Společnost Philip Morris ČR a.s. získala prestižní certifikaci Top Employer Česká republika 2021

Společnost Philip Morris ČR a.s. získala již sedmý rok v řadě prestižní mezinárodní certifikát Top Employer Česká republika. Její mateřská společnost - Philip Morris International - získala toto ocenění na globální úrovni. Certifikaci uděluje Top Employers Institute. Mohou ji získat pouze firmy, které splní přísné podmínky v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým auditem.


"Prožíváme mimořádnou dobu, která není lehká pro nikoho a samozřejmě ani pro naše zaměstnance. Jsem proto rád, že společnost Philip Morris ČR a.s. byla i letos - a to již sedmý rok za sebou - oceněna jako Top Employer v České republice. Toto uznání je pro nás letos velmi významné. Stále se snažíme vytvářet ve všech směrech vynikající podmínky pro naše zaměstnance. Rozvíjíme strategii získávání nových kolegů a jejich začleňování do naší firemní kultury, podporujeme rozvoj talentů a budujeme firemní kulturu založenou na inkluzi a diverzitě. V minulém roce jsme však museli reagovat na novou situaci a v době pandemie se stala prioritou ochrana zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců," řekl Dimitrios Karampis, HR ředitel společnosti Philip Morris ČR a.s.

Získání titulu Top Employer Česká republika totiž odráží i mimořádná opatření, která přinesl rok 2020 poznamenaný pandemií. Společnost Philip Morris ČR a.s. mimo jiné zavedla důsledná hygienická a bezpečnostní opatření na pracovišti. Rovněž zaměstnancům na vybraných pozicích umožnila práci z domova a nabídla jim možnost zapůjčení kancelářského vybavení pro domácí použití, například kancelářské židle nebo monitory. Své zaměstnance podporuje také iniciativami, jako jsou online workshopy, diskusní fóra nebo psychologická poradna. Zaměstnanci tak mohou například sdílet starosti a problémy spojené s prací na dálku nebo vyvážením soukromého a pracovního života při práci z domova.

"I v této nelehké době pokračujeme v transformaci naší společnosti a naplňování naší vize budoucnosti bez kouře. Proto také jako zaměstnavatel budujeme novou značku, kterou jsme nazvali #MakeHistory. Ta má zejména ukázat, že Philip Morris je jedinečné místo pro práci, což potvrzuje také ocenění Top Employer," uvedl Dimitrios Karampis, HR ředitel společnosti Philip Morris ČR a.s.

#MakeHistory je nová značka Philip Morris jako zaměstnavatele, která souvisí s vizí společnosti budoucnosti bez kouře, kde cigarety nahradí bezdýmné výrobky s nižším rizikem. #MakeHistory je také jedním ze způsobů komunikace s potencionálními zaměstnanci. Za úkol má popsat a vysvětlit změny, jimiž Philip Morris prochází a přesvědčit touto cestou talentované lidi, aby se stali součástí této proměny.

Titul Top Employer Česká republika oceňuje i důraz, který společnost Philip Morris ČR a.s. klade na inkluzi a diverzitu. Společnost chce například během následujících dvou až tří let v České republice dosáhnout 40 procentní zastoupení žen v manažerských pozicích. Důraz klade firma i na rovné odměňování za stejnou práci pro ženy i muže. Díky tomu jako první firma v České republice získala prestižní certifikaci platové rovnosti EQUAL-SALARY. Certifikaci uděluje švýcarská Nadace EQUAL-SALARY ve spolupráci s Ženevskou univerzitou a poradenskou společností PwC jako nezávislé potvrzení rovného odměňování mužů a žen na stejných pracovních pozicích.

Certifikaci Top Employer Česká republika získala společnost Philip Morris ČR a.s. od Top Employers Institute. Certifikát mohou získat pouze společnosti, které splní přísná kritéria stanovená Top Employers Institute pro oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým mezinárodním auditem. Certifikát je tak skutečným obrazem firemní kultury v oblasti péče o zaměstnance. Mezi oblasti, které jsou hodnoceny, patří: řízení talentů, nábor talentů, plánování pracovních sil, přijímání a adaptace nových zaměstnanců, péče o zaměstnance (školení, rozvoj), řízení výkonu, rozvoj vůdčích schopností, řízení kariéry a nástupnictví, odměňování a zaměstnanecké výhody a kultura pracovního prostředí.


Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. Limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99 procentní obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Philip Morris ČR a.s. je opakovaně oceňována Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím jako jeden z dvaceti nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Společnost více než 28 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životní podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz.


Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Společnost PMI dále dodává společnosti Altria Group Inc. variantu zařízení v provedení IQOS (Platforma 1) a s tím spojené tabákové náplně určené k prodeji v rámci licence v USA. Tyto výrobky zde byly autorizované Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration) pro prodej s označením "tabákový výrobek s modifikovaným rizikem" (MRTP) s informací o „sníženém vystavení lidského organizmu vlivu škodlivých látek", přičemž je vhodný pro podporu veřejného zdraví. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým zařízením a vědeckému výzkumu se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 30. září 2020 již 11,7 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 61 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com.


Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Klára Jirovcová Pospíšilová

manažerka komunikace

e-mail: Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com

Keywords ČR-tabák-koronavirus-práce-Philip Morris

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Food, gastronomy
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.