České firmy mohou do poloviny února hlásit své inovativní nápady a experimenty do evropského projektu BOWI

Evropský projekt BOWI vypsal výzvu na experimenty s digitálními technologiemi pro firmy z devíti vybraných regionů Evropy, mezi nimiž je i Praha. Hlásit se mohou malé a střední firmy nebo podniky se střední kapitalizací, které mají vztah k české metropoli a chtějí realizovat inovativní experiment. Jeho cílem by měl být vznik prototypu nového produktu nebo služby s výraznou přidanou hodnotou, která na trhu doposud chyběla. Dotace činí 60 000 euro (1,5 mil. Kč) a je poskytována v režimu tzv. kaskádového financování, tedy s výrazně nižší administrativou a výkaznictvím, než je běžné u jiných typů projektů. Firmy mohou přihlášky se svými projekty posílat do 16. února letošního roku.

Projekt BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) otevřel svou 2. výzvu loni v prosinci. Inovativní experimenty se mohou zabývat například umělou inteligencí, internetem věcí, cloud computingem, 3D tiskem/aditivní výrobou, kyber-fyzickými systémy nebo datovými simulacemi a využíváním digitálních dvojčat. Podstatou experimentu má být vývoj nové služby nebo produktu, který zaplní mezery na trhu a vyjde co nejlépe vstříc aktuálním potřebám ekonomiky a společnosti v domovském regionu firmy. V případě Česka to je Praha. Firmy, které uspějí, obdrží finanční podporu v rozsahu 60 tisíc eur (1,5 milionu korun) na realizaci desetiměsíčního experimentu.

Žadatelé nemusejí mít v Praze přímo sídlo, postačí, aby prokázali aktivní obchodní vztah, to znamená existenci pobočky nebo sídla klientů v hlavním městě. Cílem je posunout inovativní záměr v jeho technologické připravenosti směrem na trh, odstranit případné obavy o využitelnost nápadu v praxi a vytvořit funkční prototyp výrobku nebo služby.

Firmy se mohou se svými návrhy na realizaci experimentů do projektu hlásit prostřednictvím online formuláře https://bowi-3rd-open-call.fundingbox.com/apply. Jako konzultační podpora jsou jim k dispozici partneři Hubu pro digitální inovace a tým sdružení CzechInno, které je hlavním koordinátorem pro tuto výzvu v ČR.

Projekt BOWI, o němž jsou další informace dostupné na stránkách www.bowi-network.eu, je jednou z "Innovative Actions" podpořených z evropského programu na rozvoj výzkumu a inovací Horizont 2020. BOWI začal v roce 2020 a potrvá do roku 2023. Původně bylo jeho partnery jedenáct evropských organizací na podporu digitalizace v podnikání. Vloni se k nim připojilo i devět dalších digitálních inovačních hubů z celé Evropy včetně pražského Hubu pro digitální inovace (www.h4di.cz). Jeho zakládajícími partnery jsou sdružení CzechInno, Technologické centrum Akademie věd ČR, Elektrotechnická asociace ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR.

O projektu BOWI:

Boosting Widening Digital Innovation Hubs (BOWI) je projekt financovaný z rámcového programu Evropské unie Horizont 2020. BOWI si klade za cíl podporovat digitální inovační huby (DIH), malé a střední podniky a střední společnosti tím, že usnadní přístup a zavádění technologií evropských iniciativ Smart Anything Everywhere (SAE) a ICT pro malé a střední podniky ve výrobě (I4MS).

Projekt získal financování z programu Evropské unie na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 v rámci projektu BOWI podpořeného grantovou smlouvou č. 873155.

Partnerským představitelem správy domovského regionu Hubu pro digitální inovace jako jednoho z projektových partnerů je Hlavní město Praha.

BOWI je jedním ze skupiny evropských projektů, které využívají principu tzv. kaskádového financování neboli přidělování finanční podpory třetím stranám, kterými jsou zde malé a střední firmy nebo podniky se střední kapitalizací (tzv. mid-caps), ve zjednodušeném režimu – formou předem daných částek (lump-sums) na realizaci projektových aktivit, které probíhají za zjednodušeného vykazování a s minimální administrativní zátěží pro žadatele.

O Hubu pro digitální inovace:

Hub pro digitální inovace (H4DI, www.h4di.cz) je konsorcium organizací, jejich společným cílem je napomáhat intenzivnější a férové transformaci českých malých a středních firem i veřejných organizací. H4DI je jedním z oficiálně registrovaných českých digitálních inovačních hubů zapsaných v evropském katalogu DIH vedeném Joint Research Centrem (JRC) Evropské komise .

Zakládajícími partnery H4DI jsou sdružení CzechInno, Technologické centrum Akademie věd ČR, Elektrotechnická asociace ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR. Strategickými partnery jsou ELA Blockchain Services, a.s., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., České Radiokomunikace, a.s. a Komerční banka, a.s. H4DI sídlí v Praze, pokrývá však svými aktivitami a partnerskou strukturou území celé ČR a spolupracuje s partnery z řady evropských i mimoevropských zemí s akcentem na spolupráci v rámci Střední Evropy.

H4DI krom svých dalších služeb realizuje aktuálně řadu evropských projektů se zaměřením na digitální transformaci malých a středních podniků, mezi které patří projekty BOWI (www.bowi-network.eu), AgriHub CZ-SK (https://www.plan4all.eu/projects/agrihub-czsk/), ADMA TranS4MErs (https://imr.ie/pages/adma-trans4mers/), DIH? (http://www.dih-squared.eu) a úzce spolupracuje s celoevropskými iniciativami pro digitalizaci DIHNET.EU (https://dihnet.eu) a I4MS (https://i4ms.eu). H4DI je také součástí Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno (www.ceeinno.eu).

Kontakt pro novináře:

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Hubu pro digitální inovace

e-mail: samanova@czechinno.cz

Keywords ČR-EU-hospodářství-internet-počítače-věda-CzechInno

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
Politics, public administration and courts
IT, telecommunications
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.