Pět nemocnic obdrželo finanční pomoc 4,6 milionu Kč z mimořádného fondu Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

Finanční podporu ve výši 4,6 milionu korun z mimořádného fondu pro boj s onemocněním covid-19 obdrželo pět českých nemocnic: Fakultní nemocnice v Praze Motole, Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň, Nemocnice v Karlových Varech a Uherskohradišťská nemocnice.

Tuto částku do fondu, který spravuje Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, věnovala společnost Philip Morris ČR. Finanční pomoc je určená na pořízení hluboko mrazících boxů a lednic pro skladování vakcín, plicních ventilátorů, ale také na nákup jednorázového zdravotnického materiálu.

„Philip Morris nás nezklamal. Jeho pomoc v boji proti covid-19 nezůstala jen u loňské akce. I letos tak vznikl mimořádný fond, který v nejdůležitější době pomohl českým nemocnicím v boji s covid-19. Jsme velmi rádi, že finanční prostředky směřují tentokrát i do menších nemocnic, které se v této vlně pandemie často ocitly na hranicích svých možností. Právě zde je pomoc obzvláště potřeba,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 – Konta Bariéry, Božena Jirků.

Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice, která účelový dar obdržela, dodává: „V ‚covidové‘ době byla většina našeho personálu na hraně svých fyzických i psychických možností. Proto každá pomoc a sounáležitost obrovsky pomáhá. Víte, že si vaší práce někdo cení a váží.“ A doplňuje: „Veškeré finanční prostředky byly použity ke zvládnutí dlouhodobého a vyčerpávajícího boje s covid-19, především k nákupu ochranných pomůcek. Moc si této finanční pomoci ceníme. Boj s pandemií ještě nekončí, ale musíme to společně zvládnout, jinou možnost nemáme.“

Finanční prostředky z mimořádného fondu byly rozděleny mezi pět nemocnic v České republice:

- Fakultní nemocnice v Praze Motole získala účelový dar 1,2 mil. korun, který je určený na pořízení vybavení pracovišť, kde probíhá očkování proti covid-19. Jedná se například o nákup hluboko mrazících boxů a lednice.

- Fakultní nemocnice Plzeň obdržela účelový dar 1,2 korun na nákup transportních plicních ventilátorů.

- Onkologické a radioterapeutické klinice FN Plzeň byl poskytnut účelový dar 500 tis. korun na pořízení bezdotykového vstupu (automatické dveře).

- Karlovarská krajská nemocnice – Nemocnice v Karlových Varech získala účelový dar 1,2 mil. korun. Z něj bylo použito 700 tis. korun na zdravotnické vybavení pro boj s covid-19: rukavice, respirátory, ochranné pláště, dezinfekci, injekční stříkačky a jehly. 500 tis. korun je určeno na program regenerace pro zaměstnance v první linii.

- Uherskohradišťská nemocnice obdržela účelový dar 500 tis. korun na zdravotnické vybavení pro boj s onemocněním covid-19, například na rukavice, respirátory, ochranné pláště, dezinfekci, injekční stříkačky, jehly.

Důležité informace

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry – nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Naším cílem je vracet handicapované zpět do života. Podporujeme je finančně díky skvělým partnerům a individuálním dárcům. Peníze, které nám dárci svěří, skutečně zlepšují neuvěřitelně náročné životy lidí s různými druhy zdravotními handicapy.

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. Limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99 % obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 29 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životní podmínek v místních komunitách.

Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz.

Keywords ČR-nemocnice-charita-Philip Morris

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.