Inovativní nástroj vede L´Oréal k udržitelné transformaci

L’Oréal - Řada produktů dokazující závazky programu Sharing Beauty with All

L’Oréal - Řada produktů dokazující závazky programu Sharing Beauty with All

Alexandra Paltová, ředitelka korporátní odpovědnosti Skupiny

L'Oréal zveřejnil zprávu o pokroku z roku 2017 k programu udržitelnosti Sharing Beauty With All, která ukazuje významný pokrok, a to jak na udržitelné inovace, tak na závazku společnosti, bojovat proti změnám klimatu.

"V roce 2017 jsme opět ukázali, že hospodářský úspěch a ekologické výkony jdou ruku v ruce," říká Alexandra Paltová, hlavní ředitelka odpovědnosti Skupiny. "Chceme ukázat, že odpovědný růst není jen možný, ale nezbytný, a že udržitelnost vytváří žádoucí budoucnost pro všechny."

Nástroj hodnocení SPOT: první svého druhu v oboru kosmetiky

V roce 2017 společnost L'Oréal implementovala svůj nástroj pro optimalizaci udržitelných produktů SPOT (Sustainable Product Optimisation Tool) ve všech svých značkách. SPOT je první svého druhu v oboru kosmetiky. Od roku 2014 se týmy společnosti L'Oréal, s podporou mezinárodních odborníků, snažily vyvinout metodiku tohoto nástroje, jak měřit veškeré ekologické i sociální dopady kosmetického přípravku a identifikovat možnosti zlepšení. SPOT je rovněž nástrojem pro dosažení cíle společnosti L'Oréal, kterým je zlepšení společenského nebo ekologického profilu u 100 % nových výrobků do roku 2020. Nástroj SPOT byl použit k hodnocení 100% nových nebo renovovaných výrobků v roce 2017 a 76 % výrobků spuštěných v roce 2017 bylo vylepšeno. Zde najdete více o SPOT.

Uznaný výkon s nízkými emisemi uhlíku

V roce 2017 snížil L'Oréal ve výrobních a distribučních centrech o 73 % emisí uhlíku v absolutním měřítku ve srovnání s rokem 2005, přičemž ve stejném období zvýšil objem výroby o 33 %. Kromě toho do konce roku 2017 dosáhlo 24 průmyslových areálů Skupiny L'Oréal uhlíkovou neutralitu.

Tento mimořádný výsledek byl uznán organizací CDP. V roce 2017, druhým rokem běžící ocenění, byla společnost L'Oréal jednou ze dvou společností z celého světa (z více než 3 000 společností) - a jediný francouzský podnik - vyhodnocena a získala nejvyšší možné skóre "AAA" v hodnocení CDP ve třech hlavních problémech: boj proti změně klimatu, boj s nedostatkem vody a omezení odlesňování. https://www.cdp.net/en/scores-2017

Výkon společnosti L'Oréal byl také vyzdvižen americkou publikací Newsweek. L'Oréal překonal svůj 2017 Green Ranking se skóre 89,9 %, což je nejlepší skóre mezi 500 globálními společnostmi. http://www.newsweek.com/top-500-global-companies-green-rankings-2017-18

Společnost L'Oréal obnovuje své ambice v oblasti klimatu v souladu s iniciativou založenou na vědeckých cílech

V rámci iniciativy zaměřené na vědecké cíle, se společnost L'Oréal zavázala k roku 2030, k novým závazkům v oblasti boje proti změně klimatu a snížení její uhlíkové stopy. Cílem společnosti L'Oréal je snížit v absolutním vyjádření oproti roku 2016 o 25 % veškeré emise skleníkových plynů, tj. emise vypouštěné přímo společností L'Oréal, stejně jako ty, které jsou generovány nepřímo, například ty, které jsou vydávány prostřednictvím činností jejich dodavatelů nebo prostřednictvím jejich spotřebitelů.

Stáhněte si Zprávu o pokroku s výsledky roku 2017: sharingbeautywithall.loreal.com

Sledujte účet Twitter @LOrealCommitted vyhrazený pro udržitelné závazky L’Oréal.

O Sharing Beauty with All

Program Sharing Beauty With All byl zahájen v roce 2013. Plně integrovaný do celého hodnotového řetězce Skupiny, shrnuje závazky společnosti L'Oréal v oblasti udržitelného rozvoje do roku 2020 a řeší všechny její dopady: od koncepce výrobků až po jejich distribuci, včetně výrobního procesu nebo získávání ingrediencí. Každoročně L'Oréal komunikuje transparentně a poskytuje údaje o jeho pokroku. Skupina je dnes jednou z firem, jejichž ambice a vážnost z hlediska udržitelného rozvoje, jsou nejuznávanější na mezinárodní úrovni.

O společnosti L'ORÉAL

Společnost L'Oréal je oddána kráse již více než 100 let. V rámci jedinečného mezinárodního portfolia skupiny L'Oréal se vzájemně doplňuje 34 různorodých značek, které v roce 2017 zaznamenaly obrat 26,06 miliardy eur a zaměstnávají po celém světě více než 82.600 lidí. Coby přední světová kosmetická společnost je L'Oréal zastoupen ve všech distribučních sítích: na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i značkových prodejnách a internetových prodejnách.

V jádru strategie společnosti L'Oréal je výzkum a vývoj a specializovaný tým 3 885 výzkumníků, kteří po celém světě pracují na plnění kosmetických tužeb. Závazek udržitelnosti pro rok 2020 "Sharing Beauty With All" vytyčil ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým systémem celé skupiny. Více se dozvíte na stránkách www.loreal.cz

Keywords ČR-Francie-kosmetika-trh-ekologie-firmy-L’Oréal

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Business, marketing
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.