohledem na silné první čtvrtletí a známky zlepšování světové ekonomiky Merck předpokládá, že dobrý vývoj podnikání bude ve zbývající části roku pokračovat. Original Text Service: Merck KGaA Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Merck KGaA Tel.: 06151/ 722386/ 727109 Fax: 06151/ 727707/ 723138

Keywords Merck

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.