Společnost Philip Morris ČR a.s. získala prestižní certifikaci Top Employer Česká republika 2022

Joseph Gruber, HR ředitel společnosti Philip Morris ČR a.s.

Joseph Gruber, HR ředitel společnosti Philip Morris ČR a.s.

Společnost Philip Morris ČR a.s. získala již osmý rok v řadě prestižní mezinárodní certifikát Top Employer Česká republika. Její mateřská společnost Philip Morris International získala toto ocenění na evropské i globální úrovni. Certifikaci uděluje Top Employers Institute, který provádí audity společností, hodnotí kvalitu HR procesů a posuzuje firmy z pohledu nejlepšího zaměstnavatele. Certifikaci mohou získat pouze společnosti, které splní přísné podmínky v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým auditem.

"Mám velkou radost z toho, že jsme v České republice certifikaci Top Employer obhájili již poosmé. Současná pandemie nás postavila před nebývalé výzvy a o to víc mě těší, že se nám i nadále daří vytvářet našim zaměstnancům vynikající pracovní podmínky. Osobně toto ocenění přijímám především s pokorou a vnímám ho jako závazek vůči svým kolegyním a kolegům, kteří současné situaci navzdory projevují obrovskou houževnatost a vytrvalost. Velice si cením toho, že se nám všem společně daří vytvářet z Philip Morris jedinečné místo pro práci," uvedla Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva Philip Morris ČR a.s.

Získání titulu Top Employer Česká republika odráží důraz, který společnost Philip Morris ČR a.s. klade na rozvoj strategie získávání nových kolegů a jejich začleňování do firemní kultury, na podporu rozvoje talentů a na budování prostředí založeném na inkluzi a diverzitě. Společnost Philip Morris ČR a.s. své zaměstnance podporuje také řadou dalších iniciativ a nástrojů, jako jsou online workshopy, diskusní fóra nebo psychologická poradna, která zaměstnancům pomáhá s vyvážením soukromého a pracovního života při práci z domova.

"I v této nelehké době úspěšně pokračujeme ve zdokonalování pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Významně se nám podařilo pokročit v digitalizaci klíčových HR procesů. Jen za uplynulý rok jsme spustili samoobslužný HR portál, který je pro zaměstnance nově dostupný i přes mobil. Také jsme zavedli digitální roční zúčtování daní i pro náš výrobní závod v Kutné Hoře, stejně jako jsme zdigitalizovali veškeré interní formuláře," uvedl Joseph Gruber, HR ředitel společnosti Philip Morris ČR a.s.

Celosvětově bylo v rámci ocenění Top Employer hodnoceno 1856 společností. Společnost Philip Morris ČR a.s. dosáhla skóre 92,88 %, přičemž průměr společností v ČR je 83,14 % Skóre 100 % dosáhla např. v hodnocených oblastech Strategie společnosti, Leadership, Hodnoty společnosti, Digitalní HR nebo Měření výkonu. Společnost Philip Morris ČR a.s jako první firma v České republice také získala prestižní certifikaci platové rovnosti EQUAL-SALARY. Tu uděluje švýcarská Nadace EQUAL-SALARY ve spolupráci s Ženevskou univerzitou a poradenskou společností PwC jako nezávislé potvrzení rovného odměňování mužů a žen na stejných pracovních pozicích.

Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. Limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS, elektronického zařízení IQOS, náplní VEEV do elektronických cigaret IQOS VEEV, elektronických cigaret IQOS VEEV a souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 30 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na www.philipmorris.cz, včetně výroční zprávy za rok 2020.

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Společnost PMI dále dodává společnosti Altria Group Inc. variantu zařízení v provedení IQOS (Platforma 1) a s tím spojené tabákové náplně určené k prodeji v rámci licence v USA. Tyto výrobky zde byly autorizované k prodeji Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administation). Mohou se prodávat s označením "tabákový výrobek s modifikovaným rizikem" (MRTP). Dle rozhodnutí FDA jsou tyto výrobky vhodné pro podporu veřejného zdraví, protože při jejich používání dochází ke "snížení vystavení lidského organizmu vlivu škodlivých látek" ve srovnání s?kouřením. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým zařízením a vědeckému výzkumu se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 30. září 2021 již 14,9 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 70 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com.

Keywords ČR-tabák-práce-ocenění-Philip Morris

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Food, gastronomy
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.