Finanční výsledky HARTMANN GROUP za rok 2021 ovlivnily pandemie koronaviru a pokrok v transformačním programu

- Pokles tržeb a zisku v důsledku pandemie

- Transformační program dosáhl značného pokroku díky uvedení nových produktů na trh a rozsáhlým investicím do výrobních zařízení a infrastruktury

- Výhled na rok 2022: tržby a zisky klesnou; dopad ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zatím nelze vyčíslit

Podle očekávání poklesly kvůli pokračující pandemii koronaviru klíčové ukazatele společnosti. Mimořádná poptávka po dezinfekčních prostředcích a osobních ochranných pomůckách vyvolaná pandemií opadla, protože si zákazníci postupně vytvořili značné skladové zásoby. Během pandemie byl trh velmi omezený z důvodu nízké obsazenosti lůžek v lékařských zařízeních a vykazoval pouze postupné navyšování počtu operací a návštěv pacientů u lékařů a v lékárnách. Na výsledky měly také negativní dopad výrazně vyšší ceny surovin a dopravy. Naproti tomu byl zisk skupiny velmi pozitivně ovlivněn strategickým transformačním programem.

Klíčové finanční údaje roku 2021

Tržby skupiny HARTMANN v roce 2021 dosáhly hodnoty 2 301,8 mil. eur. To odpovídá očekávanému mírnému poklesu o 5,2 % ve srovnání s předchozím rokem. Upravená EBITDA, což je klíčový ukazatel vypovídající o zisku skupiny, klesla o 17,7 % na 240,6 mil. eur (v předchozím roce činil 292,4 mil. eur), a skončila tedy v rámci zveřejněné prognózy. HARTMANN Group dodržuje kontinuální dividendovou politiku. Navrhovaná dividenda zůstává oproti předchozímu roku beze změny ve výši 8 eur na akcii.

- Prevence infekcí: Poptávka klesla kvůli předzásobení zákazníků během pandemie.

- Péče o inkontinenci: Přetrvávající nízká obsazenost lůžek v nemocnicích a domovech pro seniory vedla k omezené poptávce.

- Ošetřování ran: Navzdory růstu zůstává trh péče o rány výrazně za vývojem trhu před pandemií koronaviru.

- Divize jiných produktů skupiny (1): značka KNEIPP pokračovala v úspěšném využívání trendu vyššího povědomí o péči o zdraví; KOB zaznamenala růst v oblasti kompresivních obvazů.

Tržby (organický růst/pokles tržeb) 2021

Skupina

2 301,8 milionu EUR (–5,2 %)

Prevence infekcí

681,3 milionu EUR (–19,3 %)

Péče o inkontinenci

681,1 milionu EUR (–1,8 %)

Péče o rány

492,4 milionu EUR (+9,7 %)

Divize jiných produktů skupiny1

447,0 milionu EUR (+0,8 %)

(1) Názvy těchto obchodních segmentů se v roce 2021 změnily.

Úspěšný transformační program

Skupina HARTMANN zahájila v roce 2019 transformační program s cílem stabilně zlepšit svoji konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že se v období pandemie zintenzivňují výzvy, kterým trh s produkty pro zdravotní péči čelí, je pro společnost zásadní důsledná implementace tohoto programu.

„Znovu se nám podařilo úspěšně čelit výzvám pandemie a zároveň s tím dosáhnout plánovaných milníků v našem transformačního programu," dodává Britta Fünfstück, generální ředitelka skupiny HARTMANN.

- Skupina HARTMANN uvedla na trh významné produktové inovace: například nové krytí ran na bázi silikonu (např. Cosmopor® Silicone), produktové řešení pro analýzu ran založený na umělé inteligenci (Vintens®), nové sterilní sety pro prevenci infekcí (MediSet®) a také vysoce účinné produkty pro dezinfekci povrchů (např. Bacillol® 30 Sensitive).

- Skupina HARTMANN pokračovala ve svém programu digitalizace a posilovala svoji nabídku produktů pro ambulantní trh. Od ledna 2021 je součástí portfolia společnosti přední německý internetový server s poradenstvím v oblasti ošetřování (pflege.de).

- Skupina HARTMANN významně investovala do rozšiřování a modernizace svých výrobních zařízení a infrastruktury, například do strojního vybavení pro výrobu produktů moderního hojení ran ve Francii, nové vysoce výkonné výrobní linky na výrobu produktů pro inkontinenci ve Španělsku a rozšíření kapacity divize Dezinfekce v Německu. Celkově v loňském roce dosáhly investice do hmotných aktiv společnosti hodnoty přibližně 154 mil. eur, což je výrazně více než v předchozích letech.

Výhled 2022:

Ve finančním roce 2022 skupina HARTMANN i nadále očekává mírný organický pokles tržeb a pokles upravené EBITDA do rozmezí 190 až 230 mil. eur. Vzhledem k probíhající pandemii je v této prognóze vysoká míra nejistoty. Navíc ještě není možné kvantifikovat dopady rusko-ukrajinského konfliktu, které proto nejsou do výhledu zahrnuty.

Rusko-ukrajinský konflikt:

Skupina HARTMANN odsuzuje jakoukoli agresi, která ohrožuje životy a zdraví lidí. Poskytujeme finanční i nefinanční pomoc Ukrajině i sousedním zemím, které zajišťují podporu velkému počtu uprchlíků. HARTMANN Group podporuje i rodinné příslušníky svých ukrajinských zaměstnanců, kteří museli z Ukrajiny uprchnout.

Výroční zprávu a účetní závěrku za rozpočtový rok 2021 naleznete na adrese hartmann.de/ir.

O skupině HARTMANN

Skupina HARTMANN je jedním z předních evropských poskytovatelů produktů pro zdravotnictví, péči a souvisejících služeb. Každý den se zdravotničtí pracovníci a pacienti spoléhají na značky skupiny HARTMANN v oblasti péče o inkontinenci (např. MoliCare®), ošetřování ran (např. Zetuvit®) a prevence infekcí (např. Sterillium®). To vše je vyjádřeno v našem sloganu „HARTMANN. Pomáhá. Pečuje. Chrání." V roce 2021 vykázala skupina HARTMANN tržby ve výši 2,3 miliard Euro. Společnost byla založena v roce 1818 a prodává své výrobky a řešení ve 130 zemích celého světa. V současné době skupina HARTMANN díky svému vysoce výkonnému a zákaznicky orientovanému týmu srdcařů realizuje svůj strategický transformační program.

Nejnovější informace o společnosti HARTMANN najdete @HARTMANN_GROUP na Twitteru. Chcete-li se dozvědět více o skupině HARTMANN, navštivte stránky: https://hartmann.info/.

.

Keywords Německo-hospodářství-zdraví-trh-Hartmann-Rico

Region
Europe, EU, NATO

Category
Health service
Business, marketing
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.