Omezení pohybu vykazuje znaky diskriminace

Policisté a vojáci kontrolovali 2. března 2021 v obci Zvonějov na silnici I/38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem dodržování nových protiepidemických opatření omezujících volný pohyb mezi okresy.

Policisté a vojáci kontrolovali 2. března 2021 v obci Zvonějov na silnici I/38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem dodržování nových protiepidemických opatření omezujících volný pohyb mezi okresy.

Svaz měst a obcí ČR upozorňuje na nesmyslnost posledních opatření vlády v souvislosti s nouzovým stavem.

"Opatření musí být vyjádřeno jasně a srozumitelně. Musí být prakticky realizovatelné a předvídatelné ve všech případech. Pokud vláda vydá opatření, které neposkytuje právní jistotu, nelze očekávat, že takové opatření bude pro osoby, které se jím mají řídit, srozumitelné a tedy přijatelné. Vláda by tak místo opisování ze zahraničí měla vycházet ze sídelní struktury České republiky a regionálních specifik," říká předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl.

Svaz měst a obcí ČR považuje usnesení vlády omezující pohyb obyvatel mezi okresy za reálně neaplikovatelné. Naprosto nesmyslná a diskriminační je pak povinnost setrvat v případě cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Omezení na území okresů a obcí vykazuje znaky diskriminace zejména s ohledem na vymezení hlavního města Prahy jako území okresu a současně obce. Již první den se ukázalo, že v některých případech je vymáhání omezení pohybu na území okresu/obce v rozporu se "zdravým rozumem".

Toto téma zvedl na jednání Rady Jihomoravského kraje také její náměstek Jiří Nantl, který k tomu dodává: "Podle vydaných opatření může občan v Praze ve volném čase bez omezení urazit desítky kilometrů, pro občany v některých obcích jsou k dispozici naopak jen stovky metrů. To je obrovská nerovnost, která není zdůvodněná žádnými epidemiologickými důvody. V situaci, kdy víme, že hlavním zdrojem nákazy jsou pracoviště, je vyhlášený lockdown především další zátěží psychiky občanů již rok zkoušených pandemií."

Absurdnost rozhodnutí dokládá i usnesení vlády z neděle 28. 2. 2021, na základě kterého dostal ministr vnitra Jan Hamáček oprávnění udělovat výjimky z usnesení vlády o omezení pohybu osob. Vláda tak sama popírá smysl usnesení o omezení pohybu osob na úroveň okresu/obce. Pokud vláda shledává jako potřebné omezení pohybu, která musí obstát v testu proporcionality, pak větší smysl dává omezení pohybu na území kraje a v případě cest do přírody či za sportem na území okresu. Prostřednictvím usnesení vlády omezujícího pohyb je osobám ukládána povinnost a omezováno základní ústavní právo. Takové opatření musí vykazovat znaky právní jistoty, má-li být dodržováno a vynucováno.

Kontakt:

František Lukl, předseda SMO ČR

Jiří Nantl, náměstek Jihomoravského kraje

Ing. Alexandra Kocková

Tiskový zástupce SMO ČR

Email: kockova@smocr.cz

Keywords ČR-koronavirus-správa-obce-SMO

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.