Nouzový stav: doma se děti učí více, přesto se naučí méně

Výzkum UNICEF „Děti v nouzovém stavu“ ukazuje na oblasti, kterým je nutné věnovat pozornost: deprivace ze ztráty kontaktů s vrstevníky, problémy s domácí výukou, mírné zhoršení atmosféry v rodinách a významnější dopad na děti z nejchudších rodin

Výzkum UNICEF „Děti v nouzovém stavu“ ukazuje na oblasti, kterým je nutné věnovat pozornost: deprivace ze ztráty kontaktů s vrstevníky, problémy s domácí výukou, mírné zhoršení atmosféry v rodinách a významnější dopad na děti z nejchudších rodin

V souvislosti s pandemií COVID-19 provedl český UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM/MARK výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu.


Pandemie COVID-19 a související opatření jsou v novodobé historii lidstva zcela výjimečné. 1,5 miliardy dětí, stejně jako jejich učitelé a ředitelé škol v celkem 188 zemích světa, se museli přizpůsobit nové situaci. Výsledky výzkumu Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu ukazují, jak se s narušením běžného režimu a omezením školní docházky vypořádaly děti v Česku.


"Nouzový stav zásadně ovlivnil životy dětí a jejich rodin. Pozitivní zprávou je, že české děti jsou v zásadě stejně šťastné jako předtím, celá pětina z nich se během nouzového přímo zapojila do šití roušek a pomoci seniorům. Výzkum ale také ukazuje na oblasti, kterým je nutné věnovat pozornost: deprivace ze ztráty kontaktů s vrstevníky, problémy s domácí výukou, mírné zhoršení atmosféry v rodinách a významnější dopad na děti z nejchudších rodin," uvedla k výsledkům výzkumu ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.


Letošní výzkum navazuje na dřívější studie UNICEF z let 2001, 2008 a 2017. Výstupy proto umožňují částečné srovnání současné situace a potřeb dětí s předchozími výzkumy. Aktuální výzkum pracuje s reprezentativním vzorkem dětské populace ve věku 9 - 17 let a umožňuje segmentaci dle geografických a demografických kritérií.

Podle výzkumu děti na současné situaci nejvíce trápí, že se nemohou vidět s kamarády (87 %), chodit ven bez roušky (70 %) a chodit do školy (49 %). Strach mají nejvíce z onemocnění nejbližších (60 %), z nákazy (43 %) a z krizových opatření (30 %). Více než polovina dětí (53 %) je šťastná, přičemž individuální pocit štěstí se od roku 2017 nijak významně nezměnil. Navzdory současné situaci se vyloženě nešťastně cítí jen necelá 3 % dětí.

Necelá polovina (45 %) dětí udává, že tráví učením více času než obvykle. Častěji jsou to dívky. Učení doma děti považují za méně efektivní, 60 % udává, že se toho naučí méně než ve škole. 62 % dětí má pocit, že mají příliš domácích úkolů.


Volný čas během nouzového stavu děti nejčastěji tráví aktivitami na počítači/telefonu nebo herní konzoli. 31 % dětí na internetu tráví v současné době 3 až 4 hodiny denně, 27 % dětí dokonce více než 4 hodiny denně. Pětina všech dětí se zapojila do pomoci ostatním, především do šití roušek a jejich distribuce.

Mladší děti získávají informace o dění ve světě především od rodičů nebo sourozenců (67 %) a z televize (67 %). U starších dětí jsou nejpopulárnějším zdrojem sociální sítě (70 %), hned poté následují internetové zpravodajské servery (69 %) a televize (69 %).

Ze sociálních sítí české děti využívají nejvíce Instagram (55 %), Facebook (45 %) a TikTok (28 %). Více než čtvrtina mladších dětí uvedla, že nemá účet na žádné ze sociálních sítí, v kategorii dětí od 14 let to byla pouze 4 %.


Kompletní výsledky výzkumu Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu včetně infografiky a shrnutí výzkumů z let 2001, 2008 a 2017 jsou dostupné na: https://goo.gl/gqZ2MT

ikona UNICEF Děti v nouzovém stavu


Kontakt:

Lucie Štěpánková

lstepankova@unicef.cz

Keywords ČR-koronavirus-školy-děti-UNICEF

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Health service
Science, education and school system

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.