Přechod na udržitelnou mobilitu v Praze si do roku 2030 vyžádá dalších 261 milionů EUR pro dosažení cílů Zelené dohody

Města jako Praha, která nyní investují do udržitelné městské mobility, mohou do roku 2030 vytvořit čistý příjem ve výši až 531 milionů EUR, jak uvádí nová studie EIT Urban Mobility [1]. Na evropské úrovni by města přecházející na udržitelnou městskou mobilitu získala každoročně čisté výnosy ve výši až 95 EUR na občana.

Od nynějška do roku 2030 bude město jako Praha potřebovat dodatečné investice do strategie udržitelné mobility ve výši 261 milionů EUR oproti běžnému provozu.

Realizace této strategie by vytvořila čisté zisky ve výši 531 milionů EUR, včetně 348 milionů EUR na ušetřených nákladech na zdravotnictví v souvislosti s prevencí znečištění a úmrtí v důsledku nehod [2]. Zpráva doporučuje nákladově nejefektivnější kombinaci strategií v závislosti na velikosti a zeměpisné poloze měst, které lze interaktivně prozkoumat na webových stránkách EIT Urban Mobility [3].

Města jako Praha mohou zavést řadu konkrétních strategických opatření k efektivnímu naplnění cílů evropské Zelené dohody o snížení emisí CO2 [4]. Nejlepšími prostředky pro Prahu jsou sdílená mobilita a strategie řízení poptávek, inovativních služeb a cenových schémat.

Tyto strategie se zaměřují na stimulaci nabídek mobility jako služeb, lepší sdílení automobilů a přepravy ve městech nebo používání sdílených autonomních vozidel. Zahrnují také přepravu reagující na poptávku, poplatky za kongesci (dopravní zácpy) a znečištění a zpoplatnění inteligentního parkování.

Důraz kladený na dopravní infrastrukturu je naopak nejdražším řešením k dosažení cílů pro snížení emisí CO2, především kvůli velkým investicím, které jsou potřebné ke zlepšení železniční a autobusové sítě ve městech.

Strategie udržitelné městské mobility by nejen města jako je Praha nasměrovala ke splnění cílů pro snížení CO2, ale také by přímo zlepšily kvalitu života v městských částech: jejich realizace do roku 2030 sníží úmrtnost související s mobilitou z 2,1 na 1,2 na 100 000 obyvatel, zmenší podíl vlastnictví automobilů z 547 na 520 vozidel na 1000 obyvatel a zvýší využívání sdílených a aktivních módů o 16 %.

Traian Urban, ředitel EIT Urban Mobility hub East, uvedl: “Tato studie je pozitivním vhledem do budoucnosti měst jako Praha a jejich občanů. Přijetí nových způsobů udržitelné městské mobility může nejen pomoci městům dosáhnout cílům Zelené Dohody o snížení emisí CO2, ale také zlepšit kvalitu života ve městech.”

Na úrovni EU potřebují evropská města v závislosti na rozsahu a typu strategií mobility zavedených do roku 2030 dodatečné investice ve výši 59 miliard EUR do udržitelné městské mobility. Přechod na ně může přinést čisté zisky ve výši až 103 miliard EUR. Z těchto čistých výnosů mohou města získat 54 miliard EUR na ušetřených nákladech na zdravotnictví v souvislosti s prevencí znečištění a úmrtí v důsledku nehod. Do roku 2050 může každé euro investované do přechodu strategií vytvořit od 1,15 EUR do 4,45 EUR do poloviny století (tj. až 2,84 EUR na příjmech a 1,61 EUR na externalitách).

Zpráva byla oficiálně přednesena na kongresu Tomorrow.Mobility World Congress, který se uskutečnil v Barceloně od 16. listopadu do 18. listopadu. Přepravní experti TRT Trasporti e territorio [5] provedli analýzu s využitím modelování, které vycházelo z cílů stanovených Zelenou dohodou a balíčkem “Fit for 55” [6]. Analýza se zaměřila na 27 evropských měst s vice než 50.000 obyvateli.

[1] Znění zprávy naleznete zde: https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2021/11/Final-report_long-version_Correct-logos.pdf

[2] Takzvané externality, které souvisejí s ušetřenými náklady, které pocházejí z prevence úrazů a nemocí způsobených znečištěním ovzduší a hlukem a také poklesem emisí skleníkových plynů.

[3] Interaktivní nástroje: https://public.tableau.com

[4] Zelená dohoda předpokládá snížení emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy do roku 2050 o 90 % ve srovnání s hodnotami v roce 1990.

[5] Trasporti e territorio: http://www.trt.it/

[6] Scénáře byly simulovány s ohledem na pronikání technologií inovativních vozidel inspirovaných strategií EU balíčku „Fit for 55“ (do roku 2050 se předpokládá cca 85 % podíl elektromobilů v celkovém evropském vozovém parku). To znamená, že studie zohlednila pouze náklady, které ovlivňují místní orgány (např. náklady na městskou infrastrukturu dobíjecích stanic ekologického paliva pro podporu rozvoje vozového parku). Další relevantní náklady spojené s externími subjekty (vládní pobídky, náklady na automobilový sektor atd.) nebyly v rámci studie zohledněny.

O EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, si klade za cíl urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečný multimodální přepravní systém. Jako přední evropská inovační komunita pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží předcházet roztříštěnosti usnadněním spolupráce mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejurgentnějších problémů měst v oblasti mobility. S využitím měst jako živých laboratoří jejich průmysl, výzkum a univerzitní partneři názorně předvedou, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů v existujících městech, a to takovým způsobem, že mohou zajišťovat přepravu obyvatel, zboží a odpadu chytřejšími metodami.

www.eiturbanmobility.eu

.

Keywords ČR-EU-správa-ekologie-doprava-EIT Urban Mobility

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Automotive industry, transport and machinery
Services, tourism
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.