Vláda apeluje na rozvoj výroby domácího zeleného plynu

Ve včerejším mimořádném projevu předseda vlády Petr Fiala (ODS) vyzval k zásadnímu navýšení výroby bioplynu. Apel zazněl v souvislosti s potřebou odstřihnout se od závislosti na fosilních zdrojích z Ruska v reakci na stále probíhající válku na Ukrajině. Zvýšení bezpečnosti dodávek energií, stabilizace cen, výrazný rozvoj obnovitelných zdrojů jsou témata, která dnes stále silněji rezonují. Bioenergetika dostává slovo. Bioplyn, biometan a syngas mohou nahradit 40 % zemního plynu.

Spotřeba zemního plynu od začátku ruské agrese na Ukrajině výrazně klesá. V roce 2021 činila spotřeba zemního plynu přibližně 100 TWh. To je množství energie, které není jednoduché ze dne na den nahradit. Řešení se nachází v kombinaci opatření s využitím všech dostupných zdrojů a zvlášť obnovitelných. Probíhá masivní instalace fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel, zrealizuje se několik větrných a geotermálních zdrojů, vzniknou nové výtopny na biomasu. V náhradě zemního plynu však bude hrát hlavní roli výstavba nových bioplynových stanic a modernizace těch stávajících.

V Česku je bioplyn produkován na více než 550 zařízeních s celkovou produkcí energie v bioplynu bezmála 7 TWh, které představují 8 % z české spotřeby zemního plynu, což je čtvrtý nejvyšší podíl v EU a současně tvoří 6,8 % celkové produkce bioplynu v EU.

Podle analýzy CZ Biom, největšího oborového sdružení v bioenergetice, můžeme při plánovaném rozvoji produkce do roku 2030 nahradit 20 % a spolu se syngasem (metan vyrobený z koncentrovaného CO2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) 40 % současné spotřeby zemního plynu biometanem z domácí výroby. „Potenciál v ČR je dobrý a můžeme z něj hodně získat. Nechceme-li promarnit šanci, kterou v biometanu máme, musíme rychle začít budovat nové výrobny biometanu a zároveň modernizovat stávající bioplynové stanice,“ komentuje situaci Jan Habart, předseda CZ Biom.

Bioplynové stanice jsou variabilní zdroj energie, a to jak na straně vstupní biomasy, tak na straně výstupů. Přes léto mohou vyrábět více biometanu a pomáhat plnit zásobníky zemního plynu. V zimním období naopak mohou vyrábět více elektřiny a tepla pro potřeby okolí a také pro podporu sítě, která bude trpět sníženou výrobou z fotovoltaických zdrojů. Výrobu energie lze pozastavit a znovu rychle uvést do provozu nebo je možné zdroj udržet v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Biometan je přímá náhrada zemního plynu. To, co funguje na zemní plyn, bude fungovat beze změny i na biometan. Plyn umíme efektivně skladovat a naše plynárenská síť je masivní a rozšířená. Biometan lze navíc využívat v dopravě jako stlačený plyn BioCNG nebo ve zkapalněné formě jako BioLNG bez nutnosti zásahu do stávajících plynem poháněných vozidel.

Kontakty:

- Jan Habart, předseda asociace CZ Biom, habart@biom.cz

- Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce CZ Biom, moravec@biom.cz

- Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce CZ Biom, schwarz@biom.cz

O CZ Biom - Českém sdružení pro biomasu

CZ Biom - České sdružení pro biomasu je profesní spolek, jehož hlavní cíl spočívá v podpoře rozvoje a propagaci využívání biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice. Zájmem asociace je cirkularita materiálových toků, proto se zabývá také bioodpady, kompostováním a navracením živin z kompostů, digestátů a popelů do půdy. Sdružuje velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti bioenergie. Je řádným členem Bioenergy Europe, European Biogas Association, European Compost Network a World Bioenergy Association.

.

Keywords ČR-plyn-odpady-firmy-CZ Biom

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.