Stávka dopravců, výzva vládě - Chcípl PES

Stávka dopravců, výzva vládě

Po dvouletém protizákonném rabování středního podnikání přichází další krize. Oslabené podniky a živnostníci čelí prudkému nárůstu nákladů. Růst cen energií, paliv a základních surovin o desítky, někdy i stovky procent je pro mnohé z nás likvidační. Vlády okolních zemí jsou si vědomy, co je páteří ekonomiky. Proto také snižují daně, stropují ceny základních komodit, odkládají splátky úvěrů. Česká vláda se věnuje zejména válce a katastrofa středního stavu s dopadem na zbytek společnosti ji nechává chladnou. Již několikrát žádaly odbory a oborové skupiny otevřené jednání a pomoc při této krizi. Bohužel to není atraktivní téma současnosti. Cena základních vstupních nákladů jako jsou pohonné hmoty a energie jsou časovanou bombou pro celou ekonomiku. Jestli se ihned nebudou naši zákonodárci tímto problémem zabývat, roztočí se spirála zvyšování cen a následné chudoby.

Proto vyzýváme Vládu a Parlament České republiky, aby okamžitě zastropovaly ceny u pohonných hmot a energií a následně začaly jednat se zástupci jednotlivých oborů.

Dnes bude Poslanecká sněmovna hlasovat o části záchranných opatření. Pokud se poslanci obrátí zády ke svým voličům, bude to pro nás jasný signál pohrdání problémy celé společnosti.

V případě dnešního zamítnutí za stropování cen energií a pohonných hmot vyhlásíme na pátek stávkovou pohotovost. Ta bude trvat 7 dní. Pokud vláda ani Parlament nepřijme ochranná opatření, vyhlásíme celorepublikovou stávku na následující pátek všech zasažených odvětví. Stávku bude doprovázet demonstrace za snížení cen energií a pohonných hmot, které devastují rozpočty rodin v celé zemi.

Kontakt:

Jakub Olbert - Chcípl PES

Jiří Janeček

www.chciplpes.cz

Keywords ČR-vláda-doprava-benzin-energie-Chcípl PES

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Automotive industry, transport and machinery
Politics, public administration and courts
Energy, raw materials
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.