Reakce na prohlášení advokáta Michala Pacovského

Vážený pane Pacovský, velmi mě překvapila hromadná forma jakou jste zvolil pro odpověď všem skupinám akcionářů, kteří měli tu opovážlivost se na Vaši osobu písemně či jinak obrátit. Zatím jsem se s takovýmto přístupem v České republice nesetkal. Zřejmě předpokládáte, že všichni drobní akcionáři bedlivě sledují zpravodajství ČTK až do chvíle, kdy si vyšetříte chvilku ve Vašem přeplněném každodenním shonu při bádání s Vaším týmem jak se dostat panu Koženému na kobylku a uvolíte se jim hromadně odpovědět.

Místo abyste akcionáře informoval o tom, jak jste pokročil v dohodách a referoval o velmi pozitivním vývoji v ropné společnosti Sidanko a připravované cestě ázerbájdžánského prezidenta do Spojených států, tak akorát naříkáte, jak vám drobní akcionáři, se kterými se odmítáte běžným způsobem bavit, házejí klacky pod nohy tím, že se pouze zákonnou cestou snaží hájit svá práva. Pokud máte opravdový zájem situaci v holdingu řešit ve prospěch všech a pouze ho nepředstíráte, tak objektivní a vyvážený pohled na situaci v holdingu jistě nezískáte tím, že budete drobné akcionáře ignorovat a jediným partnerem pro Vás bude pan Kožený a jeho Kyperské společnosti. Zřídit úřední hodiny, alespoň jedenkrát za 14 dní, by dle mého názoru, vzhledem k tomu, že se jedná o ne bezvýznamnou likvidaci (majetek přesahuje 10 mld. Kč) bylo jistě ve Vašich silách. Věřím, že Vaše matematické schopnosti jsou minimálně na srovnatelné úrovni řidičského umění Vaší exmanželky (po mnoha letech taxikářské praxe dříve u Dopravního podniku Prahy, nyní AAA Taxi Praha) a Vašeho bratra bankéře (SKALA) a proto si dovedete snadno spočítat, že díky poslednímu pozitivnímu vývoji v ruské ropné společnosti Sidanko, Vám jistě dobře známému, není již osud likvidačního zůstatku akcionářů HPH, a.s. odkázán na situaci v Ázerbájdžánu, ale pro jeho pokrytí bohatě postačí prodej 10 procent podílu v této společnosti, vlastněný společností Daventree Resource Ltd., která je jedním ze dvou avalistů směnek. Společnost BP Amoco při ceně kolem 15 USD/barel zaplatila za totožný podíl 500 mil USD. Dnešní cena ropa osciluje kolem 25 USD/barel. Pokud někomu vyčítáte to, že po měsících bezmocného čekání na odpovědi ohledně svých dotazů, některých již vznesených na valné hromadě dne 2. prosince 1999, se odpovědi nedočká, přestože stanovy společnosti určují povinnost toto učinit do 30 dnů a v tomto pro něho zoufalém stavu se obrátí na Krajský obchodní soud, tak prosím poraďte jak jinak by měl postupovat?

Paní Muchová žádné peníze Koženému nesvěřila! Svou investici vložila do investičního fondu, který spravovala investiční společnost a ne pan Kožený. Po protizákonné změně na holding ve Velkých Bílovicích na česko-slovensko-rakouské hranici spravuje majetek představenstvo, ve kterém pan Kožený nikdy nefiguroval. Jedna z elementárních podmínek kolektivního investování platná v celém světě je rozložení míry rizika (dluhopisy, akcie, obligace, hotovost, termínované vklady apod.) což každý absolvent Harvardské univerzity jistě dobře ví. Pokud někdo vloží 99 procent aktiv do padesátiprocentního podílu v neznámé Kyperské společnosti a navíc poté nesdělí akcionářům kam konkrétně tato Kyperská společnost tato aktiva investovala s odkazem na obchodní tajemství a ujištění, že se bude jednat o velmi lukrativní a ziskovou operaci s výsledkem neproplacených dvou směnek, je na místě spíše otázka prošetření odborné péče při správě cizího majetku než prosté konstatování, že tento riskantní obchod bohužel panu Koženému nevyšel podle jeho představ.

Co tedy jako dosud nezapsaný likvidátor do obchodního rejstříku můžete dělat? Po přečtení obchodního zákoníku § 71 včetně výkladu zjistíte, že vůbec nic. Z Vaší právní praxe jistě dobře víte, že pouhým ústním, pasivním, prosebným postojem vůči dlužníkovi toho u otrlejších jedinců moc nedocílíte. Byl bych Vám vděčen, kdybyste jako např. externí spolupracovník představenstva společnosti, které v současnosti jedná za společnost, pomohl tomuto orgánu situaci řešit a pokusil se v součinnosti s ním najít optimální řešení. Obávám se však, že pouhým pasivním jednáním toho moc nedocílíte. Nemohu souhlasit s Vaší obavou z případných soudních sporů. Soudy v celém světě řeší směnečné právo velmi promptně a o prodej 10 procent podílu v ruské společnosti Sidanko bych při dnešní ceně ropy obavy neměl. Spíše bych se obával poklesu ceny této komodity a následné ztráty tržní ceny tohoto podílu. Nemůžete se mi divit, že jsem Vaše zvolení na návrh Kyperské společnosti a odsouhlasené hlasy několika Kyperských společností napadl soudně. Moje zkušenost mě nutí k opatrnosti při předpokládaném majiteli těchto společností a raději bych viděl ve funkci likvidátora společnosti osobu, kterou jmenuje nezávislý soud než osobu, která se vahou hlasů těchto společností nechá do tak exponované funkce zvolit, navíc když nemůže veškeré své úsilí věnovat úspěšnému dokončení likvidace, ale má ještě k tomuto mnoho jiných aktivit. Vám se nelíbí, že má žaloba brzdí likvidaci, já mám pro změnu špatnou zkušenost s likvidátorem, který byl zvolen také vahou hlasů Kyperských spol. a po jehož působení tu máme dvě neproplacené směnky. Ještě se mi divíte?

V Kolíně dne 10. února 2000

Kontakt: Jiří Punar, akcionář HPH, a.s., tel.: 0603-871717.

Keywords PROTEXT-HPH-Punar-Pacovský

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.