Společnost NielsenIQ přijala výzvu v oblasti měření napříč všemi kanály

Investice společnosti NielsenIQ do řešení pro elektronické obchodování poskytne jejím zákazníkům špičkový přehled o celém trhu

Cesta nakupujících se neustále vyvíjí, protože spotřebitelé mají větší kontrolu nad tím, co dělají, vidí a slyší. To znamená, že se musí změnit i nástroje používané k měření a analýze prodeje, podílu na trhu a chování spotřebitelů. V prostředí, které stále prochází zásadními změnami, je nezbytné měřit, kdy, kde a jak spotřebitelé nakupují. To umožní výrobcům a prodejcům rychloobrátkového zboží (FMCG) předvídat trendy a rychleji reagovat na potřeby a očekávání spotřebitelů.

Přestože online prodej představuje nejrychleji rostoucí kanál v západní Evropě a Severní Americe, nástroje pro jeho měření jsou značně roztříštěné. Aby uživatelé získali úplný obraz o trhu, musí kombinovat data z více zdrojů. Společnost NielsenIQ mění odvětví FMCG a maloobchodu díky svým inovativním řešením a přesným poznatkům, které nabízejí integrovaný, věrný, úplný a lépe strukturovaný pohled na offline i online trh, což usnadňuje analýzu trendů napříč kanály.

Naše nejnovější akvizice, společnost Foxintelligence, posílí naši nabídku po celém světě.

Foxintelligence je největší evropská společnost zabývající se měřením elektronického obchodu a analýzou spotřebitelských dat. Provozuje největší evropský panel spotřebitelů v souladu s GDPR, který se může pochlubit více než 600 000 aktivními online nakupujícími ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Spojeném království. Spojení se společností NielsenIQ jí umožní rozšířit své působení a nabízet své služby na dalších trzích.

Osm měsíců poté, co se společnost NielsenIQ stala osamostatnila, provedla několik klíčových akvizic a začala mnohem více investovat za účelem rychlejšího dodávání svých produktů a budování komplexních řešení. To jí umožnilo zcela proměnit měřicí a analytická řešení pro rychle se měnící odvětví FMCG a maloobchodu.

„Naším cílem je změnit způsob našeho fungování a poskytování služeb zákazníkům, aby mohli rychleji růst. Dosavadní investice vytvářejí základy pro transformaci společnosti NielsenIQ a přinášejí klíčové talenty. T nám umožňuje řešit ty nejpalčivější problémy, s nimiž se zákazníci potýkají a budou potýkat i v budoucnu,“ říká Lorena Elizondo, ředitelka pro strategii společnosti NielsenIQ.

„Společnost NielsenIQ se snaží přistupovat k elektronickému obchodu komplexně. Společnost Foxintelligence má zásadní podíl na uplatňování této strategie a naše bezkonkurenční řešení pro měření maloobchodu díky tomu nachází širší uplatnění. Odhaluje mimo jiné slepá místa online trhu, mezi která patří tržiště, specializované obchody, přímý prodej, quick-commerce nebo poslední míle, a zajišťují tak úplné pokrytí trhu,“ říká Clément Colin, vedoucí globálního měření elektronického obchodu ve společnosti NielsenIQ.

Společnost Foxintelligence shromažďuje a anonymizuje elektronické účtenky a vytváří tak vlastní podrobné a komplexní údaje o transakcích. Tato data představují v dnešní době digitální spotřeby základní kámen průzkumu trhu a společnost NielsenIQ je bude dále rozvíjet.

„Jsme nesmírně hrdí a máme velkou radost, že se můžeme připojit k rodině NielsenIQ. Již přes rok pracujeme na společných projektech, abychom našim klientům přinášeli lepší a lepší výsledky. Nyní jim poskytneme ucelenější a integrovanější pohled na online a offline trh,“ říká Edouard Nattée, generální ředitel a zakladatel společnosti Foxintelligence.

Akvizice společnosti Foxintelligence představuje nejnovější odvážný krok společnosti NielsenIQ, který jí pomůže poskytovat komplexní a naprosto přelomová data o elektronickém obchodu. V září 2021 koupila společnost NielsenIQ společnosti Rakuten Intelligence a Data Impact, a rozšířila tak své portfolio řešení pro elektronický obchod po celém světě.

O společnosti NielsenIQ

Společnost NielsenIQ je lídrem v poskytování uceleného a objektivního pohledu na chování spotřebitelů na celém světě. Základ úspěchu této společnosti tvoří průkopnická platforma spotřebitelských dat a bohaté analytické schopnosti, díky kterým umožňuje předním světovým firmám a prodejcům spotřebního zboží přijímat odvážná a sebejistá rozhodnutí.

Díky rozsáhlým souborům dat a rovnoměrnému měření všech transakcí poskytuje společnost NielsenIQ klientům výhled na chování spotřebitelů s cílem optimalizovat výkonnost všech maloobchodních platforem. Otevřený přístup k integraci dat nám umožňuje využívat ta nejzásadnější spotřebitelská data na světě. Společnost NielsenIQ poskytuje ten nejvěrnější obraz o tržní situaci.

Společnost NielsenIQ, která patří do portfolia společnosti Advent International, působí na téměř 100 trzích a pokrývá více než 90 % světové populace. Další informace najdete na stránkách NielsenIQ.com.

O společnosti Foxintelligence

Posláním společnosti Foxintelligence je poskytovat řídícím pracovníkům data pro zlepšení fungování firem i celé společnosti. Foxintelligence poskytuje nejlepší přehled o posledních trendech v evropském elektronickém obchodování, a to na základě informací od stovek obchodníků a tisíců elektronických účtenek značek. Společnost Foxintelligence tak shromažďuje obchodní informace o elektronickém obchodování z e-mailů (např. elektronické účtenky): její vlastní technologie jí umožňuje toto obrovské množství dat strukturovat, přinášet dosud nevídané poznatky o trhu a zpřístupňovat je na své platformě SaaS: Foxapp.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211208005244/en/

Kontakty

Vztahy s médii

Pro americká a světová média

Fernanda Paredes, fernanda.paredes@nielseniq.com, +1 917-291-1196

Alex Tekip, alexandra.tekip@nielseniq.com, +1 517-249-2588

Pro EU

Francie: Sebastien Monard, sebastien.monard@nielseniq.com, +33 6 85 32 94 61

Německo: Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com

Španělsko: Marta Correia da Silva, marta.correia@nielseniq.com

Itálie: Lara Clementi, lara.clementi@nielseniq.com, +39 344 0164721

Spojené království: Mikolaj Piotrowski, mikolaj.piotrowski@nielseniq.com, +48661950246

Zdroj: NielsenIQ

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords USA-obchod-komunikace-počítače-trh-NielsenIQ

Region
USA, Canada, U.N.

Category
IT, telecommunications
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.