Konsolidační balíček má snížit i investice do technologií. Stát riskuje udržitelnost českého průmyslu

Jednou z klíčových obav nedávno představeného konsolidačního balíčku, je výrazné snížení národních dotací pro podnikatele ve výši 54,4 miliard korun. Tyto dotace hrají zásadní roli při podpoře podniků a podpoře udržitelných inovací.

Představení konsolidačního balíčku vzbuzuje obavy z jeho negativního dopadu na udržitelnost českého průmyslu. Výrazné snížení dotací pro podnikatele, snížení provozních nákladů a platů ve veřejném sektoru, zvýšení daní a změny v systému DPH mohou mít nepříznivé dopady na růst podnikání, inovace a celkovou konkurenceschopnost českého průmyslu.

„Drastickým snížením těchto dotací vláda riskuje omezení rozvoje a udržitelné konkurenceschopnosti českého průmyslu. Toto snížení by mohlo vést k poklesu výzkumných a vývojových aktivit, snížení investic do technologií a infrastruktury a snížení podpory pro malé a střední podniky (MSP), které jsou závislé na prosperitě těchto dotací“ podotýká Karel Kotoun, zakladatel společnosti Green0meter.

Součástí konsolidačního balíčku jsou také změny v systému daně z přidané hodnoty (DPH), které snižují sazby DPH na základní zboží, bydlení a zdravotnické produkty z 15 % na 12 %. Snížené sazby DPH v kombinaci se zjednodušením systému DPH mohou omezit schopnost vlády shromáždit dostatečné finanční prostředky na podporu veřejných služeb a investic do udržitelného rozvoje.

„Pro zajištění udržitelné a prosperující budoucnosti České republiky je nezbytná komplexní analýza dlouhodobých dopadů těchto opatření. Prostřednictvím dat může Green0meter pomoci Českým firmám správně argumentovat velkou přidanou hodnotu udržitelné transformace jako významnou úspornou páku“ dodává Karel Kotoun.

Konsolidační balíček ve zkratce

Česká vláda nedávno představila ambiciózní konsolidační balíček skládající se z 58 opatření, která mají zlepšit saldo státního rozpočtu. Předpokládá se, že tato opatření budou mít v letech 2024 až 2025 kumulativně pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu ve výši 147,5 miliardy Kč. Balíček sice může řešit bezprostřední fiskální obavy, ale vyvolává obavy z jeho negativních dopadů na udržitelnost českého průmyslu.

Primárním cílem vládního konsolidačního úsilí je snížit současný rozpočtový deficit ve výši 3,5 % HDP na odhadovaných 1,8 % HDP v roce 2024 a 1,2 % HDP v roce 2025. Ministr financí Zbyněk Stanjura zdůrazňuje nutnost nápravy zhoršující se veřejné finance země zděděné po předchozí administrativě. „Zatímco záměr zlepšit stav veřejných financí je chvályhodný, konkrétní opatření navrhovaná v konsolidačním balíčku mohou mít nepříznivé dopady na udržitelnost českého průmyslu,“ říká Karel Kotoun z Green0metru.

Kontakt pro média:

Martin Moc

e-mail: moc@prmoc.net

Keywords ČR-průmysl-daně-peníze-investice-firmy-PR Moc-Green0meter

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.