Regionální akce projektu Digitální revoluce CZ seznamují s příležitostmi i úskalími pokračující digitalizace průmyslu, podnikání i společnosti

Máte povědomí o všech příležitostech, ale i úskalích, které digitální svět obnáší? Změny neustále probíhají více či méně nepozorovaně kolem nás. Nenechte se překvapit jejich důsledky. Na pomoc malým a středním firmám pro plynulý přechod k digitálním technologiím, a s jejich pomocí i dosažení výrazně lepších výsledků v podnikání, připravilo sdružení CzechInno v rámci aktivit Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno sérii regionálních akcí s názvem Digitální revoluce aneb Člověk versus technologie.

Účastníci se v rámci projektu postupně seznamují s hlavními oblastmi, které souvisejí s digitálním rozvojem firem. Podívají se na ně pohledem odborníků z praxe, akademických institucí i okem soudních znalců v příslušných oborech. Nechybí představení příkladů dobré praxe s návštěvou přímo v provozech podniků, ve kterých už digitální revoluce právě úspěšně probíhá.

Návštěvníci měli možnost např. spatřit nejvýkonnější český superpočítač Salomon, který je umístěn v IT4Innovations národním superpočítačovém centru VŠB - Technické univerzity Ostrava nebo navštíví brněnský Kybernetický polygon, na kterém testují svou zdatnost proti kybernetickým útokům IT specialisté firem, státních institucí i mezinárodních organizací. V únoru již proběhlo v Praze setkání s tématem Umělá inteligence, v březnu Ostrava nabídla High-performance computing, který dokázal i pro menší firmy užitečnost modelování dat a významné snížení nákladů např. při crash testech.

Duben přinese v Brně super důležité téma, jakým je Kybernetická bezpečnost. Účastníci se seznámí s nejvhodnějšími způsoby, jak zasadit kybernetickou bezpečnost do dlouhodobé firemní strategie či jaká je rizikovost lidského faktoru v právě této oblasti.

České Budějovice v květnu ozřejmí Cloud a sdílené služby, jejich přínosy, ale i úskalí. Z úst odborníků, kteří již Cloud využívají, poznáte možnosti řešení v oblasti cloud computingu i pro firemní cloud. Na příkladech z praxe uvidíte časté chyby a nástrahy, ale i řešení, jak se jim účinně vyvarovat.

V červnu přivítá Plzeň Robotické obrábění a položí palčivé otázky na téma např. "Jak bezpečné a účelné je nasazovat roboty a koboty do firemních provozů?" Nahradí roboty lidi? Naučí se lidé s roboty hladce spolupracovat?

Především na etické otázky se na všech akcích z cyklu Digitální revoluce CZ zaměřuje profesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd. V jeho přednáškách se můžete těšit na dvojí pohled na digitální svět - očima uživatelů i očima těch, kteří možná digitální svět využívají pouze pro svůj prospěch. Jiří Holoubek z Elektrotechnické asociace ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR pak přítomným na všech akcích nabídne vhled pohledem firem a českého průmyslu a aktuálních dobrých, ale i špatných praxí, které z něj pocházejí.

Jedním z hlavních odborných partnerů projektu jsou České radiokomunikace jako leader v oblasti implementace technologických trendů a poskytování inovativní infrastruktury. "Považujeme za důležité podporovat hladký přechod českých malých a středních firem k digitálním řešením, a proto jsme rádi podpořili i projekt Digitální revoluce CZ," říká k účasti ČRA v projektu generální ředitel Martin Gebauer. "Nestačí jen technologie úspěšně nasazovat do praxe - od toho jsme tu my, silné technologické firmy - ale také objektivně vysvětlovat těm menším, jaké jsou nutné aspekty jejich úspěšného využívání v podnikatelské praxi - a od toho je tu právě Platforma CEEInno a její aktivity," uzavírá Martin Gebauer.

Účast na akcích projektu Digitální revoluce CZ pomáhá českým firmám zdolávat nutné přeměny, které vyžaduje digitální transformace světa kolem nás a poskytuje jim informace nutné k rozvoji jejich podnikání. Více informací o projektu je k dispozici na www.digitalnirevoluce.cz.

Zájmové sdružení právnických osob CzechInno propojuje podnikatelské subjekty, akademické instituce, výzkumné organizace a veřejnou správu za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací. Je tvůrcem unikátního systému soustavy projektů na podporu inovačního podnikání za jejichž realizaci bylo oceněno v rámci 2016 Eastern European Elite Business Award.

V roce 2017 iniciovalo sdružení CzechInno založení Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, jejímž účelem je sdružovat hráče na poli digitálních inovací ve středoevropském regionu s cílem nabídnout co nejvyšší přidanou hodnotu při nabídce technologií, infrastruktury a služeb potřebných pro úspěšnou digitální transformaci podnikání a společnosti.

Kontakt pro média: David Kratochvíl, MBA, předseda řídicího výboru sdružení CzechInno, tel.: 774 220 272, e-mail: kratochvil@czechinno.cz

Keywords ČR-počítače-elektronika-CzechInno

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.