UNICEF hledá pamětníky pomoci v Československu

Letiště Praha Ruzyně, 1946: Vykládka 60 tisíc vajec k líhnutí a sušeného mléka. © archiv UNICEF

Letiště Praha Ruzyně, 1946: Vykládka 60 tisíc vajec k líhnutí a sušeného mléka. © archiv UNICEF

Československo, 1945: Zvědavé nakukování do výlohy výdejny humanitární pomoci UNRRA. © archiv UNICEF Slezská Ostrava, 1945: Hodina psaní v provizorní školní třídě v prvních dnech po skončení války. © archiv UNICEF Poválečné Československo, 1946: Devítiletá dívka stojí bosá před poničeným domem v Rožňavě. © archiv UNICEF

Dětský fond OSN - UNICEF letos slaví 75 let své existence. U této příležitosti se obrací na pamětníky poválečné pomoci UNICEF v tehdejším Československu.

Bezprostředně po druhé světové válce patřilo Československo k zemím, kde UNRRA – na kterou v roce 1946 navázal UNICEF – pomáhala potřebným dětem. Česká pobočka UNICEF se proto obrací s prosbou na pamětníky a širokou veřejnost, aby pomohli doplnit počátky historie této humanitární organizace o českou stopu.

"Dobu před 75 lety dnes mnozí vnímají jen jako soubor černobílých fotografií v učebnicích dějepisu. Vzpomínky lidí, kteří mohou vyprávět o hrůzách války a významu humanitární pomoci pro dětské životy, nám ale připomínají, že od strádání a nedostatku nás nedělí ani příliš dlouhá doba, ani velké vzdálenosti,“ uvedla ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. „V ústředí UNICEF v New Yorku se z prvních let práce v Československu dochovaly čtyři fotografie. Rádi bychom nalezli a identifikovali tehdejší děti, které tyto fotografie zachycují, a poznali jejich příběhy. Věříme, že se nám oni nebo jejich příbuzní přihlásí a pomůžou nám zmapovat počátky činnosti UNICEF u nás.“

UNICEF je možno kontaktovat e-mailem na unicef@unicef.cz, telefonicky na čísle 255 711 824 nebo poštou na adrese Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1.

Své vzpomínky mohou poslat také pamětníci poválečné pomoci UNICEF, kteří nejsou na historických fotografiích zachyceni. Nejzajímavější příběhy budou zveřejněny na webu unicef.cz a poskytnuty do centrály UNICEF v New Yorku.

UNICEF působí v České republice trvale od roku 1991, spojení s organizací však existovalo i v předchozích dekádách, kdy se v prodejnách nakladatelství Albatros prodávaly pohlednice a blahopřání s logem UNICEF. Na počátku tohoto nápadu přitom stála kresba tehdy sedmileté Jitky Samkové z Rudolfova v jižních Čechách, která pod vedením učitele Josefa Bartušky nakreslila jako poděkování za potravinovou pomoc UNICEF obrázek dětí tančících kolem májky. Jejímu učiteli se dětská kresba natolik líbila, že ji poslal do ústředí UNICEF ve Vídni, odkud se se potom dostala až do světové centrály v New Yorku. V říjnu 1949 byla pohlednice s obrázkem Jitky poprvé vydána v nákladu čtyř tisíc kusů.

Obrázek z Československa tak stál na počátku desítek milionů prodaných blahopřání, která pomohla zajistit výživu, léky nebo školní pomůcky dětem po celém světě. Pro UNICEF je příběh první pohlednice z Rudolfova především příběhem o tom, že i zdánlivě drobné gesto může nastartovat velké věci.

UNICEF (Dětský fond OSN) už 75 let pomáhá strádajícím dětem po celém světě zajistit pitnou vodu, výživnou stravu, základní léky a očkování, ochranu před násilím a možnost chodit do školy a uniknout tak chudobě. V roce 2020 UNICEF zajistil přístup ke vzdělání pro 48 milionů dětí, vyléčil z těžké akutní podvýživy 5 milionů dětí a zajistil přístup k nezávadné pitné vodě pro 17 milionů lidí. V reakci na pandemii UNICEF dodal 2,6 milionu osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky, podpořil 301 milionů dětí v distančním vzdělávání a oslovil 3 miliardy lidí v rámci osvěty o prevenci šíření nemoci COVID-19.

„Mnozí z těch, jimž se v prvních letech života dostalo pomoci UNRRA a UNICEF, dnes sami pomáhají zachraňovat dětské životy ve válečných oblastech a nejchudších zemích světa. Podpory našich českých příznivců si nesmírně vážíme,“ dodává Pavla Gomba.

Více informací je k dispozici na www.unicef.cz.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 88,3 % všech získaných prostředků.

Kontakt:

Lucie Štěpánková, Communication Officer, lstepankova@unicef.cz

Keywords ČR-sociální-historie-děti-UNICEF

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.