Smart Export Forum 2021

22. září v Praze a online: Smart Export Forum 2021, první post-brexitová akce k podpoře česko-britské spolupráce v oblasti digitálních inovací

Již za pět dní bude Praha hostit zajímavou akci se zaměřením na podporu digitální spolupráce mezi českými malými a středními firmami a výzkumnými organizacemi a jejich protějšky z Velké Británie. Třetí výroční Smart Export Fórum 2021, které se bude konat dne 22. září v Hotelu Artemis v Praze a současně bude vysíláno online, představí vybrané slibné oblasti digitálních inovací jako jsou umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, virtuální realita nebo blockchain a prezentace českých i britských firem a organizací, které mají zájem o spolupráci v těchto oblastech.

Sdružení CzechInno a Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno, které jsou hlavními organizátory této akce, si kladou zejména za cíl podporovat a kultivovat implementaci digitálních inovací v obchodní praxi i běžném životě. To samozřejmě zahrnuje i podporu spolupráce českých firem a organizací s jejich zahraničními protějšky, kdy v rámci interakce a spolupráce na společných projektech dochází k výměně zkušeností, informací, obohacování know-how a výměně dobrých praxí.

Letošní Smart Export Fórum se proto zaměřuje na efektivní zprostředkování spolupráce mezi českými firmami a výzkumnými organizacemi v oblasti digitálních inovací – a specificky v oblasti umělé inteligence, rozšířené a virtuální reality, kybernetické bezpečnosti, využívání nových materiálů i technologií 3Dtisku, internetu věcí, zvyšování důvěry v obchodních vztazích i veřejnoprávních aktech s využitím blockchainu nebo zpracování a využívání dat – a představiteli sektoru malých a středních podniků a organizací na podporu podnikání z Velké Británie jakožto čerstvě ne-členské země Evropské unie. Ti se fyzicky setkají v pražském Hotelu Artemis nebo se online připojí k mezinárodní videokonferenci a v rámci nabitého přednáškového programu odprezentují novinky k nabídkám okamžitých možností spolupráce mezi potenciálními českými a britskými partnery.

„Spojené království vždy stálo u zrodu inovací, které měnily svět. Není náhodou, že ve Velké Británii sídlí například dvě třetiny evropských startupových společností v oblasti umělé inteligence, dvakrát více než v kterékoli jiné evropské zemi. A právě spolupráce a sdílení zkušeností s podobně smýšlejícími zeměmi, jako je Česká republika, nám umožňují posunout se zase o krok dále ve vývoji i řešení nejrůznějších situací spojených s digitalizací,” komentuje zapojení Spojeného království do Smart Export Fóra 2021 Nick Archer, britský velvyslanec v Praze.

Program Smart Export Fóra 2021 ukáže, co je nového v českém sektoru malých a středních podniků v oblasti využívání užitečných vlastností umělé inteligence (například k prevenci kybernetických útoků a jiných verzí online kriminality), zapojení virtuální a rozšířené reality např. do boje s pandemií, ale také do běžného společenského i firemního života, představí nové služby pro rozvoj chytrého businessu, chytrých měst i chytrých regionů, názorně ukáže, jak může průmyslový blockchain pomoci ke zvýšení důvěry nejen v průmyslu nebo představí inovativní materiály včetně práce s nimi prostřednictvím 3D tisku.

Od kolegů z Velké Británie se pak dozvíme, jak se mohou české firmy a organizace zapojit do jejich inovačních aktivit a vyslechneme si aktuální nabídky příležitostí ke spolupráci s českými partnery.

Zástupci české vlády a proexportních institucí přítomným představí aktuální nástroje na podporu exportu a internacionalizace podnikání a také pobídky ke spolupráci s britskými partnery včetně aktuálních příkladů již probíhajícího úspěšného působení českých firem i organizací ve Velké Británii nebo nabídek asistence pro firmy a výzkumníky při jejich cestě do zahraničí.

Více než 20 speakerů se představí v nabitém přednáškovém programu, konferenční sekce bude také doplněna fyzickou i online expozicí obsahující praktické příklady diskutovaných inovací a zahrnující i možnosti konzultací specifických témat souvisejících s možnostmi podpory zahraniční spolupráce.

V neposlední řadě je pro účastníky připravena možnost fyzických i online organizovaných B2B setkání, zahrnující možnost vzájemné výměny kontaktů a impulsů k další spolupráci.

Vstup na akci je po předchozí online registraci bezplatný, pořadatel si vyhrazuje právo regulovat počet účastníků v souvislosti s aktuálními protipandemickými opatřeními. Více informací včetně programu je k dispozici na www.smartexportforum.cz.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4D)I, partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

* soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,

* festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,

* projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a

* série regionálních akcí pod souhrnným názvem Digitální transformace, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Smart Export Fórum 2021 se koná pod záštitou ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy České republiky a vicepremiéra Vlády ČR pro hospodářství Karla Havlíčka a ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze.

Generálním odborným partnerem se stala Česká exportní banka, a.s., hlavními odbornými partnery jsou SAB Finance, a.s., Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR.

Mediálními partnery projektu jsou Rádio Z, chytrá podcastová aplikace Youradio Talk, portál BusinessInfo, Averia - vydavatelství tištěných a on-line B2B a B2C médií a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Kontakt pro média:

David Kratochvíl, MBA – předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

E: dk@czechinno.cz, M: 774 220 272

Keywords ČR-Británie-počítače-internet-hospodářství-CzechInno

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.