Pomáháme vzdělávat zdravotnický personál

Zahajujeme sérii odborných webinářů

Společnost Hartmann - Rico natočila osm vzdělávacích webinářů určených pro zdravotníky a pečovatele, kterými provedou odborníci z různých oblastí. Všechny Hartmann postupně zveřejní na facebookové stránce Zdravotní sestra, která je určená zdravotním sestrám, pečovatelům a dalším pracovníkům nelékařských oborů.

Přední český výrobce a distributor zdravotnického materiálu se v rámci svých aktivit na podporu nelékařských pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči rozhodl natočit sérii vzdělávacích videí. Ta mají pomoci nejen stávajícímu personálu ve zdravotnických nebo pečovatelských zařízeních, ale i budoucím zdravotníkům, kteří se na práci v této oblasti teprve připravují.

„Společnost Hartmann - Rico dlouhodobě pomáhá vzdělávat zdravotnický personál, což dokazuje i Hartmann Akademie. Odborníci z této vzdělávací instituce provázejí i novými webináři,“ říká konzultantka Hartmann Akademie Nikola Peřinová.

První série webinářů se zaměřuje na osm témat: Aby záda nebolela, Edukace pacienta, Hygiena pacienta, Jak na práci v zahraničí, Paliativní péče, Polohování pacienta, Prevence syndromu vyhoření a Základy první pomoci. Každé video trvá přibližně 20 minut. Webináři diváky provází odborníci z nejrůznějších oborů. Jedná se o spolupracující lektory z Hartmann Akademie, vzdělávací instituce, která je od roku 1998 pod záštitou společnosti Hartmann - Rico.

„Vzdělávání online formou, respektive prostřednictvím webinářů, je dnes v mnoha ohledech praktické. Dokážeme jednoduše předat vědomosti a praktické znalosti našich odborníků. Další výhodou je, že si je diváci můžou pustit v kterémkoli čase a mají možnost znovu se k nim vracet,“ dodává Sylwia Říhošková, manažerka korporátní komunikace a značky Hartmann.

Webináře společnost Hartmann - Rico postupně publikuje do facebookové skupiny Zdravotní sestra. Tato skupina poskytuje prostor k vzdělávání, ale také diskusi a sdílení zkušeností.

První ze série videí je webinář Jak na práci v zahraničí. Provází jím fyzioterapeutka Ivana Radkovcová a předává své zkušenosti s prací v zahraničí, konkrétně ze Saúdské Arábie. Webinář shrnuje výhody práce v zahraničí, ale také nástrahy, které na vás můžou při práci mimo Českou republiku čekat. Ivana Radkovcová mluví o práci v zahraničí také ve spojitosti s financemi, kulturními zvyky a fungováním na pracovišti i mimo něj.

„Témat, kterými bychom se v našich webinářích rádi zabývali, je rozhodně víc. Určitě budeme v kontaktu s našimi posluchači a podle ohlasů a zájmu nynější sérií rozšíříme,“ zakončuje Sylwia Říhošková.

O společnosti Hartmann - Rico

Společnost Hartmann - Rico a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti Paul Hartmann AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny Hartmann se sídlem v německém Heidenheimu. Hartmann - Rico zaměstnává v České republice a na Slovensku víc než 1600 lidí.

Víc informací na www.hartmann.cz.

Keywords ČR-zdraví-trh-internet-firmy-Hartmann-Rico

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
IT, telecommunications
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.