Díky nové strategii se Švédsko dostane do čela pelotonu v oblasti trvale udržitelného hodnotového řetězce bateriových článků

Předpisy, které ve čtvrtek schválila Evropská komise naznačují, že bateriový průmysl bude muset minimalizovat své společenské a uhlíkové dopady. Organizace Fossil Free Sweden (Švédsko bez fosilních energetických zdrojů) předložila švédské vládě svůj návrh nové celostátní strategie týkající se bateriových článků, která popisuje, jak se Švédsko může stát jedničkou ve vývoji trvale udržitelného hodnotového řetězce bateriových článků. Tato celonárodní strategie vznikla ve spolupráci s organizací EIT InnoEnergy a podporují jí jak firmy v celém hodnotovém řetězci, tak univerzity a ekologické organizace.


Evropská komise schválila návrh nových předpisů pro regulaci bateriových článků. Jedná se o velmi ambiciózní návrh, jehož cílem je snížit jak uhlíkovou stopu, kterou bateriové články zanechávají, tak společenské dopady tohoto průmyslového oboru. Tento návrh předložila Evropská bateriová aliance, kterou v roce 2017 založil eurokomisař Maroš Šefčovič s cílem vybudovat v Evropě trvale udržitelný hodnotový řetězec bateriových článků. Švédská strategie pro trvale udržitelný hodnotový řetězec bateriových článků naznačuje, jak chce Švédsko pomáhat při dalším rozvoji evropského bateriového průmyslu.

Zajištění trvale udržitelné výroby bateriových článků je důležité nejen pro splnění klimatických cílů, ale umožní nám také vytvořit konkurenceschopné průmyslové odvětví, které poroste a vytvoří nová pracovní místa v celém hodnotovém řetězci bateriových článků.

Svante Axelsson, národní koordinátor organizace Fossil Free Sweden, říká: "Velká poptávka po elektrifikaci dopravního sektoru a průmyslových oborů odhalila úzká místa ve výrobě bateriových článků. Trvale udržitelná výroba bateriových článků se ve Švédsku může stát další velkou průmyslovou revolucí."

V žebříčku NEF organizace Bloomberg s názvem "Státy s nejlepším hodnotovým řetězcem lithiových bateriových článků (Global Lithium-Ion Battery Supply Chain Ranking)" se očekává, že se Švédsko ze stávajícího 10. místa posune do roku 2025 na 4. místo za Čínu, Japonsko a Spojené státy americké.

Švédsko má silnou pozici, přístup k surovinám, levnou výrobu elektřiny z nefosilních zdrojů, zkušenosti i politické nástroje, které podporují pokračující elektrifikaci s co nejmenšími environmentálními dopady. Navíc má Švédsko silné zástupce v celém hodnotovém řetězci, od recyklace a těžby přes výrobu aktivních materiálů až po rozsáhlé aplikace bateriových článků a buněk v automobilovém průmyslu a energetice.

Národní strategie pro trvale udržitelný hodnotový řetězec bateriových článků vznikla na základě spolupráce vládní iniciativy Fossil Free Sweden a organizace EIT InnoEnergy, která také položila základy Evropské bateriové strategie pro Evropskou komisi.

Tuto strategii podporují hlavní hráči z celého hodnotového řetězce, včetně švédského těžebního průmyslu, výrobce baterií Northvolt, výrobců automobilů Volvo Cars, Volvo Group a Scania, distributora elektřiny Vattenfall a také včetně řady univerzit a environmentálních organizací.


Tato nová strategie představila požadavky na ustanovení národního politického rámce v těchto pěti oblastech:

1.Trvale udržitelné baterie pro energetiku a dopravu bez fosilních paliv: podpora poptávky a využívání trvale udržitelných bateriových článků.

2.Trvale udržitelná výroba bateriových článků, nový průmyslový obor pro Švédsko: vytvoření podmínek pro další rozvoj trvale udržitelného hodnotového řetězce bateriových článků ve Švédsku.

3.Využívání a obnova materiálů pro zajištění trvalé udržitelnosti a cirkularity bateriového průmyslu: vytvoření podmínek, které umožní těžebnímu a recyklačnímu průmyslu zajistit trvale udržitelnou výrobu a dodávky základních surovin

4.Rozvoj schopností a dovedností pro lepší budoucnost: investice do výzkumu, inovací a vzdělávání.

5.Spolupráce a dialog pro další růst a export: zavést a rozšířit možnosti pro spolupráci všech zainteresovaných stran v celém hodnotovém řetězci pro bateriové články

Kenneth Johansson, generální ředitel organizace EIT InnoEnergy Scandinavia, říká: "Už dnes je Švédsko nedílnou a pevnou součástí evropského bateriového ekosystému, ale stále zde existuje prostor pro další rozvoj v řadě segmentů hodnotového řetězce a v tomto směru může být tato nová strategie důležitým nástrojem. Jsme ohromeni tím, jak se všichni zainteresovaní k této strategii staví, a věříme, že do budoucna se tento postoj může stát modelovou ukázkou pro ostatní evropské země, jak k tomuto problému přistupovat."


O organizaci EIT InnoEnergy

Organizace EIT InnoEnergy je předním motorem pro inovace a podnikání v oblasti trvale udržitelné energetiky v Evropě i dalších zemích.

Organizace EIT InnoEnergy investovala do 380 trvale udržitelných projektů v oblasti trvale udržitelné výroby elektřiny, z nichž více než 30 se týká uskladnění elektrické energie. Mezi firmy, které tyto investice využily, mimo jiné patří společnost Northvolt, trvale udržitelný výrobce bateriových článků nebo Skeleton Technologies, světová jednička ve výrobě vysokokapacitních kondenzátorů, které využívají přední výrobci originálního příslušenství a zařízení.

Na základě pověření Evropské komise se organizace EIT InnoEnergy podílí na činnosti Evropské bateriové aliance, která vznikla v roce 2017 jako iniciativa Evropské komise pro budování silného a konkurenceschopného evropského bateriového průmyslu.

Organizace EIT InnoEnergy vznikla v roce 2010 a dosud investovala 560 milionů eur do trvale udržitelných energetických inovací. Organizace využívá podpory Evropského inovačního a technologického institutu (EIT - European Institute of Innovation and Technology).

https://innoenergy.com/


Kontakt:

Megain Buchan

megain.buchan@aspectusgroup.com

PROTEXT

Keywords Švédsko-energie-průmysl-firmy-EIT InnoEnergy

Region
Europe, EU, NATO

Category
Finance, economics
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.