Uzávěrka přihlášek do soutěže Vizionáři 2021 o nejlepší inovativní projekty se rychle blíží

Už jen do 19. listopadu mohou nejlepší čeští inovátoři posílat přihlášky do soutěže VIZIONÁŘI 2021. Inovativní výrobky, postupy a služby mohou hlásit firmy, podnikatelé, organizace i samotní autoři. Odborná porota vybere ty nejzajímavější projekty, které patří k novinkám na trhu a mohou se uplatnit v praxi. Jedenáctý ročník projektu Vizionáři pořádá české nevládní neziskové sdružení CzechInno. Slavnostní vyhlášení ocenění v projektu Vizionáři 2021 se uskuteční v prosinci letošního roku.

"Je nám velkým potěšením, že můžeme každý rok uzavírat aktivity našeho sdružení shrnutím těch nejlepších nápadů a inovací, které jsou uváděny na trh. Právě jejich analýzou a hodnocením se zabýváme v projektu Vizionáři,“ říká k projektu Tereza Šamanová,výkonná ředitelka sdružení CzechInno a hlavní analytička projektu Vizionáři, a dodává: „Všechny inovace a počiny, jež prošly soutěží Vizionáři, jsou pro nás obrovskou inspirací pro další práci. Za to jim patří náš velký dík a uznání. Porota má rok od roku těžší úlohu, protože kvalita přihlášených inovací a tím i konkurence v naší soutěži kontinuálně rostou a my se těšíme, nad jakými novinkami budeme diskutovat a disputovat ve Vizionářích 2021.”

Cílem projektu Vizionáři je mobilizovat zájem českých podniků a organizací o inovace a pomoci úspěšnému převedení inovativních nápadů do praxe, aby se dostaly k co nejširší veřejnosti. Podmínkou soutěže je, aby přihlášené služby a produkty byly ryze české a zároveň byly absolutní novinkou na trhu.

Za dosavadní desetiletou historii soutěže získaly ocenění například české technologické novinky z oblasti nanotechnologií, virtuální reality, průmyslového blockchainu i využívání prvků umělé inteligence v praxi, ale i inovace šetřící životní prostředí či umožňující recyklaci odpadů nebo samovýrobu vody, elektrické či tepelné energie. V neposlední řadě soutěž vítá a oceňuje i inovace se silným sociálním kontextem, jako jsou šíření inovací ve vzdělávání, zdravotnictví nebo realizace smysluplných volnočasových aktivit pro děti a mládež i pro ostatní věkové a sociální skupiny.

V předchozím jubilejním desátém ročníku získaly hlavní ocenění čtyři subjekty a čestná uznání udělila porota devíti inovativním počinům. Titul Vizionář 2020 si odnesly firmy Eyedea Recognition s.r.o. za trojici svých inovací - MMR – Vehicle Make and Model Recognition, RELIEF – mezinárodní databázový systém obrazového rozpoznávání pro analýzu drogových zásilek a EyeFace – rozpoznávání atributů obličeje a jejich technologický, společenský a ekonomický přínos pro oblast bezpečnosti a potírání důsledků pandemie nemoci covid-19.

Druhým oceněným inovativním projektem za rok 2020 bylo Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s. díky vývoji a výrobě Antitrombogenních biologických cévních náhrad a technologický a společenský přínos pro medicínu a transplantologii. Třetím vizionářem se stala První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. díky výzkumu, vývoji a nasazení do výroby Technologie přesné výroby nových typů odlitků leteckých motorů a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel a jejich technologickému, ekonomickému a společenskému přínosu v oblasti strojírenství a leteckého průmyslu. Cenu si jako čtvrtá nejlepší odnesla i společnost VÚTS, a.s., která porotu zaujala svým unikátním tryskovým stavem pro tkaní perlinkové tkaniny CAMEL ADAPTIVE, jehož přínos ocení zejména stavebníci.

Porota loni ocenila také dvě Osobnosti projektu Vizionáři 2020 - Ing. Jiří Witzanyho, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze za celoživotní přínos pro oblast inovací ve stavebnictví a Ing. Petera Staňka, CSc. z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd a Institutu Equilibrium, z.ú. za celoživotní přínos pro oblast inovativních analýz a prognóz socioekonomického vývoje.

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz

O projektu Vizionáři:

Cílem projektu Vizionáři, který již 11. rokem pořádá sdružení CzechInno, je oceňovat české firmy, podnikatele a výzkumné organizace – konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých podniků a organizací a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, se kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

Generálním odborným partnerem projektu je Komerční banka. K hlavním odborným partnerům akce patří České Radiokomunikace, Česká exportní banka, Technologická agentura ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědeckotechnických parků , Enterprise Europe Network, Elektrotechnická asociace a Technologické centrum AV ČR.

Mediálními partnery jsou Youradio Talk, Business.Info.cz, Inovační podnikání a transfer technologii, Averia News, a také Rádio Z. Projekt získal již tradičně záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

O sdružení CzechInno:

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která aktuálně sdružuje více než 130 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu. Ti v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované tuzemské digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání. Pro rok 2021 připravila roadshow pod názvem IoT pro chytré a Blockchain jednou pro všechny.

Keywords ČR-hospodářství-ocenění-firmy-CzechInno

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.