KLM Royal Dutch Airlines oznamuje roční výsledky

Společnost KLM Royal Dutch Airlines (NYSE: KLM) dnes vydala toto oznámení:

Výsledky za fiskální rok 1998/99

Provozní zisk za fiskální rok 1998/99 klesl z 811 miliónů NLG na 425 miliónů. Zisk před zdaněním činil 571 miliónů NLG. Čistý zisk za fiskální rok 1998/99 činil 456 miliónu NLG včetně čistého výnosu z prodeje aktiv ve výši 221 miliónů NGL, ve srovnání s čistým ziskem s vyloučením mimořádného zisku z prodeje akcií Northwest, který vloni činil 603 miliónu NLG.

Zisk na akcii se ve fiskálním roce 1998/99 snížil o 10 procent na 7,33 NLG (3,333 EUR) z loňských 8,10 NLG. Je navržena dividenda 1,50 NLG na akcii (0,68 EUR) po loňských 3,00 NLG. Tento návrh dividendy představuje vyplacení zhruba 40 procent čistého zisku s vyloučením čistého výnosu z prodeje aktiv.

Finanční situace KLM zůstala ve fiskálním roce 1998/99 pevná. Čistý dluh k vlastnímu jmění za fiskální rok 1998/99 se mírně snížil z loňských 84 procent na letošních 82 procent, úrokové krytí se zlepšilo na 4,2 procenta. Provozní cash flow činil 592 miliónu NLG. Cash flow z finančních činností byl 740 miliónu NLG, což bylo dáno především výnosy z prodeje akcií NWA v roce 1997/98. Disponibilní cash flow se v důsledku toho zlepšil z 569 miliónu NLG na 1332 miliónů NLG. Rentabilita použitého kapitálu činila 6,6 procenta.

Jednicové výnosy a jednicové náklady společnosti za fiskální rok 1998/99 ve srovnání s předchozím rokem jsou uvedeny dále: Duben-březen 1998/99 1997/98 Změna

(A) (A) v procentech (centů NLG na ATK) Jednicové výnosy 77,6 81,9 (5) bez měnových vlivů 77,9 -- (5) Jednicové náklady 73,0 74,9 (3) bez vlivu cen paliv 74,5 -- (1) bez měnových vlivů 73,2 -- (2) marže 4,6 7,0 - -

Objem přepravy, kapacita, vytíženost, faktor nulové rentability přepravy

Objem přepravy KLM se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o jedno procento. Kapacita stoupla o čtyři procenta. V důsledku toho celková vytíženost klesla o 2,7 procentního bodu na 75,1 procenta. Faktor nulové rentability přepravy se zlepšil ve srovnání s předchozím rokem o 0,4 procentního bodu.

Vývoj obchodů

Máme za sebou velmi dynamický rok. Ekonomický pokles v roce 1998 měl negativní dopad na naše obchodní výsledky ve srovnání s rokem 1997/98. Pokles našich výsledků je možné hlavně připsat negativnímu dopadu ekonomické krize v Asii, rostoucí konkurenci zejména na evropských a severoatlantických linkách a stávkám v Northwest Airlines v září 1998. KLM reagovala na tuto ekonomickou situaci omezením růstu kapacit.

Podařilo se nám snížit jednicové náklady a těžili jsme z poklesu cen paliv. To však nebylo dostatečné na vykompenzování poklesu jednicových výnosů.

Příjmy společného podniku KLM/Northwest Airlines včetně nových se v uplynulém roce zvýšily na 2,265 miliónu USD a počet pasažérů stoupl o 17 procent.

Na přesnost našeho provozu měly negativní vliv případy zpoždění vlivem Řízení letového provozu. Dne 27.dubna 1999 KLM oznámila prodej svého podílu ve společnosti Galileo International. Účetní zisk z tohoto prodeje přispěje k čistému zisku v roce 1999/2000. Tato transakce je poslední z celé řady odprodejů aktiv nesouvisejících s hlavní činností. V roce 1998/99 KLM prodala svou účast ve společnostech Frans Maas a Unijet a jednu třetinu svého podílu ve společnosti Equant.

Výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 1998/99 do 31.března 1999.

Provozní ztráta ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla 236 miliónu NLG ve srovnání se ztrátou 62 miliónů v předchozím roce. Celkové tržby činily 3044 miliónu NLG ve srovnání s 3153 miliónu v předchozím roce. Provozní náklady činily 3280 miliónu NLG ve srovnání s 3215 miliónu v předchozím roce. Ztráta po zdanění ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla 88 miliónů NLG ve srovnání se ztrátou 96 miliónů NLG v předchozím roce. Provozní ztráta ve čtvrtém čtvrtletí byla vyšší než dříve očekávaná, zejména vlivem nižších tržeb z přepravy v důsledku nižších výnosů.

Dále uvádíme jednicové výnosy a jednicové náklady společnosti za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 1998/99 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku: Leden-březen 1999 1998 Změna

(A) (A) v procentech (centů NLG na ATK) Jednicové výnosy 72,5 77,7 (7) Bez měnových vlivů 73,5 -- (5) Jednicové náklady 78,1 78,8 (1) bez vlivu cen paliv 79,1 -- 0 bez měnových vlivů 79,1 -- 0 Marže (5,6) (1,1) --

Objem přepravy, kapacita, vytíženost, faktor nulové rentability přepravy

Objem přepravy KLM se zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí o jedno procento, kapacita stoupla o tři procenta.t

Indikátor RPK se v tomto čtvrtletí stabilizoval, zatímco ASK stoupl o jedno procento. Zatímco nákladní doprava během předchozích tří čtvrtletí (duben-prosinec 1998) klesla o tři procenta, ve čtvrtém čtvrtletí se nákladní doprava zvýšila o tři procenta.

Perspektivy

Při mírném růstu kapacity o čtyři procenta očekáváme, že se celkový faktor vytíženosti zvýší, zejména v nákladní dopravě. Očekává se, že výnosy jak u osobní, tak nákladní dopravy budou nadále pod tlakem.

Ekonomické vyhlídky Asie sice vypadají příznivěji než vloni, avšak významné nejistoty ve světě nám brání, abychom předpovídali úroveň příjmů ve fiskálním roce 1999/2000.

Amstelveen, 19.května 1999 Představenstvo

Kompletní sdělení pro tisk včetně účetní závěrky najdete na adrese http://investorrelations.klm.com

Sdělení pro tisk najdete pod rubrikou "latest news" prezentaci hospodářských výsledků v rubrice "recent presentations".

(A) Jednicové výnosy a jednicové náklady před zanesením výsledků společného podniku.

ots Original Text Service: KLM Royal Dutch Airlines

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: KLM Corporate Communications, +31-20-649-4545, nebo fax +31-20-648-8092

Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19990519/HSW007 nebo NewsCom, 213-237-5431

Webová stránka: http://investorrelations.klm.com http://www.klm.com

Keywords KLM

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.