Cyklus regionálních aktivit Digitální transformace 2023

Rádi bychom vás pozvali do Zlína 30. března od 9.00 na letošní cyklus regionálních aktivit pod souhrnným názvem Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti a kde na to vzít.

Digitální transformace nabízí českým firmám řadu příležitostí k zefektivnění interních procesů i zlepšení konkurenceschopnosti a postavení na trhu. Avšak také něco stojí – jak vyjádřeno v penězích, tak i v úsilí, které je zapotřebí jí věnovat napříč celou firmou či organizací.

Jsou na vynaložení tohoto úsilí a prostředků ale české firmy připraveny? Mají k tomu dostatek důvodů, které lze vyargumentovat napříč firmou? A co je pro ně tím nejdůležitějším a prvním (či posledním?) impulsem proto, aby započaly svou systémovou digitální transformaci a neustrnuly na půli cesty tím, že si pořídí dílčí nový přístroj či digitalizují jen malou část svých procesů?

Po šesti letech osvětové práce v regionech hledáme (ale také nabízíme) odpovědi na tyto otázky a pokračujeme i letos šířením dobrých praxí do regionů a sběrem toho nejlepšího, co Česko v oblasti digitálních inovací nabízí. Letos s akcentem na environmentální, sociální a ekonomické aspekty pokročilé digitalizace.

V rámci aktivit našeho domovského Hubu pro digitální inovace (H4DI), Evropského centra pro digitální inovace (EDIH) CIH a ve spolupráci s Technologickým centrem Zlín pro Vás proto pořádáme letošní roadshow Digitální transformace 2023 zaměřenou na komunikaci o environmentálních, sociálních a ekonomických impulsech k digitální transformaci českých firem.

Zlínská regionální akce Digitální transformace 2023 se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2023 od 9:00 na 14/15 Baťův institut

Co se na akci dozvíte?

● Jak si stojí české firmy na cestě k digitální transformaci: aktuální problémy českých podniků a jejich možné řešení s pomocí komplexního využití digitálních nástrojů

● Kde to běží: získáte praktické příklady implementace užitečných digitálních řešení v praxi z oblastí životního prostředí, sdílení dat, předvídání a zvládání výkyvů v cenách paliv a energií, konkrétní příklady z průmyslové výroby i dalších odvětví

● Kde na to vzít: dozvíte se informace o konkrétních běžících i perspektivních dotačních schématech na podporu digitální transformace i implementace environmentálně a energeticky zodpovědných řešení

Úplný program akce naleznete a k účasti na akci se můžete registrovat na www.digitalnitransformace2023.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Tým sdružení CzechInno

Kontakt:

kratochvil@czechinno.cz

www.czechinno.cz

Keywords ČR-hospodářství-firmy-CzechInno

Region
Zlin region

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.