CGTN: Čína vybízí k dosažení harmonie mezi člověkem a přírodou

Tu-ťiang-jenský systém konzervování vody, který se nachází v jihozápadní čínské provincii S'-čchuan, hrál v posledních 2000 letech důležitou roli v řízení povodní a zavlažování v Čcheng-tuské nížině.

Jako nejstarší vodní projekt na světě, který je stále v provozu, je Tu-ťiang-jen živým příkladem starověké čínské moudrosti usilující o dosažení harmonie mezi člověkem a přírodou.

Čchi-min Jao-šu, encyklopedie o zemědělství z šestého století, radí: „Jednejte podle ročních období a půdy. Méně vám zajistí více."

A tato klasická citace stále ovlivňuje moderní Čínu, která v současné době prochází zelenou transformací v sociálním a hospodářském rozvoji.

Čínský prezident Si Ťin-pching citoval tento starověký citát na setkání o ochraně životního prostředí v květnu 2018 a uvedl, že tento koncept zdůrazňuje význam sjednocení nebe, země a člověka, propojení ekosystému s lidskou civilizací a dodržování pravidel přírody.

„Vzestup či pád civilizace závisí na jejím vztahu k přírodě," dodal.

Čchi-min Jao-šu byla shromážděna Ťia S'-siem z dynastie Severní Wei (386-534).

„Jia používá příklad obilného hospodářství ke konkrétní ilustraci toho, jak „jednat podle ročních období a půdy", vysvětlil Jang Jü, profesor starověké čínské literatury na Středojižní univerzitě.

„Úrodnost se například liší v závislosti na půdě. Je-li zemědělská půda zvláště úrodná, pak by setí v pozdějším datu mohlo přinést více, zatímco včasné setí je pro relativně neplodnou půdu rozhodující, což by v jiném případě znamenalo risk malé úrody, kdyby byla zemědělská sezona promeškána."

Profesor poznamenal, že filozofická moudrost Ťia se vztahuje nejen na zemědělství, ale také platí ve všech aspektech vztahu mezi člověkem a přírodou.

Ekologizace Číny

Čína nyní vytváří řadu iniciativ, které mají zemi a planetu učinit zelenější.

Podle 14. pětiletého plánu (2021–2025) pro národní hospodářský a sociální rozvoj a dlouhodobých cílů do roku 2035 bude zásadní součástí čínské modernizace dosažení souladu mezi člověkem a přírodou.

V plánu se Čína zavazuje snížit spotřebu energie na jednotku hrubého domácího produktu (HDP) a emise oxidu uhličitého na jednotku HDP o 13,5, respektive 18 procent.

Loni v září Čína také oznámila, že bude usilovat o dosažení maximálních emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060.

„Toto významné strategické rozhodnutí je založeno na smyslu naší odpovědnosti vybudovat společenství se společnou budoucností pro lidstvo a naší vlastní potřebou zajistit udržitelný rozvoj," prohlásil Si na Summitu lídrů o klimatu 22. dubna 2021.

Zatímco svět čelí závažným výzvám vyvstávajícím z probíhající pandemie COVID-19 a změny klimatu, vyzval prezident mezinárodní společenství, aby na summitu přijala bezprecedentní opatření k řešení problémů.

Řekl, že svět musí být odhodlán k dosažení harmonie mezi člověkem a přírodou, ekologickým rozvojem, systémovým řízením, přístupem zaměřeným na lidi, multilateralismem a zásadou společných, ale diferencovaných odpovědností.

Za účelem zlepšení celosvětového úsilí v oblasti biologické rozmanitosti, bude v říjnu 2021 Čína hostovat 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Odkaz: https://news.cgtn.com/news/2021-05-27/China-bids-to-achieve-harmony-between-man-and-nature--10pAQ938c8g/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EiOUlkWO588

KONTAKT: cgtn@cgtn.com

Keywords Čína-příroda-ekologie-firmy-CGTN

Region
Asia, Australia

Category

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.