Společnost Philip Morris International oznámila dohodu o převzetí společnosti Fertin Pharma

Akvizice přibližuje společnost PMI k cíli, aby do roku 2025 prodej bezdýmných výrobků utvářel více než polovinu celkových tržeb z jejího podnikání a zároveň vytváří příležitost pro další růst PMI mimo oblast nikotinu.

Společnost Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) oznámila, že uzavřela dohodu o akvizici společnosti Fertin Pharma A/S (Fertin Pharma), která je světovým lídrem ve vývoji a výrobě inovativních farmaceutických a zdravotnických produktů užívaných orálně a intraorálně. Hodnota společnosti Fertin Pharma dosahuje přibližně 5,1 miliardy dánských korun (přibližně 17.6 miliard CZK[1]).

"Akvizice společnosti Fertin Pharma bude významným krokem na naší cestě k budoucnosti bez kouře, která posílí naše portfolio bezdýmných výrobků, zejména v oblasti moderních produktů užívaných ústně, a urychlí náš rozvoj v oblasti podnikání nad rámec nikotinu," řekl Jacek Olczak, generální ředitel PMI. "Obě společnosti, PMI i Fertin, sdílejí zaměření na vědu a inovace, které mají zákazníkům zlepšit život a proto jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout dohody. Různorodé portfolio technologií, byznysový model společnosti Fertin a odborné znalosti na světové úrovni obohatí naše inovace a posílí schopnost rychleji rozšiřovat naše portfolio v oblasti orálních výrobků. To podpoří náš cíl generovat do roku 2025 více než polovinu čistého zisku z prodeje bezdýmných výrobků a dosáhnout tržeb ve výši nejméně 1 miliardy USD z produktů, které nejsou na bázi nikotinu."

Fertin Pharma je soukromá společnost s více než 850 zaměstnanci, která působí v Dánsku, Kanadě a Indii. Je jednou z předních firem zaměřených na smluvní vývoj a výrobu (CDMO), specializovanou na vývoj, výzkum a výrobu žvýkaček, kapslí, tekutých tablet a dalších pevných systémů používaných k ústnímu podávání účinných látek, včetně nikotinu. Fertin Pharma je rovněž předním výrobcem náhradní nikotinové terapie (NRT). Společnost se svými zaměstnanci přináší významné vědecké zkušenosti a know-how ve vývoji inovativních řešení, která podporují růst ve všech nových i stávajících oblastech podnikání. V roce 2020 dosáhla společnost Fertin Pharma čistého zisku ve výši 1,1 miliardy DKK (přibližně 3.8 miliard CZK[2]). Hodnota transakce je přibližně patnáctinásobkem ukazetele EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) společnosti Fertin Pharma za rok 2020[3].

Společnost Fertin Pharma je v současné době vlastněna globální investiční organizací EQT a společností Bagger-S?rensen & Co. Po dokončení akvizice se společnost Fertin Pharma stane dceřinou společností plně vlastněnou PMI. Philip Morris International Inc. bude transakci financovat ze stávající hotovosti. Dokončení transkace PMI očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, v případě, že bude schválena regulačními orgány.

Společnost PMI předpokládá, že akvizice nebude mít významný dopad na výši upraveného zředěného zisku na akcii (EPS) za celý rok 2021. Peter Halling, generální ředitel společnosti Fertin Pharma, uvedl: „Společnost Fertin Pharma prošla fantastickou cestou s dosavadními vlastníky EQT a rodinou Bagger-S?rensen. S novým vlastníkem bude mít společnost Fertin Pharma vynikající příležitost dále naplňovat svoji vizi a poslání, včetně práce zaměřené na smluvní vývoj a výrobu (CDMO) pro naše zákazníky. Společnost PMI prochází inspirativní proměnou, má ambici vytvořit budoucnost bez kouře a budovat portfolio výrobků, které přesahuje rámec nikotinu. Tato snaha je plně v souladu s ambicí společnosti Fertin Pharma, a to umožnit lidem žít zdravější život. V PMI jsme našli nového vlastníka a partnera oddaného vědě, který sdílí naši vizi a umožní společnosti Fertin Pharma další a rychlejší rozvoj."

Po akvizici společnosti Fertin Pharma společnost PMI:

· Získává významné know-how v oblasti vývoje, složení a komercializace současných a budoucích bezdýmných výrobků – včetně schopnosti se prosadit v rychle rostoucí kategorii pokročilých orálních výrobků, které spotřebitelům poskytují výjimečný zážitek prostřednictvím široké škály bezdýmných řešení, jako jsou nikotinové sáčky a pastilky.

· Získává přístup k řadě perspektivních technologií, které doplňují odborné znalosti společnosti PMI v oblasti inhalačních produktů. Zejména jde o vědecky podložené technologie rostlinných přípravků, dalších výrobků pro péči o zdraví a wellness, včetně volně prodejných řešení a doplňků stravy ke zlepšení kvality života v oblasti spánku, energie, zklidnění a koncentrace.

· Nadále bude rozvíjet svoji platformu pro výzkum a vývoj, posilovat výrobní zkušenosti v oblasti nikotinových výrobků i mimo ni, a to za přispění schopností a kvalifikace zaměstnanců společnosti Fertin, včetně jejich 80 vědeckých pracovníků.

· Zrychlí proces naplnění klíčových priorit v oblasti udržitelnosti, zejména v rozšiřování dosahu a globální expanzi svých bezdýmných alternativ určených dospělým kuřákům po celém světě. To ve výsledku přispěje k rychlejšímu konci klasických cigaret a vytvoří silný základ pro podnikání nad rámec nikotinu.

Začátkem letošního roku společnost PMI oznámila svůj cíl generovat do roku 2025 více než polovinu svého čistého zisku z prodeje bezdýmných výrobků. Kromě přetrvávajícího úsílí dosáhnout budoucnosti bez kouře je cílem PMI využít schopností v biologickém výzkumu, inovacích výrobků a klinických zkušeností k rozšíření portfolia mimo tabák a nikotin, a to o vědecky podložené výrobky a řešení s pozitivním dopadem na společnost a životy lidí.

Kontakt pro média:

Klára Jirovcová Pospíšilová

Manager Communications, Philip Morris ČR a.s.

Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com

Pohled do budoucnosti a varování

Prohlášení v této tiskové zprávě, která se netýkají striktně minulosti, včetně prohlášení týkajících se navrhované akvizice společnosti Fertin Pharma, očekávaného harmonogramu dokončení transakce, budoucích finančních a provozních výsledků, přínosů a synergií z transakce, budoucí příležitosti ke společnému podnikání a jakákoli jiná prohlášení týkající se událostí nebo vývoje, o nichž se domníváme nebo předpokládáme, že nastanou nebo mohou nastat v budoucnu, mohou být "výhledovými prohlášeními" ve smyslu zákona o reformě soukromých soudních sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995 a jako taková zahrnují určitá rizika a nejistoty.

Existuje řada důležitých faktorů, které mohou způsobit, že se skutečné události budou podstatně lišit od událostí odhadovaných nebo uvedených v takových výhledových prohlášeních, a proto byste se neměli na taková výhledová prohlášení příliš spoléhat. Tyto faktory zahrnují rizika a nejistoty týkající se mimo jiné následujících faktorů: (1) neschopnost dokončit transakci včas; (2) neuzavření transakce z jakéhokoli jiného důvodu; (3) možnost, že integrace společnosti Fertin Pharma a jejích činností se společností PMI bude obtížnější a/nebo bude trvat déle, než se předpokládalo, a tudíž požadovaný vstup společnosti PMI na další bezdýmné platformy a platformy přesahující nikotin nebude tak rychlý, jak se předpokládalo; (4) možnost, že integrace společnosti Fertin Pharma do společnosti PMI bude nákladnější, než se předpokládalo, a že bude mít neočekávané negativní důsledky týkající se stávajícího podnikání společnosti Fertin Pharma nebo PMI; (5) vliv oznámení o transakci na obchodní vztahy společností PMI, Fertin Pharma nebo sloučené společnosti, na provozní výsledky a na podnikání obecně; (6) rizika spojená se smlouvami s třetími stranami obsahujícími souhlas a/nebo jiná ustanovení, která by mohla být vyvolána navrhovanou transakcí; (7) nepříznivé dopady oznámení nebo dokončení transakce na tržní cenu kmenových akcií společnosti PMI; (8) schopnost společnosti PMI udržet a zaměstnat klíčové pracovníky společnosti Fertin Pharma; a (9) další faktory, které mohou ovlivnit budoucí výsledky sloučené společnosti, jak je popsáno v části "Rizikové faktory" ve výroční zprávě společnosti PMI na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. prosince 2020, formulář 10-Q společnosti PMI za čtvrtletí končící 31. března 2021 a další dokumenty společnosti PMI předložené Komisi pro cenné papíry ("SEC"). Výhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu se vztahují k datu jeho vydání a nezakládají povinnost společnosti PMI aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí a vývoje nebo jinak, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS, zařízení IQOS, náplní VEEV do elektronických cigaret IQOS VEEV, elektronických cigaret IQOS VEEV a souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 29 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na www.philipmorris.cz, včetně výroční zprávy za rok 2020.

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Společnost PMI dále dodává společnosti Altria Group Inc. variantu zařízení v provedení IQOS (Platforma 1) a s tím spojené tabákové náplně určené k prodeji v rámci licence v USA. Tyto výrobky zde byly autorizované k prodeji federálním Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administation). Mohou se prodávat s označením "tabákový výrobek s modifikovaným rizikem" (MRTP). Dle rozhodnutí FDA jsou tyto výrobky vhodné pro podporu veřejného zdraví, protože při jejich používání dochází ke "snížení vystavení lidského organizmu vlivu škodlivých látek" ve srovnání s kouřením. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým zařízením a vědeckému výzkumu se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 31. březnu 2021 již 14 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 66 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com.

# # #

[1] Na základě převládajícího směnného kurzu ke dni 7.7.2021

[2] Na základě průměrného směnného kurzu pro rok 2020

[3] Na základě dánských GAAP (všeobecně uznávaných účetních principů)

Keywords ČR-tabák-farmacie-Fertin Pharma-Philip Morris

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Food, gastronomy
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.