WatchGuard podává veřejnou nabídku úpisu akcií

Společnost WatchGuard Technologies Inc dnes oznámila, že podala registrační oznámení Komisi cenných papírů a Burzovní komisi USA s ohledem na zahájení veřejné nabídky emise kmenových akcií. Dain Rauscher Wessels bude jednat jako hlavní aranžér emise a Warburg Dillon Read LLC a SoundView Technology Group Inc budou vedlejší aranžéři navrhovaného úpisu akcií společnosti a Wit Capital Corporation bude jednat jako e-Manager (tento termín je ochrannou známkou)

Společnost WatchGuard je vedoucím provozovatelem dynamického a obsáhlého internetového bezpečnostního řešení, které je navrhované k ochraně malých a středních podniků - takových podniků, vládních organizací a vzdělávacích institucí, které mají méně než 1000 zaměstnanců - kteří používají internet k elektronickému obchodování a ke komunikaci. Řešení LiveSecurity společnosti WatchGuard umožňuje těmto malým a středním podnikům si udržet jejich bezpečnostní systémy aktuální, a to s minimem úsilí pomocí vysílání výstražných hlášení, softwarové aktualizace a informací vysílaných po internetu.

Kopie předběžného záměru, které se týkají této nabídky, nejsou ještě dostupné. Až budou zhotoveny, budou moci být získány od Dain Rauscher Wessels, Dain Rauscher Plaza, ulice 60 South Sixth, Minneapolis, Minesota 55.402, tel: (USA) 612-371-2711 a od Watchguard Technologies Inc, 316 Occidental Avenue South, Suite 200, Seattle, Washington 98.104, tel: 206-521-3577.

Registrační oznámení týkající se těchto cenných papírů bylo podáno Komisi pro cenné papíry a Burzovní komisi, ale ještě se nestalo účinným. Tyto cenné papíry by neměly být ani prodávány, ani nabídky k prodeji nemohou být akceptovány dokud nenabude registrační oznámení účinnosti. Tato tisková zpráva nezakládá právo k nabídce prodeje nebo nárok k domáhání se díky nabídce koupě, ani nesmí existovat prodej těchto cenných papírů v působnosti jakéhokoliv státu, ve kterém by nabídka, nábor nebo prodej byl nezákonný, jestliže by nepředcházela registrace nebo oprávnění podle zákona o cenných papírech v působnosti těchto států. KONTAKT: Frances Bigley z WatchGuard Technologies, Inc., tel: (USA) 206- 521-3577 nebo webová stránka společnosti WatchGuard http://www.watchguard.com.

Poznámka: WatchGuard je registrovaná obchodní známka společnosti WatchGuard Technologies, Inc. ve Spojených státech, Norsku, na Novém Zélandu a v ostatních zemích. Firebox a LiveSecurity jsou obchodní známky společnosti WatchGuard Technologies, Inc.

Keywords WatchGuard Technologies

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.