Nový trh pohledávek na internetu

Nová internetová burza pohledávek, kterou najdete od 15.8.2000 na adrese www.trhpohledavek.cz je ideálním základem pro vznik reálného a efektivního trhu pohledávek v České republice.

Jejím cílem je zajištění rychlé úhrady pohledávek věřitelům a umožnění optimálního způsobu oddlužení zavázaným stranám. Trh pohledávek je určen ale také pro firmy, které sice aktuální problémy s pohledávkami či závazky nemají, avšak výhodným nákupem protipohledávek na vlastní věřitele mohou uplatnit takto pořízené pohledávky k zápočtu a ušetřit významnou část firemních nákladů.

Pohledávky tvoří v řadě případů podstatnou část oběžných aktiv podniků a jejich objem ve skupině "po lhůtě splatnosti" je faktorem, který je pro většinu firem vážným existenčním nebezpečím. Řešení pohledávek formou opětovných upomínek nebo prostřednictvím vymahačských agentur přináší spíše nevýhody než výhody a soudní cesta je velmi zdlouhavá a nezaručuje návrat finančních prostředků.

A právě proto by se existence tohoto typu interaktivního trhu mohla stát tím nejefektivnějším a nejelegantnějším systémem k vyřešení jednoho z nejpalčivějších ekonomických problémů.

Nový webovský server www.trhpohledavek.cz je systémem veřejně přístupným, provozovaným zdarma, má jednoduchou uživatelsky příjemnou koncepci. Každý uživatel je provozovateli smluvně zavázán prezentovat pouze platné nabídky či poptávky, což pro všechny ostatní znamená, že řešení pohledávek touto cestou není ztráta času.

Provozovatel serveru Česká finanční poradenská a.s. se sídlem v Praze je privátní česká společnost vzešlá z kupónové privatizace. Její hlavní činností je ekonomické, organizační a finanční poradenství. Zaměřuje se na krizové řízení podniků se specializací na řešení problematiky závazků. Od roku 1998 aktivně realizuje obchody s pohledávkami.

Ing. Jaromír Pavlík

Tel.: 0602 526 752

Fax: 02- 57 53 36 45

e-mail: pavlik@cfp.cz

Keywords PROTEXT-Internet-pohledávky

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.