CGTN: Čína u příležitosti 20. výročí vzniku ŠOS vyzývá členy k solidaritě

Čína v pátek vyzvala členské státy Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) k posílení solidarity a spolupráce a k budování společné budoucnosti, ve které k sobě budou mít členové ŠOS blíže.

Čínský prezident Si Ťin-pching u příležitosti letošního 20. výročí založení ŠOS na 21. zasedání rady představitelů států zemí ŠOS zhodnotil historii spolupráce členských zemí ŠOS a předložil návrhy na budoucí rozvoj tohoto společenství. Summit se konal v Dušanbe v Tádžikistánu, na který v letošním roce připadla role předsedajícího státu tohoto společenství.

Ve svém projevu, který Si přednesl prostřednictvím videohovoru z Pekingu, čínský prezident vyzval členské státy ŠOS k posílení spolupráce v otázkách souvisejících se situací v Afghánistánu a podpoře poklidné změny politické situace v této zemi.

Čínský prezident uvedl, že ŠOS v pátek zahájí řízení pro přijetí Íránu jako členského státu společenství a jednání se zástupci Saúdské Arábie, Egypta a Kataru jako nových partnerů pro zahájení dialogu.

Snaha o vytvoření „nového typu mezinárodních vztahů"

Vznik ŠOS byl oznámen 15. června 2001 v Šanghaji zástupci Kazachstánu, Číny, Kyrgyzstánu, Ruska, Tádžikistánu a Uzbekistánu. V roce 2017 do tohoto společenství vstoupily Čína a Pákistán, čímž se počet členských států zvýšil na osm.

Prezident Si ocenil „intenzivní růst" ŠOS a „plodnou a vzájemně prospěšnou spolupráci" mezi členskými státy v uplynulých dvou desetiletích.

„Na základech šanghajského ducha vzájemné důvěry, vzájemného prospěchu, rovnosti, dialogů, úcty k rozmanitosti civilizací a snahy o společný rozvoj usiluje ŠOS o podporu světového míru, rozvoje a lidského pokroku, ale i o zkoumání nových možností, a to jak po stránce teoretické, tak i konkrétními kroky, jak vytvořit pro lidstvo nový typ mezinárodních vztahů a společenství se společnou budoucností," prohlásil čínský prezident.

Členské státy ŠOS společně podporují vzájemnou politickou důvěru, zajišťují bezpečnost a stabilitu, usilují o prosperitu a rozvoj a prosazují spravedlnost na mezinárodním poli, dodal.

„Jako první jsme vyzvali k boji proti terorismu, separatismu a extremismu," řekl Si a zdůraznil spolupráci mezi členskými státy ŠOS při úsilí omezit šíření obchodu s drogami a pořádat protiteroristická cvičení a operace na ochranu hranic.

„Semknutější společenství ŠOS se společnou budoucností"

Podle prezidenta Siho dosáhla ŠOS po 20 letech rozvoje „nového historického počátku". Současně také vyzval k úsilí o „budování semknutějšího společenství ŠOS se společnou budoucností" a k dalším krokům pro zajištění trvalého celosvětového míru a společné prosperity.

„Organizace by se měla i nadále zasazovat o posilování solidarity a spolupráce, udržování společné bezpečnosti, podporu otevřenosti a integrace, posilování interakcí a vzájemného učení a prosazování rovnosti a spravedlnosti," uvedl.

Čínský prezident vyzval členské státy ŠOS k posílení politického dialogu, komunikace a koordinace a k tomu, aby při své vzájemné spolupráci respektovaly oprávněné zájmy druhých a udržely tak celou organizaci „na cestě setrvalého rozvoje".

„Měli bychom si zachovat pevnou důvěru v naše systémy, odmítnout povýšené poučování a důrazně podporovat země při hledání rozvojových cest a modelů řízení, které jsou v souladu s jejich národními podmínkami," konstatoval. „Budoucnost rozvoje a pokroku našich zemí bychom měli mít pevně ve svých rukách."

"Nejnaléhavější úkol"

Prezident Si také zdůraznil, že „nejnaléhavějším úkolem" stále zůstává boj proti onemocnění COVID-19 a vyzval členské státy ke společnému úsilí v prohloubení spolupráce v boji proti pandemii, podpoře spravedlivého a rovného rozdělování vakcín a k důraznému odmítnutí jakéhokoliv politizování pátrání po původu onemocnění COVID-19.

Uvedl, že Čína poskytla více než stovce zemí a mezinárodních organizací přibližně 1,2 miliardy dávek hotových a hromadně dodávaných vakcín a dodal, že v letošním roce Čína dále zvýší úsilí o poskytnutí celkem dvou miliard dávek dalším zemím.

S cílem usnadnit hospodářské oživení regionu po skončení pandemie COVID-19 bude Čína v následujících pěti letech usilovat o dosažení kumulativního obchodu s ostatními zeměmi ŠOS ve výši 2,3 bilionu dolarů, uvedl Si.

Oznámil také, že Čína v následujících třech letech poskytne ostatním zemím ŠOS tisícovku příležitostí ke školení v oblasti snižování chudoby.

Spolupráce ŠOS na řešení situace v Afghánistánu

Prezident Si vyzval členské státy ŠOS k přijetí tvrdých opatření v boji proti terorismu, separatismu a extremismu, a to včetně Islámského hnutí Východního Turkestánu (ETIM).

V komentáři na téma „náročných výzev", před kterými se Afghánistán ocitá po stažení zahraničních vojsk, vyzval členské státy ŠOS k tomu, aby plně využily platformy, jakou je například kontaktní skupina ŠOS – Afghánistán a pomohly tak podpořit poklidný průběh politických změn v této zemi.

„Musíme Afghánistán podpořit v úsilí zavést široký a inkluzivní politický rámec, osvojit si obezřetné a umírněné domácí i zahraniční politiky, rozhodně bojovat se všemi formami terorismu a budovat přátelské vztahy se svými sousedy a odhodlaně vykročit po cestě míru, stability a rozvoje," zdůraznil.

Afghánský Taliban převzal 15. srpna kontrolu nad Kábulem a na začátku tohoto měsíce oznámil vytvoření přechodné vlády. Čína Taliban vyzvala k tomu, aby se jednoznačně oprostil od vazeb na jakékoliv teroristické organizace včetně ETIM a rozhodně proti nim bojoval. Taliban se zavázal nepřipustit, aby bylo afghánské území zneužíváno „vůči komukoliv nebo vůči jakékoliv zemi světa".

"Obránci mezinárodního pořádku"

Prezident Si zdůraznil roli ŠOS při prosazování rovnosti a spravedlnosti ve světě. „Jednání z takzvané ‚pozice síly' není způsobem, jakým by měly být mezinárodní záležitosti řešeny a hegemonistické, dominantní a šikanující chování je třeba důrazně odmítnout," prohlásil.

„Musíme praktikovat skutečný multilateralismus a postavit se proti činům, které zneužívají takzvaných pravidel k podkopávání mezinárodního pořádku a způsobují konfrontace a nejednotnost," dodal.

V době, kdy ŠOS zahajuje kroky pro přijetí Íránu jako členského státu a přistupuje k jednáním se zástupci Saúdské Arábie, Egypta a Kataru jako nových partnerů pro zahájení dialogu, vyjádřil Si přesvědčení, že „rostoucí rodina ŠOS" sehraje roli „budovatelů světového míru, přispěvatelů ke globálnímu rozvoji a obránců mezinárodního pořádku".

https://news.cgtn.com/news/2021-09-17/Xi-Jinping-addresses-SCO-meeting-via-video-link-13D3zqRd34k/index.html

Videohttps://www.youtube.com/watch?v=mqEUFgbtaac

Kontakt pro média:

Jiang Simin, +86-188-2655-3286, cgtn@cgtn.com

Keywords Čína-společnost-CGTN

Region
Asia, Australia

Category
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.