Zpráva o udržitelnosti za rok 2021. Hartmann vnímá svou sociální i environmentální odpovědnost

mockups-design.com

Skupina Hartmann klade od začátku svého působení velký důraz na kvalitu a odpovědnost, a proto téma udržitelnosti začlenila do své dlouhodobé strategie. Všechny dosavadní aktivity a výsledky v této oblasti shrnuje první Zpráva o udržitelnosti za rok 2021. Ta je nyní k dispozici také on-line, a to v originální verzi i českém překladu.

Největší posun v oblasti vnímání a řešení dlouhodobé udržitelnosti nastal v posledních dvou letech, kdy se pod vedením člena správní rady a dalších expertů na oblast udržitelnosti rozvíjí a implementují jednotlivé iniciativy napříč celou skupinou Hartmann. Zpráva o udržitelnosti 2021 shrnuje dosavadní výsledky, aktivity a projekty i cíle stanovené v této oblasti.

Udržitelnost: nedílná součást našeho podnikání

Výroční zpráva poskytuje podrobné informace o opatřeních, která skupina přijímá, aby jednala eticky a využívala zdroje odpovědně. Vytváří tak trvalou hodnotu pro společnost.

Agenda politiky udržitelnosti zahrnuje šetrný přístup k životnímu prostředí a přírodním zdrojům, stejně jako společenskou odpovědnost, péči více než o 10 000 zaměstnanců, aplikování a dodržování principů štíhlé výroby, snižování emisí a uhlíkové stopy, produktový management a inovativní přístup k efektivitě a zlepšení v oblasti zdravotnictví.

Jedním z klíčových témat je udržitelnost výroby. Hartmann hledá řešení, která přispívají k výraznému snížení emisí CO2. Klade důraz na snižování množství použitého materiálu, stejně jako následnou recyklaci odpadu. V současné době pracuje na řadě projektů, které vedou k optimalizaci a udržitelnosti obalů. Nejenže dohlíží na dodržování nastavených interních procesů, ale stejné standardy vyžaduje také od svých dodavatelů. Zákazníci tedy mají jistotu vysoké kvality a dlouhodobě udržitelného přístupu.

Jednotlivé aktivity i dosažené výsledky podrobně popisuje Zpráva o udržitelnosti 2021, kterou si už můžete přečíst také v češtině ZDE.

„Posláním společnosti Hartmann je pomáhat, pečovat a chránit. To platí i v širším kontextu udržitelnosti. Zavázali jsme se, že budeme zodpovědně zacházet se všemi přírodními zdroji, minimalizovat negativní dopady našeho podnikání a pomáhat zajistit dobrou kvalitu života našich zákazníků. Jinými slovy, udržitelnost je nedílnou součástí našich každodenních aktivit,“ říká Irena Malá, mluvčí společnosti Hartmann - Rico.

O společnosti Hartmann - Rico

Společnost Hartmann - Rico a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti Paul Hartmann AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny Hartmann se sídlem v německém Heidenheimu. Hartmann - Rico zaměstnává v České republice a na Slovensku víc než 1 600 lidí. Víc informací na www.hartmann.cz.

Kontakt:

Irena Malá

Manažerka PR a interní komunikace Hartmann - Rico

e-mail: Irena.Mala@hartmann.info

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-zdraví-trh-ekologie-Hartmann-Rico

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.