Krajská setkání 2021: Dvoudenní program praktických informací

Letošní Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR se uskuteční ve dvou dnech v živém přenosu, a to 13. a 15. dubna 2021. První den bude převážně věnován problematice financí, druhý se zaměří na aktuální legislativní změny. Prostor bude i pro dotazy, které bude možné živě pokládat přes platformu SLI.DO po zadání kódu akce #KS2021.

Tematicky bude letos program rozdělen do dvou dnů. Věnován bude oblasti finanční, zejména otázkám dotací a financování sociálních služeb, účast přislíbili mimo jiné zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí či ministerstva životního prostředí. Velký prostor připadne i aktuálním legislativním změnám a jejich dopadům na činnost obcí a měst. Kromě stavebního zákona se bude mluvit o poplatku z pobytu a jeho digitalizaci, o dotačních titulech určených pro obce v roce 2021, programech územní spolupráce, organizování voleb do Poslanecké sněmovny, GDPR, aktualizaci vyhlášek atd. Zaměřit se chtějí účastníci setkání i na společensky odpovědné zadávání v projektu MPSV.

Krajská setkání 2021: Pozvánka

„Krajská setkání jsou každý rok určena pro starostky a starosty i další zástupce samospráv nejen členských obcí Svazu, ale i těch nečlenských,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl. „Zajímavá a aktuální témata samospráv jim podávají a vysvětlují odborníci na danou oblast,“ dodává.

Pro více informací jděte na oficiální stránku Krajských setkání 2021.

Svaz měst a obcí České republiky

Je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

Krajská setkání 2021:První den

Krajská setkání 2021:Druhý den

Kontakt:

Barbora Křemenová

Sekce organizace a marketingu

www.smocr.cz

Keywords ČR-správa-hospodářství-internet-SMO

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
IT, telecommunications
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.