GFG Alliance představuje aktuální informace o postupu restrukturalizace a refinancování

· LIBERTY Steel USA získává 125 milionů dolarů na refinancování prostřednictvím Eclipse Business Capital

· Změny ve vedení společnosti, které mají zlepšit řízení a zjednodušit provozní model

· Příznivá situace na komoditních trzích pomáhá kompenzovat dopad vysokých cen energií

Výbor pro restrukturalizaci a transformaci skupiny LIBERTY Steel Group (RTC) informuje o pokračujícím vývoji v celé skupině a o pokroku, jehož bylo dosud dosaženo.

Jeffrey Stein, ředitel pro restrukturalizaci, uvedl: „Refinancování společnosti LIBERTY Steel USA je dalším potvrzením rostoucí důvěry v náš restrukturalizační plán, naši transformační strategii GREENSTEEL a kvality našich amerických provozů. Síla našeho portfolia mezinárodních podniků podporuje naše úsilí stabilizovat, přeorientovat a refinancovat naše provozy, které posilují své pozice.

Současně se nám v souladu s naším závazkem zvyšovat transparentnost a odpovědnost daří nadále upravovat korporátní struktury řízení. Naše nová struktura bude podporovat efektivnější rozhodování a robustní systémy a procesy a uvede skupinu do takového postavení, aby v nadcházejících letech prosperovala a vytvářela kvalitní pracovní místa.

Podnikáme také nezbytné kroky k uzavření nebo prodeji podniků, které z hlediska hlavní činnosti svého podnikání, nepatří ke klíčovým. Podniky, které nejsou životaschopné kvůli změnám situace na trhu, byly buď prodány nebo uzavřeny. Nicméně co se týče podniků, které sice nepatří ke klíčovým ale mají vysoký potenciál, jako je naše divize speciálních vysoce legovaných ocelí ve Velké Británii, tak ty restrukturalizujeme, aby byly štíhlejší a konkurenceschopnější a také hledáme nové vlastníky nebo partnery pro takové podniky, kteří budou speciálně zaměřenými akcionáři vytvářejícími udržitelné hodnoty a zachovávajícími kvalitní pracovní místa.“

Přijatá opatření

USA

· LIBERTY Steel USA úspěšně refinancovala svůj úvěr podnikatelský úvěr (ABL) v hodnotě 125 milionů dolarů prostřednictvím společnosti Eclipse Business Capital, což je další významný pokrok programu skupiny GFG Alliance pro refinancování svých mezinárodních podniků. Toto refinancování jasně ukazuje konkurenční výhodu modelu integrované výroby oceli v LIBERTY Steel USA a silnou pozici, kterou si drží na svých klíčových trzích v automobilovém, stavebním, zemědělském a spotřebitelském průmyslu.

Model společnosti LIBERTY umožňuje její ocelárně v Peorii ve státě Illinois dosahovat vyšší kapacity a poskytovat levnější a efektivní dodávky pro navazující operace. Úspěch této koncepce a dynamika trhu, kterou vytváří, položily platformu LIBERTY, aby znovu investovala do svých zařízení, aby mohla rozvíjet a využívat své nejlepší značky na trhu ve své třídě, jako je Red Brand Fence.

Skupina

· LIBERTY Steel Group zavedla nový organizační model pro zlepšení řízení, odpovědnosti a rozhodování, který zahrnuje delegovanou pravomoc z akcionáře na regionální prezidenty.

· GFG jmenovala globálního manažera ocelářského průmyslu Sandipa Biswase investičním ředitelem své skupiny odpovědným za obchodní výkonnost, investiční strategii a plnění cílů skupiny v oblasti uhlíkové neutrality.

Spojené království

· LIBERTY Steel UK dne 8. dubna zahájila konzultace se svými zaměstnanci a odbory za účelem restrukturalizace své speciální divize oceli pro vysoce legované slitiny s cílem zvýšit jejich produktivitu a konkurenceschopnost před možným prodejem nebo JV. Očekává se, že to povede k čistému snížení přibližně o 50 pozic po započtení nových a neobsazených pozic v nedaleké provozovně GREENSTEEL v Rotherhamu podpořené novými investicemi a růstem objemu.

Evropa

· Skupina zřídila specializovaný centrální tým, který pečlivě sleduje situaci na Ukrajině, aby zajistil, že naše pohotovostní plány zůstanou účinné. Tento tým, který úzce spolupracuje s místním vedením, se nadále zaměřuje na zajištění odolnosti našeho dodavatelského řetězce a také na úzkou spolupráci s našimi zákazníky.

· Obchodní soud v Belgii dne 13. dubna rozhodl, že do podniku LIBERTY Liege by kvůli zápornému vlastnímu kapitálu by měli být jmenováni správci. Společnost GFG je rozhodnutím zklamaná, protože podle mezinárodních standardů IFRS nemá firma z belgického Lutychu záporný vlastní kapitál a tato technická rezerva záporného vlastního kapitálu byla odvozena pouze z ocenění všech dlouhodobých aktiv společnosti téměř na nulu podle belgického GAP. GFG nicméně po konzultaci se správci zavede okamžitá nápravná opatření, včetně rekapitalizace rozvahy, a apeluje na belgické soudy, aby obnovily normální chod podniku. GFG i nadále pevně věří ve své transformační plány pro Liege, které podniku poskytnou dlouhodobou a udržitelnou budoucnost při zachování 650 kvalitních pracovních míst.

Struktura vedení a řízení

Od kolapsu společnosti Greensill v březnu loňského roku se GFG soustředila na dvě klíčové strategie: stabilizovat, přeorientovat a refinancovat své operace; a urychlit vývoj svých podnikových struktur a řízení. První strategie byla odstartována vytvořením RTC v květnu 2021, což od té doby vedlo k významnému pokroku.

Dnes může GFG oznámit významný krok ve vývoji struktury a provozního modelu skupiny a LIBERTY Steel Group (LIBERTY). Dojde k významné restrukturalizaci managementu LIBERTY, která umožní GFG posunout se vpřed a dozrát jako organizace. To navazuje na jmenování Iaina Huntera do funkce generálního ředitele v květnu 2021 a následný vývoj nové organizační struktury pro LSUK.

· LIBERTY dnes také oznamuje novou strukturu managementu, která zjednoduší a formalizuje organizaci jejího týmu vyššího managementu. Nová struktura vyjasní role a odpovědnosti, vytvoří jednodušší reportovací linie, lépe umožní tvorbu a ochranu hodnot a poskytne robustnější systémy a procesy.

· Pro posílení operativního řízení jmenovala LIBERTY regionální předsedy, kteří budou mít delegaci pravomoci (DOA), aby zastupovali akcionáře LIBERTY v jejich daných zemích nebo regionech a působili v místních správních radách. Noví předsedové jsou uvedeni níže, další jmenování budou provedena:

o Ajay Aggarwal (v současnosti výkonný ředitel GFG pro střední, východní a jižní Evropu) – prezident, Evropa

o Jeffrey Kabel (v současnosti Chief Transformation Officer) – prezident, Spojené království

o Dak Patel – prezident, Austrálie a USA (aktuální)

o Paul Francis – prezident, Blízký východ

o Mehmet Coruh – prezident, Turecko

· Prezidenti budou pracovat po boku generálních ředitelů skupiny, kteří povedou operace a výkon napříč jejich regiony a divizemi. Skupinové funkce (HR, finance, IT atd.) budou centralizovány v ústředí v Dubaji a budou fungovat pod maticovou strukturou podávání zpráv, aby byla zajištěna účinnost zdrojů a zlepšena odpovědnost.

· Strategické rozhodování bude přezkoumáno a schváleno řadou řídících orgánů, které zasedají pod představenstvem LIBERTY Steel Group. Patří mezi ně Výbor pro restrukturalizaci a transformaci, Prezidentské fórum, Výbor pro audit a rizika a Výbor pro životní prostředí, sociální záležitosti a správu (ESG). Pouze prezidenti, generální ředitelé skupiny a pracovníci ve vybraných funkcích budou přímo podřízeni Sanjeevu Guptovi, výkonnému předsedovi, což mu umožní soustředit se na strategické cíle skupiny.

Regionální aktuality

Austrálie

· LIBERTY Bell Bay v Tasmánii, jeden z nejekologičtějších světových výrobců feroslitin, byl tento měsíc slavnostně otevřen. Po značných investicích do opravy a restartu čtvrté obloukové pece v huti nyní provozovna funguje velmi dobře a prodej jejích slitin se zlepšil o 18 %. Pokračující provoz podniku zajistil budoucnost 250 pracovních míst v Tasmánii.

· V hlavním projevu k Americké obchodní komoře v Adelaide dne 7. dubna Sanjeev Gupta odhalil první fázi projektu expanze magnetitu v závodě Whyalla, který zvýší výrobu koncentrátu magnetitu na 2,5 Mtpa, což představuje klíčový stavební kámen pro transformační plány Liberty GREENSTEEL. Projev zdůraznil strategický význam Austrálie ve vedení globální vodíkové revoluce a obnovený význam domácích výrobních kapacit a udržitelných dodavatelských řetězců.

Evropa

· LIBERTY Galati, největší integrovaný výrobce oceli v Rumunsku, vykázala svou nejsilnější roční produkci od roku 2010, přičemž její vysoká pec č. 5 dosáhla 2,1 milionu tun horkého kovu, což je nejvyšší úroveň produkce od její instalace v roce 1978. Podnik vykázal v roce 2021 celkový objem výroby 2,35 milionu tun díky řadě vylepšení provozní a manažerské efektivity a nadále zvyšuje úroveň své produkce a zároveň transformuje LIBERTY Galati na nízkouhlíkového výrobce GREENSTEEL.

· LIBERTY Częstochowa dosáhla dalšího pokroku ve své ambici stát se jediným polským výrobcem uhlíkově neutrálních desek GREENSTEEL instalací solární farmy o výkonu 450 kilowattů. Již probíhá plánování druhé solární farmy, která bude dokončena později v průběhu roku, poskytne přibližně 3 MW kapacity obnovitelné energie.

Výhled

V reakci na pokrok, kterého dosáhla RTC, Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance, uvedl:

„S tím, jak GFG postupuje ve svém refinancování a transformaci, včetně dnešního oznámení o významném refinancování ve Spojených státech, skupina zavádí správné struktury vedení a řízení, aby si zajistila dlouhodobou sílu a zdraví. Naše nově vyvinutá firemní struktura zajistí zdravé a efektivní rozhodování. Umožní mi to také více se zaměřit na strategické cíle skupiny, zejména na naši finanční restrukturalizaci a transformační ambice CN30, zatímco mé týmy vyššího vedení posouvají naše operace kupředu k dalšímu úspěchu.“

Poznámka pro redakci:

GFG Alliance je globální uskupení podniků a investic, které patří Sanjeevu Guptovi a jeho rodině. Aliance se skládá ze tří hlavních průmyslových divizí; LIBERTY Steel Group, ALVANCE Aluminium Group a SIMEC Energy Group, které jsou na sobě nezávislé, ale sdílejí stejné hodnoty a cíl, kterým je vytvářet udržitelnou budoucnost pro průmysl a společnost. GFG Alliance zaměstnává 35 000 lidí v 10 zemích a její obrat dosahuje 20 miliard USD. GFG Alliance je lídrem v udržitelném průmyslu s cílem stát se uhlíkově neutrální do roku 2030 (CN30).

www.gfgalliance.com

Keywords ČR-Svět-hutě-energie-GFG Alliance-PP Partners Prague-firmy

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Automotive industry, transport and machinery
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.