Aby starostové měli méně starostí – III

Moderátorka Michala Hergetová Moderátorka Michala Hergetová a zástupci SMO ČR Dan Jiránek (vpravo) a Antonín Lízner

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) ukončil formou živě přenášené konference pětiletý projekt Centra společných služeb (CSS). Díky operačnímu programu Zaměstnanost, řízenému ministerstvem práce a sociálních věcí, se do něj zapojilo 83 dobrovolných svazků obcí (DSO), věcným garantem bylo ministerstvo vnitra. Význačná byla rovněž spolupráce s rezorty financí, životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje, Úřadem pro ochranu osobních údajů, kraji, městy a obcemi.

Ohlédnutí číslo tři za hybridní konferencí Svazu měst a obcí, která byla moderována z Kongresového centra Praha za účasti povoleného počtu fyzický přítomných hostí a nemalého počtu online připojených řečníků, sbírá textem a videem zkušenosti CSS a DSO „přímo z místa”.

Konkrétní výsledky projektu si mohli účastníci konference vyslechnout od zástupců dobrovolných svazků obcí Tišnovsko, Horažďovicko a Chomutovsko. Užitečnost vzájemné spolupráce doložili tito aktéři konference z Kongresového centra Praha na počinech, jako jsou pojízdná prodejna, svazková mateřinka, elektronické úřední desky nebo pomoc nemocnici.

Jaromír Jech, evaluátor projektu CSS ze SMO ČR, nabídl následně hodnotící pohled na projekt, který podle nezávislého hodnocení jednoznačně potvrdil prospěšnost meziobecní spolupráce a její rozvojový a podpůrný potenciál.

Konferenci zakončil místopředseda svazu, předseda Komory obcí a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal. „Výsledkem projektu je i návrh svazu na legislativní změnu zákona o obcích, kdy součástí by měla být metodika, jak odborně mají být služby na obcích v rámci veřejné správy vykonávány,” připomněl.

Na konferenci zaznělo i poděkování Antonína Líznera, vedoucího projektového manažera projektu. Patřilo všem, kdo se na úspěšné realizaci celého záměru podíleli.

Všechna vystoupení můžete shlédnout ze záznamu na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/projekt-css-o-vyhodach-a-prinosech-meziobecni-spoluprace-video/2000488 a na webových stránkách Svazu www.smocr.cz.

Kontaktní:

Antonín Lízner

SMO ČR

Keywords ČR-správa-služby-obce-SMO

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.