Terminál Dlouhá Míle zná svoji podobu. Dosahuje evropských kvalit

Správa železnic připravuje železnici na pražské letiště, součástí je i návrh nového dopravního uzlu Dlouhá Míle. Společně se zpracovatelem projektu společností AFRY a autory architektonického řešení Pavlíček Hulín architekti představila, jak bude vypadat.

"Návrh splňuje přísné požadavky na kvalitu urbanistického, architektonického, konstrukčního a technického řešení. Je flexibilní, umožní budoucí rozvoj oblasti a poskytne komfort cestování srovnatelný s nádražími evropských metropolí," říká Petr Košan, ředitel pro dopravu konzultační společnosti AFRY CZ zodpovědné za přípravu finálního stupně projektové přípravy novostavby železniční trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo).

"Architektonický návrh plně využívá potenciálu terminálu nejen jako dopravního uzlu, ale také jako cílového bodu případného budoucího developmentu v okolí. Naší prioritou je funkčnost, bezpečnost, snadná orientace, intuitivnost, plynulost pohybu a rychlost přestupů. Dále kvalita a atraktivita prostředí, které motivují k využívání hromadné dopravy," uvádí Jiří Pavlíček z kanceláře Pavlíček Hulín architekti, která je autorem architektonického řešení.

Terminál bude stát v rozvojovém území poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, obchodního centra Šestka a Pražského okruhu. "Vytvoří důležité propojení železnice se silniční dopravou, městskými i příměstskými autobusy a výhledově i tramvajemi. Poskytne parkoviště P+R, které významně rozšíří infrastrukturní výbavu širšího území letiště a uleví komunikacím Prahy 6," vysvětluje Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.

Kvalitní veřejný prostor s ekologickými prvky

Dominantou budoucího moderního a plně bezbariérového terminálu je jeho zastřešení. Výška střechy se mění podle funkcí jednotlivých částí objektu. Zastřešení je nejnižší nad autobusovými nástupišti a po křivce stoupá směrem k hlavnímu vstupu do podzemní zastávky vlaku.

"Umožňuje pohodlně přestoupit tzv. suchou nohou a zároveň cestující vede. Velkorysá střecha je intuitivním navigačním systémem, jehož nejvyšší bod univerzálním jazykem sděluje, kde je vstup," upřesňuje Pavlíček. Právě jednoduchost orientace a co nejkratší doba transferu mezi autobusem a vlakem byla základním vstupním parametrem při návrhu stanice. Tato vazba bude tvořit až 75 % přestupů.

Střecha je v prostřední části prosklená a propouští světlo do nižších úrovní. Její jižní část je pokryta fotovoltaickými panely, které pokryjí spotřebu terminálu a případně umožní dobíjet elektromobily na parkovišti. Řešení neopomíná ani doprovodné funkce terminálu, jako je prodej jízdenek, čekárna, drobné obchody, zázemí pro technologie, řidiče apod. Tyto prostory budou vytápěné a kryté.

Chodníky doplňuje zeleň téměř všude, kde je to možné a účelné. Ozeleněny budou i některé vertikální plochy a střechy, aby umožnily zadržovat dešťovou vodu a tlumit tepelný ostrov. Navržené materiály zaručí dlouhou životnost a snadnou údržbu stanice.

Kapacitu parkoviště lze dimenzovat podle potřeby

Parkoviště P+R jsou navržena bezpečně, hospodárně, komfortně a s mnohými ekologickými prvky, včetně stromů. Architektonická studie počítá i s možnou potřebou navyšovat kapacitu parkoviště v budoucnu až na přibližně 2100 stání, a to postupným nahrazováním jednotlivých částí úrovňového parkoviště až sedmi čtyřpatrovými parkovacími domy.

AFRY postupně prověřovala technickou proveditelnost řešení ve všech jeho aspektech a diskutovala jej se všemi zásadními organizacemi. "Současné řešení terminálu je výsledkem našich průběžných projednávání jak s investorem, tj. Správou železnic, tak se zástupci hl. m. Prahy, MČ Praha 6, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pražským dopravním podnikem, Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy i Letištěm Praha," uzavírá Košan.

Vizualizace: https://www.afrycz.cz/2022/08/08/dlouhamile/

Kontakt:

Simona Plischke

AFRY CZ, s.r.o.

Head of Communications CZ&SK

e-mail: simona.plischke@afry.com

afry.cz |Facebook|Instagram|LinkedIn|YouTube

Keywords ČR-železnice-stavby-architektura-firmy-AFRY CZ

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Automotive industry, transport and machinery
Building industry, housing and real property
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.