Nová studie KPMG o nelegálním trhu s cigaretami: podíl padělaných a pašovaných cigaret v ČR opět na vzestupu

V roce 2021 se v České republice podle odhadů spotřebovalo takřka půl miliardy nelegálních cigaret, o čtvrt miliardy více než v roce předchozím, což státní rozpočet připravilo v přepočtu o více než 1,8 miliardy Kč.

Celková spotřeba cigaret v České republice dle posledních odhadů loni meziročně stoupla o 4 % na celkových 13,7 miliardy kusů. Výrazněji se však zvýšil podíl nelegálních cigaret na celkové spotřebě, konkrétně z 1,9 % na 3,5 % a po několika letech poklesu tak v roce 2021 opět vzrostl. Podle každoroční studie KPMG, připravované pro společnost Philip Morris International, věnující se analýze nelegálního trhu a spotřebě nelegálních cigaret v Evropě, vzrostla v roce 2021 v ČR oproti předchozímu roku jejich spotřeba na takřka 500 milionů kusů, což představuje meziroční nárůst o 90 %. Český státní rozpočet tím na uniklých daňových výnosech přišel o přibližně 1,8 miliardy Kč.

Do struktury prodejů cigaret v České republice se v minulém roce promítly také přeshraniční nákupy způsobené rozdílnými cenami tabákových výrobků v sousedních zemích. Odhadovaných 210 milionů kusů cigaret, tedy více než desetinásobek oproti předchozímu roku, si čeští kuřáci pořídili v Polsku, zatímco návštěvníci z Německa si zakoupili a z ČR odvezli přes 2,3 miliardy kusů cigaret. To naopak představuje výrazný pokles oproti celkovému počtu 3,7 miliard kusů cigaret pořízených v ČR německými zákazníky v roce 2020.

V této souvislost je však třeba poznamenat, že roky 2020 a 2021 byly ovlivněny opatřeními proti pandemii covid-19, které přispěly jak k poklesu nelegálního trhu, tak k poklesu přeshraničních nákupů.

Alarmující data z Francie varováním pro celou EU

Byť se trh s nelegálními cigaretami v České republice v uplynulém roce nevyvíjel příznivým směrem, ještě více alarmující je situace ve Francii. Tam se v uplynulém roce spotřebovalo celkem 15,1 miliardy kusů nelegálních cigaret, což představuje 29 % celkové spotřeby cigaret v zemi a výrazný nárůst oproti 13 % v roce 2017. Konkrétně spotřeba padělaných cigaret ve Francii loni vzrostla skoro o třetinu a s 8 miliardami kusů tak Francie zůstává největším trhem s padělanými cigaretami v EU.

"Závěry studie KPMG by měly být skutečným varováním. Je znepokojující, že v zemích, které mají vysoké spotřební daně na cigarety, jako například ve Francii, namísto toho, aby docházelo k poklesu počtu kuřáků, pozorujeme nárůst spotřeby nelegálních cigaret. Ve Francii se za posledních pět let průměrná cena krabičky legálních cigaret zvýšila o více než polovinu, zatímco počet dospělých kuřáků přitom klesl jen nepatrně," uvedl Grégoire Verdeaux, senior viceprezident pro vnější vztahy společnosti PMI."Je tu však i naděje. Některé země EU, které přijaly politiky rozlišující méně škodlivé alternativy od klasických cigaret, které zároveň podporují pokračující pokles spotřeby klasických cigaret a snižují nelegální obchod, již sklízí povzbudivé výsledky. Na takovém přístupu by měla do budoucna stavět i Evropská komise," pokračuje Verdeaux.

Ztracené daňové výnosy namísto veřejných rozpočtů financují organizovaný zločin

Výroční studie KPMG se zaměřuje na spotřebu a toky nelegálních cigaret ve 30 evropských zemích, 27 členských státech EU a také ve Velké Británii, Norsku a Švýcarsku, a uvádí, že kdyby se tyto cigarety prodaly legálně, vlády v těchto zemích by na daních vybraly dalších 10,4 miliardy eur. Ty tak, namísto do veřejných rozpočtů, proudí do rukou organizovaného zločinu.

"Ztráty daňových výnosů omezují schopnost veřejného sektoru investovat do oblastí, jako je bezpečnost, veřejné služby nebo infrastruktura, a to v době, kdy se lidé v celé Evropě potýkají s vyššími cenami mnoha základních výrobků. Riziko, že se více dospělých kuřáků, zejména z řad obyvatel s nižšími příjmy, uchýlí k nelegálním výrobkům, je tak nyní značné. To vyvolává ještě naléhavější potřebu zajistit, aby bezdýmné alternativy byly dostupné a cenově přijatelné pro všechny a umožnily jim udělat lepší volbu namísto nakupovat na černém trhu," dodal Verdeaux.

Společná priorita

Hlavním hnacím motorem nelegálního obchodu s cigaretami v EU byla loni spotřeba padělků. Spotřeba padělaných cigaret dosáhla podle odhadů celkem 12,3 miliardy kusů, což představuje více než třetinu celkové spotřeby nelegálních cigaret v regionu. Ze studie vyplývá, že v důsledku přetrvávajících cestovních a hraničních omezení souvisejících s pandemií COVID-19 se organizované zločinecké skupiny zaměřily na výrobu padělaných cigaret přímo na území EU. Rozhovory, které KPMG vedla se zástupci sedmi bezpečnostních sborů v Evropě, ukázaly, že místa nelegální výroby se stále více přesouvají na západ tak, aby se přiblížily ke koncovým trhům s vyššími cenami, jakými jsou Francie a Velká Británie.

Pokračující růst černého trhu, na kterém jsou snadno dostupné padělané a pašované cigarety, vážně podkopává legitimní snahy o celkové omezení spotřeby cigaret v Evropě.

"Jsme přesvědčeni, že spotřebitele je třeba motivovat, aby nemusel sahat po nelegálních cigaretách. To znamená zaměřit se na vzdělávání a osvětu a zajistit dostupnost alternativ, jako jsou vědecky podložené bezdýmné výrobky. Jejich dosažitelnost pro dospělé kuřáky, kteří nechtějí nebo nedokáží přestat kouřit, by měla být naší společnou prioritou," uzavírá Verdeaux.

Studie KPMG navíc ukazuje, že zhruba polovina členských států, konkrétně 16 z 27, zaznamenala v roce 2021 pokles nebo absenci nárůstu spotřeby nelegálních cigaret. Mezi těmito zeměmi zaznamenalo jeden z největších poklesů Polsko, které vykázalo snížení podílu nelegální spotřeby cigaret o 3,7 procentního bodu na aktuálních 4,9 %.

V celé EU podíl nelegálních cigaret dosáhl 8,1 %, což představuje odhadovaných 35,5 miliardy kusů nelegálních cigaret, neboli nárůst o 3,9 % oproti roku 2020.

Podrobný přehled výsledků a metodiky zprávy KPMG je k dispozici zde. Další informace o úsilí PMI v oblasti prevence nezákonného obchodu naleznete na stránkách PMI.com.

Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. Limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS a Fiit, elektronického zařízení IQOS, náplní VEEV do elektronických cigaret IQOS VEEV, elektronických cigaret IQOS VEEV a souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 30 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na www.philipmorris.cz, včetně výroční zprávy za rok 2020.

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a dlouhodobě rozvíjí své portfolio tak, aby zahrnovalo produkty mimo odvětví tabáku a nikotinu. Současné produktové portfolio společnosti se sestává především z cigaret a bezdýmných výrobků, zahrnující výrobky na zahřívání tabáku, vaporizační a orální nikotinové produkty, které se prodávají na trzích mimo USA. Od roku 2008 investoval PMI více než 9 miliard dolarů do vědecky podloženého vývoje a komercializace inovativních bezdýmných výrobků pro dospělé, kteří by jinak pokračovali v kouření, s cílem zcela ukončit prodej cigaret. To zahrnuje budování hodnotících vědeckých schopností na špičkové úrovni, zejména v oblastech preklinické systémové toxikologie, klinického a behaviorálního výzkumu, jakož i post-marketingových studií. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolil marketing výrobku IQOS Platformy 1 a tabákových náplní s označením „tabákový výrobek s modifikovaným rizikem“ (MRTP), přičemž zjistil, že jsou tyto výrobky vhodné pro podporu veřejného zdraví. Podle odhadu společnosti PMI k 31. březnu 2022 již zhruba 12,7 milionů dospělých kuřáků na celém světě, vyjma Ruska a Ukrajiny, přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 71 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. S významnými odbornými znalostmi vybudovanými na pevných základech v oblasti biologických věd, oznámila v únoru 2021 PMI svou ambici rozšířit své působení do oblastí wellness a zdravotní péče a dodávat inovativní produkty a řešení, jejichž cílem je zabývat se nenaplněnými potřebami spotřebitelů a pacientů. Více informací naleznete na www.pmi.com a www.pmiscience.com.

.

Keywords ČR-EU-tabák-trh-kriminalita-Philip Morris

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Food, gastronomy
Politics, public administration and courts
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.