Nákup energií přes komoditní burzu je pro veřejného zadavatele nejbezpečnější

Cena není rozhodujícím faktorem k tomu získat dobrou smlouvu na dodávku energií. Podle předsedy Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) Pavla Štorkána je důležitou podmínkou získat i kvalitního dodavatele. "Samozřejmě, pokud to je prostřednictvím centrálního tržního místa pro obchodování dodávek energií, tak je jistota kvalitního dodavatele větší," řekl Štorkán, jehož Českomoravská komoditní burza Kladno byla hlavním partnerem konference "Efektivní a bezpečné nákupy energií pro veřejnou a státní správu".

Tisíce veřejných zadavatelů, ministerstev, krajů, měst a obcí, řeší problém nákupu plynu a elektřiny. Na výběr mají několik způsobů: otevřenou soutěž, e-aukci nebo nákup přes komoditní burzu. Účastníci konference Efektivní a bezpečné nákupy energií pořádané Ekonomickým deníkem se shodli na tom, že třetí varianta burzovního nákupu je zejména pro veřejné zadavatele nejvýhodnější. Tento fakt potvrzuje i zájem zákazníků z veřejného sektoru. Na Českomoravské komoditní burze Kladno, která soustředí přes 90 procent burzovních nákupů koncových zákazníků v ČR, nakupují všechna ministerstva, většina krajů, tisíce měst a obcí i instituce, jako je Česká televize a Český rozhlas.

Základní možností pro nákup energií, která je dle zákona o veřejných zakázkách vždy k dispozici, je otevřené zadávací řízení. V něm je zadavatel zodpovědný za přípravu dokumentace, stanovení kvalifikačních požadavků i výběr vítězného dodavatele. Tento způsob je ale velmi náročný na administrativu a soutěžící dodavatelé mají celou řadu nástrojů, jak nákup zdržet. "I v případě, že zadavatel připraví perfektní dokumentaci, dodavatel, zejména ten, který v soutěži neuspěl, má moc celý proces úspěšně zkomplikovat," upozorňuje Petr Rudolf z advokátní kanceláře AK Kruták&Partners.

Další možností je e-aukce. Ta částečně eliminuje problém se zdržováním ze strany dodavatelů, je ale administrativně náročná a není zárukou soutěže mezi větším množstvím uchazečů. To potvrzuje zkušenost České televize. Martin Rajman, vedoucí centrálních nákupů ČT, uvedl, že e-aukci energií pro ČT organizoval v roce 2014. "Z osmi zájemců bylo šest vyřazeno, protože nesplnili běžné kvalifikační podmínky, a soutěžili pouze dva. Získali jsme sice dobrou cenu, ale naše očekávání ohledně e-aukce jako vhodného nástroje nebylo zcela naplněno. Od roku 2015 proto nakupujeme energie přes komoditní burzu a vybrali jsme si ke spolupráci Českomoravskou komoditní burzu Kladno." Podle dalšího právníka z advokátní kanceláře Aurixa, která byla také partnerem konference, Jaroslava Borovičky není nutné v případě volby nákupu přes komoditní burzu provádět výběrové řízení na tu, která bude organizovat aukci. "Je to pouze na výběru zadavatele. V ČR v současnosti fungují tři burzy, které jsou licencovány Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jeho zaměstnanci také dohlížejí nad transparentností, spolehlivostí a seriózností burzovního podnikání, a to prostřednictvím burzovního komisaře. To je ministerský úředník, který má právo kterýkoli burzovní obchod dokonce i pozastavit," řekl Borovička. "Burza není zprostředkovatelem ani zástupcem zadavatele," vysvětlil dále Borovička. "Na burze lze obchodovat pouze prostřednictvím dohodce, který zprostředkuje kontakt mezi zadavatelem a burzou."

Většinu poptávky zákazníků z veřejného sektoru po energiích řeší v současnosti nákupy přes komoditní burzu, z toho přes 90 procent nákupů se realizuje přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno, která tak fakticky plní úlohu centrálního tržního místa. Její cenové kurzy energií jsou využívány i pro stanovení ceny obvyklé. Vedle veřejných zadavatelů na ní nakupuje energie i několik set českých soukromých firem. Na burze aktivně působí 12 renomovaných dodavatelů, což zaručuje nejvyšší možnou míru cenové konkurence. "Přes ČMKBK se zobchoduje bezmála sedm miliónů MWh za rok v ceně přes šest miliard Kč ročně. Máme již 6262 účastníků trhu," uvádí místopředseda Českomoravské komoditní burzy Kladno Jaromír Čermák.

Keywords ČR-energie-trh-burzy-firmy-ČMKBK

Region
Central Bohemia region

Category
Business, marketing
Finance, economics
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.