Červený kříž pomáhá s evakuací po protržení hráze Kachovské přehrady

V úterý 6. června, kolem 3. hodiny ranní se protrhla v důsledku válečných operací hráz Kachovské přehrady v Chersonské oblasti na Ukrajině. Postiženým pomáhá Červený kříž.

Odhadem 16.000 lidí ohrožují záplavy po poškození přehradní hráze Kachovské hydroelektrárny. Do probíhající evakuace obyvatel ohrožených záplavami se už aktivně zapojil Ukrajinský červený kříž, který jen během dopoledne evakuoval 800 lidí z nejohroženějších míst.

Na zajištění materiálních potřeba evakuovaných (pitná voda, potraviny, hygiena apod.) poskytují ukrajinským kolegům okamžitou finanční pomoc ostatní složky Mezinárodního hnutí ČK a ČP – Český červený kříž již posílá 5 milionů Kč.

Situaci a potřeby na místě – které postihli i masivní výpadky elektrické energie – budeme dále sledovat a tomu přizpůsobíme další pomoc.

Na pomoc Červeného kříže můžete přispět i Vy: na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:

č.ú. 333999/2700, v.s. 1502

Platba on-line: https://www.cervenykriz.eu/chci-prispet-ukrajina

QR kód: https://www.cervenykriz.eu/files/files/cz/fondhumanity/QR_1502_Ukrajina.gif

Děkujeme.

Doc. Dr. Marek Jukl

prezident ČČK

jukl.marek@cervenykriz.eu

https://www.cervenykriz.eu/

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-Ukrajina-Rusko-boje-záplavy-sociální-Červený kříž

Region
Hradec Kralove region

Category
Services, tourism
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.