Společnosti NielsenIQ a J.D. Power uzavřely strategickou alianci zaměřenou na posílení automobilového výzkumu na nejvíce rostoucích trzích

Analytické informace založené na datech pomohou oživit automobilový průmysl po pandemii COVID-19

Firma NielsenIQ, světová jednička v oblasti měřící techniky a společnost J.D. Power, světová jednička v datové analytice a spotřebitelských informacích, dnes oznámily svůj záměr vytvořit mezinárodní strategickou alianci, která by zákazníkům z řad automobilového průmyslu na rychle rostoucích trzích, jako jsou například Indie, jihovýchodní Asie nebo Střední východ, přinášela špičkové analytické informace a studie zákaznické spokojenosti.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Originál tiskové zprávy, včetně multimédií, si můžete přečíst na webové stránce https://www.businesswire.com/news/home/20210418005017/en/

Společnost NielsenIQ má velmi silné zastoupení na trhu a firma J.D. Power má obrovské zkušenosti z automobilového průmyslu, kde jsou její srovnávací studie považovány za zlatý standard. V spojení s novými digitálními a technologickými platformami firmy NielsenIQ tak mohou obě firmy v rámci aliance nabídnout nové služby s vysokou přidanou hodnotou, jako je například analýza sociálních sítí.

Aliance firem NielsenIQ a J.D. Power umožní zákazníkům z automobilového průmyslu získat přesnější informace a analytická data a zkvalitnit tak přípravu budoucích strategií. V době, kdy se světová ekonomika postupně vzpamatovává z pandemie COVID-19, bude na datech založené rozhodování mnohem důležitější než kdy dříve. Přístup k přesným datům, analýzám a trendům v chování spotřebitelů pomůže osobám s rozhodovací pravomocí lépe pochopit potřeby a požadavky zákazníků a vyrábět tak vozidla v souladu s aktuální poptávkou.

„V dnešním rychle se měnícím světě je klíčovou vizí společnosti NielsenIQ vytvářet ta nejlepší partnerství a aliance, které zákazníkům nabídnou nepřekonatelné a jedinečné hodnoty,“ řekl Prasun Basu, ředitel společnosti NielsenIQ pro strategické aliance a nové obory. „Velice nás těší, že společnosti NielsenIQ a J.D. Power, které jsou světovými jedničkami ve svých oborech, zakládají alianci, která zákazníkům z automobilového průmyslu nabídne ty nejlepší poradenské služby v oblasti porozumění chování zákazníků a analýzy trhu.“

„Ve většině zemí světa jsou data, analytické informace a srovnávací studie firmy J.D. Power považovány za standard v oboru a tato aliance umožní výrobcům automobilů využívat tyto informace na všech trzích, kde působí,“ řekl Doug Betts, prezident divize automobilového průmyslu ve firmě J.D. Power. „To jim umožní zefektivnit návrh nových produktů a služeb s ohledem na konkrétní potřeby svých zákazníků. Díky silné pozici firmy NielsenIQ na globálních trzích je tak naše společnost tím nejlepším partnerem pro uvádění nových produktů a služeb na trh.“

Tým pro získávání a analýzu informací o zákaznících ve společnosti NielsenIQ (Consumer Insights Team), který řídí Joe Ellis, ředitel společnosti NielsrnIQ pro zákazníky z automobilového průmyslu, technologií, telekomunikací a finančnictví, bude odpovědný za prodej, služby, shromažďování dat a kontrolu kvality. Spojení silné pozice firmy NielsenIQ na místních trzích s dokonalými službami a procesy firmy J.D. Power, které jsou považovány za standard v automobilovém průmyslu, nabídne zákazníkům průlomová data a analytické informace potřebné pro získávání zákazníků a udržení si jejich dlouhodobé přízně.

O SPOLEČNOSTI NIELSENIQ

NielsenIQ je světovou jedničkou v poskytování přesných, nezkreslených a kompletních informací o chování spotřebitelů. Firma NielsenIQ provozuje špičkovou datovou platformu a využívá ty nejlepší analytické nástroje, které zákazníkům z řad největších společností světa z oblasti maloobchodu a spotřebního zboží, umožňují přijímat na datech založená kvalifikovaná rozhodnutí.

Společnost NielsenIQ využívá rozsáhlé datové sady pro měření transakcí a poskytuje tak svým klientům výhledové informace o chování zákazníků, což jim umožňuje optimalizovat jejich maloobchodní platformy. Naše otevřená filozofie založená na integraci dat nám umožňuje poskytovat našim klientům ty nejpřesnější informace o chování zákazníků na světě. Informace NielsenIQ odhalují skutečnou pravdu.

Společnost NielsenIQ patří do portfolia skupiny Advent International a má pobočky v téměř 100 zemích světa, které pokrývají více než 90 % světové populace. Více informací najdete na webové stránce www.nielseniq.com.

O SPOLEČNOSTI J.D. POWER

J.D. Power je světovou jedničkou ve spotřebitelských informacích, poradenských službách, datech a analytice. Firma je průkopníkem v oblasti velkých dat (big data) a využívá umělou inteligenci a algoritmické modelování k lepšímu pochopení chování zákazníků. Firma J.D. Power svým zákazníkům poskytuje důležité analytické informace o vztazích zákazníků ke značkám, a to již více než 50 let. Přední světové podniky z mnoha různých průmyslových oborů spoléhají na společnost J.D. Power při přípravě svých strategií se zaměřením na zákazníky.

Společnost J.D. Power sídlí ve městě Troy ve státě Michigan a má pobočky v Severní Americe, Evropě a Asii a Tichomoří. Více informací o naší nabídce služeb pro podniky najdete na webových stránkách JDPower.com/business.

Originál této tiskové zprávy si můžete přečíst na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210418005017/en/

Kontaktní informace

Vztahy s médii Gillian Mosher, gillian.mosher@nielseniq.com, +1-647-282-9714 Melina Mammidou, melina.mammidou@nielseniq.com, +357-99422160 Geno Effler, media.relations@jdpa.com, +1-714-621-6224

Zdroj: NielsenIQ

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords Singapur-komunikace-automoto-služby-NielsenIQ

Region
Asia, Australia

Category
Automotive industry, transport and machinery
Services, tourism
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.