Kudy dál, konference?

Emoce ani patos ve Štrasburku chybět nesměly.  Zleva matka a dítětem, které se narodilo 9. května 2021, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová na konci závěrečného ceremoniálu Konference o budoucnosti Evropy, 9. května 2022 v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Emoce ani patos ve Štrasburku chybět nesměly. Zleva matka a dítětem, které se narodilo 9. května 2021, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová na konci závěrečného ceremoniálu Konference o budoucnosti Evropy, 9. května 2022 v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovořil 9. května 2022 ve Štrasburku na slavnostním zakončení rok trvající Konference o budoucnosti Evropy. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová Francouzský prezident Emmanuel Macron a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová

Praha 29. června (ČTK) - Konference o budoucnosti Evropy byla ukončena 9. května předáním závěrečné zprávy předsedům Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise. Nyní je na evropských institucích, aby navázaly na 49 návrhů, které obsahují 325 konkrétních opatření, jež občané formulovali s cílem utvářet Evropu, jakou si přejí.

Instituce se kolektivně zavázaly, že tak učiní zcela transparentně, každá v rámci svých pravomocí a v souladu se smlouvami.

Aby byli občané informováni, plánuje se na podzim 2022 uspořádání konference o zpětné vazbě. Tato akce by měla být příležitostí pro sdělení a vysvětlení, jak tři orgány EU sledují a hodnotí pokrok v této fázi procesu.

Evropský parlament je pro změnu smluv

Europarlament přijal 9. června usnesení, v němž navrhuje změny smluv v rámci řádného revizního postupu. Mezi první sadou návrhů poslanci předkládají revize základních dokumentů unie, které by zrušily právo veta členských států ve většině oblastí, a změny pro větší evropskou integraci v oblasti zdravotnictví, energetiky, obrany a sociální a hospodářské politiky. V nadcházejících měsících budou poslanci EP jako spoluzákonodárci EU průběžně zohledňovat návrhy konference v těch oblastech, kde není třeba měnit stávající institucionální rámec, aby se naplnila očekávání občanů. Souběžně s tím bude v dalším usnesení (které by mělo být odhlasováno do konce roku) předložen komplexní soubor návrhů na revizi smluv ve všech relevantních oblastech. Více informací zde.

Rada EU jedná o návrzích

Rada je plně odhodlána reagovat na obavy občanů vyjádřené na konferenci. Za tímto účelem rada zahájila jednání na základě komplexního předběžného technického posouzení návrhů a souvisejících opatření obsažených v závěrečné zprávě konference, kterou vypracoval generální sekretariát rady. Rada a její přípravné orgány budou pravidelně projednávat následné kroky po konferenci. Očekává se rovněž, že vedoucí představitelé EU se budou výsledkem konference zabývat na zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. června 2022. Více informací zde.

Komise chce postupovat po krocích

Evropská komise zveřejnila dne 17. června sdělení, které nabízí celkový rámec a podrobné posouzení toho, co je třeba udělat v návaznosti na návrhy konference, podává přehled současných výsledků, plánovaných opatření a dalších kroků a stanoví, jak se z konference co nejlépe poučit a začlenit občany do tvorby politik Evropské unie. První soubor nových návrhů bude oznámen v projevu předsedkyně von der Leyenové o stavu unie v září 2022. Tyto návrhy budou patřit mezi ty, které budou zahrnuty do pracovního programu komise na rok 2023 a dále. Více informací zde.

Kontakt:

Igor Záruba

manažer speciálních projektů ČTK

zaruba@ctk.cz

Keywords ČR-EU-diplomacie-parlament-EP

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.