EGAP: Miliardové záruky pro tahouny ekonomiky

Jan Procházka, předseda představenstva a generální ředitel EGAP. Pojišťovnu vede od roku 2012./Jan Procházka, EGAP board chairman and CEO. He has been at the head of the company since 2012.

Jan Procházka, předseda představenstva a generální ředitel EGAP. Pojišťovnu vede od roku 2012./Jan Procházka, EGAP board chairman and CEO. He has been at the head of the company since 2012.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) poskytuje v mimořádné době mimořádnou pomoc. Od začátku pandemie doteď schválila velkým českým exportérům záruky za úvěry přesahující v součtu 12,1 miliardy korun. Stálí klienti se pojišťují častěji, nových přibývá.

Domácí ekonomiku z velké části táhnou svou výkonností firmy vyrábějící pro automobilový průmysl. Právě tito tahouni českého hospodářství - spolu s ostatními firmami z dopravního strojírenství - si přišli do Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), prostřednictvím svých bank pro největší počet a zároveň největší objem záruk. Z celkových 12,1 miliardy garancí z programu COVID Plus je schválena více než třetina právě společnostem z těchto odvětví.

"Jsme tradičním partnerem českých exportérů, a jestliže velká část z nich působí v oboru automotive, je taky logické, že právě tento segment využívá záruky COVID Plus nejvíc," komentuje čísla předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Nově i doprava a cestovní ruch

Úvěry firem ze segmentu automotive činí 3,3 miliardy korun, což v součtu s ostatními výrobci v resortu dopravy (1,2 miliardy) tvoří víc než třetinu schválených garancí. Následují výrobci a zpracovatelé kovů s 2,6 miliardy a se 2,5 miliardy výrobci ostatních strojů. V létě se program otevřel také dopravcům a cestovním kancelářím, a tím se do statistik zapsaly i firmy z těchto oborů. Byly jim schváleny záruky za 700 milionů. "Jde o vysoce riziková odvětví, a to se také ve výsledku propíše do celkové ztrátovosti programu," dodává šéf pojišťovny Procházka. Už teď proto počítá s tím, že nesplacených úvěrů, které bude muset pojišťovna za české firmy zaplatit, bude více, než se při spuštění tohoto programu předpokládalo.

Záruční schéma programu COVID Plus připravila vláda ve spolupráci s EGAP. Cílem je zajistit návratnou pomoc pro velké české exportéry a jejich dodavatele. Je určen podnikům s minimálně 250 zaměstnanci, na jejichž tržbách se vývoz podílí aspoň jednou pětinou. Výše úvěru se pohybuje od pěti milionů do dvou miliard korun. Žádosti pojišťovna přijímá od května, dosud jich schválila 54, zamítnutých je pět. "Další žádosti přibývají a očekáváme, že budou přibývat zřejmě ještě ve větším množství než dosud. Teprve nyní se začíná ukazovat, jak na tom velké firmy s likviditou jsou, a tedy i s jejich potřebou zajistit financování. To podstatné nás ještě čeká," očekává Procházka.

Evropská komise navíc dala členským státům EU možnost rozšířit anticovidové programy nad rámec roku 2020, dokdy původně měly skončit. "Jsme samozřejmě připraveni pomáhat garancemi i v příštím roce. Lidi a prostředky na to máme," dodává šéf pojišťovny.

Trojnásobný zájem o "kraťasy"

Zájem o pojištění EGAP vzrostl letos výrazně mezi malými a středními firmami. Pandemie trojnásobně zvýšila zájem o pojišťování krátkodobých úvěrů do Evropské unie. Zatímco za celý rok 2019 exportéři poptávali pojištění krátkodobého vývozního úvěru ve 110 případech, za letošních 10 měsíců je pomyslné počítadlo na 366 kusech.

Rekordní zájem je způsoben nejistotou na trhu a dočasnou možností pojištění krátkodobých úvěrů při vývozu do EU a dalších vyspělých zemí, jako jsou USA nebo Japonsko.

"Firmy jsou obezřetnější. Pojišťují se společnosti, se kterými jsme spolupracovali v minulosti, ale je tu i výrazný zájem nových žadatelů, kteří hledají jistotu v nejisté době," dodává Jan Procházka.

Zvýšený zájem ze strany klientů umožňuje zvládat i aplikace KLIKNI PRO EXPORT, kterou má pojišťovna na svých webových stránkách. Ta umožňuje bezkontaktní vyřizování poptávky.

Jak byly dosud rozděleny miliardy z programu COVID Plus

OdvětvíJistina v mil. Kč
Výroba automobilů3300
Zpracování, výroba kovů a slévárenství2600
Výroba strojů, jejich oprava a instalace2500
Výroba ostatních dopravních zařízení1200
Dopravci (pozemní a potrubní)700
Stavitelství400
Ostatní1400

Kontakt:

Jan Černý

Jan.cerny@ceb.cz

Keywords ČR-obchod-pojišťovny-hospodářství-koronavirus-speciál-EGAP

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Business, marketing
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.