Nová právní Poradna pro lidi je dostupná každému

Advokát John A. Gealfow

Advokát John A. Gealfow

On-line Poradnu pro lidi nově nabízí právní informační portál Zákony pro lidi. Provozovatelem poradny na stránkách poradna.zakonyprolidi.cz, jejímž cílem je nabídnout všem zájemcům pohotovou právní radu za přijatelných podmínek, je advokát John A. Gealfow.

Tazatelé z řad nejširší veřejnosti mohou položit dotaz z jakéhokoli právního odvětví prostřednictvím formuláře na stránkách Poradny pro lidi. V dotazu upřesní svůj problém a uvedou kontaktní údaje. Advokát je následně během jednoho dne osloví, sdělí, zda jim může pomoci, a upřesní výši poplatku.

"Chceme, aby naše pomoc byla dostupná vždy a každému a tomu také odpovídají ceny," upřesňuje John A. Gealfow a dodává: "Za jednodušší právní službu u nás tazatel zaplatí 200 Kč, v případě složitějších dotazů to je 500 korun s tím, že částku se dozví vždy předem." Finální odpověď pak zašleme po uhrazení poplatku do 7 dní. Ti, kteří opravdu spěchají, mohou využít možnosti garance expresní odpovědi, kterou v takovém případě obdrží již do 2 dní.

Systém poradny je nastavený tak, že pokud její advokáti nebudou schopni s klidným svědomím tazateli poradit, odkážou ho na návštěvu nejbližšího advokáta nebo notáře. Zároveň ho přitom upozorní na problematické aspekty jeho kauzy a hlavně mu pomůžou formulovat, na co přesně se má při své osobní návštěvě advokáta ptát.

"Pro portál, který se jmenuje Zákony pro lidi, je zřízení Poradny pro lidi dalším zcela logickým krokem. Naším dlouhodobým cílem je přispět k lepší orientaci veřejnosti v právní problematice a nabídnout každému zájemci individuální pomocnou ruku při řešení konkrétních právních problémů nebo otázek," říká k tomu Pavel Gardavský, zakladatel právního portálu Zákony pro lidi.

Více informací naleznete na https://poradna.zakonyprolidi.cz/.

O Zákonech pro lidi

Elektronický právní informační systém Zákony pro lidi vznikl v roce 2011 s cílem nabídnout laické i odborné veřejnosti, státním institucím i soukromým firmám platformu, díky níž by se snadno a rychle zorientovali v aktuálním znění všech tuzemských právních předpisů. Portál zajišťuje veřejnou dostupnost úplných a ověřených předpisů Sbírky zákonů České republiky v aktuálním konsolidovaném znění. Obsahem webových stránek Zákony pro lidi je archiv všech předpisů Sbírky zákonů od roku 1945 do současnosti. www.zakonyprolidi.cz

Kontakt pro média:

Zdena Mallinu

Public Relations

e: zdena@mallinu.cz

Keywords ČR-právo-internet-Zákony pro lidi-Aion CS

Region
Zlin region

Category
IT, telecommunications
Politics, public administration and courts
Services, tourism

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.