Veřejně prospěšný projekt KAM po devítce pomáhá nejen s výběrem budoucího povolání a SŠ, ale je i prevencí sociálního vyloučení žáků z ohrožených skupin

Co přinesl druhý rok projektu „KAM po devítce“

Prázdniny jsou v plném proudu, a tak je chvíle na malé bilancování toho, jak v minulém školním roce fungovaly aktivity projektu KAM po devítce. Ten už druhým rokem poskytoval bezplatné poradenství rodičům a žákům z posledních ročníků základních škol. Ať už se jednalo o výběr budoucího profesního zaměření, vhodného studijního oboru či střední školy, anebo o praktické informace k podávání přihlášek a přípravě na přijímačky.

Nejen poradenství, ale i prevence sociálního vyloučení

Zakladatelka projektu Pavla Lopatková je s proběhlým školním rokem spokojená, a to nejen díky výše uvedeným číslům. „Ohlasy na fungování projektu jsou jednoznačně pozitivní. Poděkování a milá slova na jeho adresu vyjadřují jak rodiče, tak i výchovní poradci,“ usmívá se při jeho hodnocení. „Nově se navíc ukázala jedna zajímavá věc – projekt pomáhá i jako prevence sociálního vyloučení žáků z ohrožených skupin. Je to díky jeho snadné dostupnosti v online světě a tomu, že poskytování informativního poradenství je zdarma.“

Spokojení jsou deváťáci, rodiče i výchovní poradci

Rodiče velmi oceňují včasné obdržení důležitých informací i upozornění na klíčové termíny, stejně jako možnost zeptat se na otázky, týkající se výběru vhodného oboru a školy, ale i praktických věcí jako jsou náležitosti a potvrzovaní přihlášek nebo proces kolem odvolání, když jejich deváťák skončí tzv. pod čarou. Sami deváťáci si pak pochvalují srozumitelnost a dohledatelnost informací.

Velmi pozitivně hodnotí projekt i mnoho výchovných poradců ze základních škol napříč republikou. „Je to až s podivem, kolik výchovných poradců mi napsalo, že mi za moji práci děkují. Že informace, které zdarma posílám v newsletterech, jim velmi pomáhají a využívají je pro svojí vlastní poradenskou práci ve škole.“ říká Pavla Lopatková. „Toto ocenění mne pochopitelně těší. Na druhou stranu cílovou skupinou mých newsletterů nejsou výchovní poradci. Poradenství KAM po devítce píši především pro rodiče a deváťáky z těch škol, kde se výchovní poradci této oblasti příliš nevěnují. Bohužel takových škol není úplně málo.“

Tento fakt a chuť usnadnit život deváťákům a jejich rodičům byl vlastně impulzem pro vznik KAM po devítce. V září 2020 proto P. Lopatková (tehdy čerstvá absolventka Institutu poradenství a vzdělávání na ČZU) odstartovala jako ryze dobrovolnickou aktivitu základní poradenství pro všechny, koho se devítka dotýkala.

Čísla se pohybují v tisícovkách

A toto bezplatné poradenství mohou využít všichni zájemci i dnes především díky informační publikaci „Průvodce devítkou“, která je volně ke stažení na http://www.kampodevitce.cz, a kterou si loni stáhlo skoro 6 tisíc uživatelů. Další část poradenství probíhá formou informací zasílaných dvakrát měsíčně těm, kteří se k jejích zasílání zaregistrují. V uplynulém roce to bylo více než 2 tisíce zájemců.

KAM po devítce nabízí také kurzy, přednášky a příručky pro nerozhodnuté deváťáky. Všechny podrobnosti, stejně tak jako články a aktuální informace, které se k období „devítky“ vážou, najdou deváťáci i jejich rodiče na http://www.kampodevitce.cz. Od září 2022 zde bude ke stažení již zmíněná informační brožura Průvodce devítkou 2022-2023 a můžete se zde přihlásit k odběru novinek. „Jsem upřímně zvědavá, kolik lidí si brožuru stáhne v tom nadcházejícím roce,“ uzavírá P. Lopatková.

KONTAKT:

Případné dotazy vám ráda zodpoví na pruvodce@kampodevitce nebo Bc. Pavla Lopatková pavla.lopatkova@seznam.cz

Keywords ČR-vzdělání-školy-literatura-KAM po devítce-Pavla Lopatková

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.