Plošné odpuštění DPH energetickou krizi nevyřeší

Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR

Dosluhující vláda rozhodla o plošném odpuštění daně z přidané hodnoty za energie do konce roku 2021 a navrhla její odpuštění i v celém příštím roce. Dle tázaných odborníků se jedná o nesystémové a krátkodobé řešení. Dlouhodobým a efektivním řešením může být například podpora zateplování budov či technologií, které spoří energii a tím chrání před vyšší spotřebou. Kvalitně provedené zateplení budov může spotřebu energií za vytápění snížit až o 45 %.

Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla dne 20. října o plošném prominutí daně z přidané hodnoty za elektřinu a plyn do konce roku 2021. Tento krok přišel jako reakce na prudký nárůst cen daných komodit na světových trzích. Odcházející vláda zároveň schválila novelu zákona o DPH, která by spotřebitele osvobodila od placení DPH za energie i po celý rok 2022, a to s účinností již od 1. ledna. Plošné odpuštění DPH na celý příští rok by ovšem zprvu musela schválit nová sněmovna a následně ho Ministerstvo financí vyjednat u Evropské komise. Toto řešení je dle některých odborníků nesystémové a pouze krátkodobé. Plošné odpuštění totiž pomůže všem bez ohledu na jejich finanční situaci. „Akutní pomoc musí být cílena primárně těm, kterých se krize bezprostředně dotýká. Navíc, opatření na realizaci úspor energie, tedy řešení ve střednědobém horizontu, aby domácnosti nebyly růstem cen existenčně ohroženy, zůstávají neměnné, tzn. v 21% sazbě DPH – pro sociální bydlení v sazbě 15 %,“ uvádí Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21.

Logickým řešením by bylo snížit sazbu materiálů a technologií, které spoří energii. Jedním z příkladů může být i zateplení, kde zateplovací systémy nelze využívat pro jiné účely, proto tedy nehrozí jakékoliv daňové úniky. Navíc, kvůli zdražujícím se vstupům do výroby došlo k celosvětovému nárůstu jejich cen. „Ze studie Cechu pro zateplování budov vyplývá, že zateplením můžeme ve výsledku snížit náklady za vytápění až o 45 %, a to už je částka, která je v rodinném rozpočtu znát. O řešení úspor energií skrze dobře realizovanou izolaci se snažíme veřejnost kontinuálně informovat. Za zvláště důležité pak považujeme dostat toto řešení do povědomí mladší generace,“ komentuje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. „Podpořit náklady na spotřebu energie odpuštěním DPH na elektřinu a plyn, a přitom ponechat 21% sazbu na materiály a technologie vedoucí k její úspoře, je nelogický krok. Střednědobě je správné zvýhodnit opatření, která naopak domácnosti ochrání od závislosti na vysoké spotřebě energií a zranitelnosti při růstu jejích cen. Nadějí pro nás může být nástup nové vlády, která má ve své koaliční smlouvě hned tři body, o které se může opřít. Motivaci firem k ekologickému provozu, prověření možnosti snížení DPH u všech ekologických výrobků a snížení DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů,“ uzavírá Holub.

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem k plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 % trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-EU-energie-stavebniny-trh-daně-DPH-firmy-EPS-Native PR

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property
Politics, public administration and courts
Business, marketing
Finance, economics
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.