Komerční využití satelitních dat

caatoosee GmbH, Astrium GmbH a Landesbank Baden-Württemberg zakládají strategický Joint Venture Stratobyte.

Svoji obchodní činnost zahajuje akciová společnost Stratobyte AG se sídlem ve Stuttgartu. Strategický Joint Venture společnosti caatoosee GmbH, která je specialistou v oblasti net-businessu, s novým evropským kosmickým koncernem Astrium a Landesbank Baden- Württemberg si klade za cíl spojit satelitní data a informační systémy do nových produktů typu "new media".

Založením společnosti Stratobyte AG reagují zúčastněné podniky na rostoucí význam propojení georeferenčních dat a mobilních informačních systémů, jako jsou Personal Digital Assistants (PDA), mobilní komunikace, navigační systémy či CarPC. Astrium dodává obrazová a navigační data ze satelitního pozorování Země, která vstupují do síťových řešení. Díky těmto novým službám v oblasti informací o trasách bude společnost Stratobyte AG v budoucnu schopna dodávat věrný trojrozměrný obraz, s jehož pomocí se budou moci obchodní i soukromí zákazníci po celé Evropě kdykoli on-line orientovat.

caatoosee a Astrium vlastní ve Stratobyte AG po 40 procentech, Landesbank Baden-Württembeg vlastní 20 procent. Podle Guido Alta, zakladatele a CEO caatoosee GmbH, se jeho podnik angažuje nejen kvůli obchodnímu potenciálu produktů Stratobyte: "Satelitní data budou v budoucnosti plynout i do sítí caatoosee. Díky tomu budeme moci nabídnout další výhody." Stratobyte ideálně doplňuje portfólio společnosti caatoosee, která se soustředí na informační a transakční systémy nezávislé na platformách, které jsou určeny pro e-business.

Pro Dr. Klause Enßlina, jednatele společnosti Astrium GmbH, je Stratobyte "dalším stavebním kamenem ve snaze komercializovat a zpřístupnit širšímu publiku satelitní pozorování země." Reinhold Schreiner, člen představenstva zmíněné Landesbank, spatřuje strategické důvody pro účast na společnosti Stratobyte mimo jiné v tom, že se jeho banka novým způsobem zaměřuje na oblast investičního bankovnictví: "Naši pozornost soustředíme především na středně velké společnosti. K obsahovým prioritám patří nové průmyslové oblasti v Bádensku-Württembersku a přilehlých regionech. Účast na společnosti Stratobyte tudíž přesně odpovídá naší strategii."

Stuttgartská společnost caatoosee GmbH se již čtyři roky soustředí na specializované produkty v oblasti net-businessu, které navzájem spojují podniky, lidi a trhy v rámci Internetu, Intranetu a Extranetu. Podnik zaměstnává přibližně 240 zaměstnanců na jedenácti místech v Evropě a v USA. 'caa-tou-see', kdysi jméno indiánského náčelníka, je dnes synonymem rychle rostoucího podniku, který se může opřít o dlouholeté zkušenosti ve svých kompetenčních oblastech, jako je networking, software development a content-management.

Keywords PROTEXT-Joint Venture Stratobyte

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Culture
Media, society and lifestyle
IT, telecommunications
Automotive industry, transport and machinery
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.