Krajská setkání 2022: Dvoudenní program v živém přenosu

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl a výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl a výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Letošní Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR se uskuteční ve dvou dnech v živém přenosu, a to 7. a 8. dubna 2022. První den dvoudenní akce bude věnován aktuálním tématům napříč oblastmi, druhý bude se zaměří zejména na dotační možnosti pro samosprávy. Účast na letošních Krajských setkáních přislíbili odborníci z řad kanceláře Svazu měst a obcí, orgánů veřejné správy i zástupci samospráv. Prostor bude i pro dotazy, které bude možné živě pokládat přes platformu SLI.DO po zadání kódu akce #KS2022.

Program Krajských setkání je tematicky rozdělen do dvou dnů. V prvním se jednání zaměří na aktuality z přípravných prací na předsednictví České republiky v EU, energetickou krizi, digitální technické mapy nebo odstraňování autovraků. Tématem druhého dne jsou aktuality z oblasti státního rozpočtu pro rok 2022 a dopady na dotace, národní plán obnovy a jeho dopad na obce, dotační možnosti pro samosprávy nebo financování sociální práce.

Krajská setkání 2022: Pozvánka

Pro více informací jděte na oficiální stránku Krajských setkání 2022.

Svaz měst a obcí České republiky

Je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

Krajská setkání 2022: První den

Krajská setkání 2022: Druhý den

Kontakt:

Barbora Křemenová

Sekce organizace a marketingu

www.smocr.cz

Keywords ČR-správa-hospodářství-internet-SMO

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
IT, telecommunications
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.