CGTN: Na čínských slibech záleží - Čína plní své závazky

Před více než 2000 lety Konfucius řekl „jen pi sin sing pi kuo", což znamená „člověk musí být věrný svému slovu a odhodlaný ve své práci."

„Čínská civilizace zná následující přísloví: Slovo se musí dodržet, slib se musí splnit a U nepoctivých lidí se spolehlivost stává pochybnou," řekl čínský prezident Si Ťin-pching.

Čína zůstala těmto příslovím věrná po celou dobu svého rozvoje a pětiletý plán země slouží jako názorný příklad toho, jak se závazky plní.

Dodržení slibů

Pětiletý plán, který se připravuje každých pět let od roku 1953 a je hlavním prvkem čínského systému řízení, stanovuje cíle růstu a vymezuje rozvojové politiky. S výjimkou období mezi lety 1963 a 1965 bylo připraveno a především splněno celkem 13 těchto plánů.

Například boj země proti chudobě. V čínském 13. pětiletém plánu (2016-2020) bylo stanoveno, že do roku 2020 se všichni obyvatelé venkova vymaní z chudoby. A po osmi letech práce se v roce 2020 všech téměř 100 milionů chudých obyvatel čínského venkova dostalo nad hranici chudoby.

Čína rovněž dodržuje své závazky v celosvětových záležitostech.

Na kodaňském summitu v roce 2009 Čína vyhlásila svůj cíl snížit do roku 2020 spotřebu energie z nefosilních zdrojů o 15 % a záměr snížit uhlíkaté emise o 40 až 45 % ve srovnání s rokem 2005. Statistiky Číny pro rok 2019 dosáhly 15,3 %, resp. 48,1 %, což znamená, že země tyto cíle překročila a splnila s předstihem.

Podle ministerstva ekologie a životního prostředí klesly v Číně do roku 2019 emise skleníkových plynů na jednotku HDP ve srovnání s rokem 2005 o 48 procent, čímž Čína předstihla svůj cíl stanovený pro rok 2020.

Čínský 14. pětiletý plán, nové sliby, které je třeba dodržet

V roce 2021 se Čína vydává na novou cestu modernizace socialistického zřízení, a to prostřednictvím 14. pětiletého plánu (2021-2025).

Mezi konkrétní cíle, kterých má být v nadcházejících letech dosaženo, patří udržení sledované míry nezaměstnanosti ve městech pod 5,5 % a dosažení 7% ročního růstu výdajů na výzkum a vývoj.

Země rovněž slíbila snížit spotřebu energie na jednotku HDP o 13,5 % a snížit emise oxidu uhličitého o 18 %, aby vybudovala ekologickou ekonomiku a připravila půdu pro dosažení svého dlouhodobého cíle v oblasti emisí uhlíku do roku 2030.

„Čína bude usilovat o dosažení maximálních emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060," řekl Si na dubnovém summitu lídrů o klimatu.

S tak ambiciózními plány bude nutné tvrdě pracovat na splnění slibů.

„Během 14. pětiletého plánu se musíme držet filozofie, která se soustředí na lidi a umožní jim využívat plodů rozvoje. Měli bychom vynaložit velké úsilí na zlepšení životních podmínek lidí a zároveň podporovat kvalitní a trvale udržitelný rozvoj. A musíme se více zaměřit na otázky obživy, které lidi obecně více zajímají, přijímat cílenější opatření, prosazovat je jedno po druhém a rok co rok tvrdě pracovat, aby se naši lidé stále cítili spokojení, šťastní a v bezpečí," řekl Si.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-17/China-s-promises-matter-it-delivers-on-its-commitments--10kQinMPMD6/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=3y62w38R8QE

KONTAKT: Jiang Simin, +86-188-2655-3286, cgtn@cgtn.com

Keywords Čína-hospodářství-CGTN

Region
Asia, Australia

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.