Prohlášení advokáta Michala Pacovského

Jako nový likvidátor Harvardského průmyslového holdingu (HPH) dostávám každodenně dopisy od drobných akcionářů Harvardských fondů (nyní HPH), které mohu rozdělit do dvou skupin. Jedni se ptají, jako paní Muchová z Mostu, co mají dělat, když je holding v likvidaci. Druzí, jako Daniel Jurča, mají snahu mou činnost likvidátora torpédovat, aniž by se ohlíželi, co to drobným akcionářům přinese. Oběma skupinám pisatelů dlužím odpověď. Věra Muchová investovala 20 akcií do Harvardského průmyslového fondu a čeká na vypořádání své investice. Daniel Jurča je také vlastníkem 20 akcií, ale permanentně mi faxuje, telefonuje a posílá na mě žaloby k soudu.

Nejprve odpověď první skupině akcionářů, která neví jak dál postupovat, aby dostala zpět své peníze. "Paní Muchová, Vaše finanční vypořádání je v současné době nereálné. Především proto, že hlavní dlužník Viktor Kožený Vaše peníze, které jste mu dobrovolně svěřila, riskantně investoval v Rusku a zejména v Azerbajdžánu. V tomto státě bývalého Sovětského svazu byla zahájena a poté pozastavena privatizace státního majetku. Do ní Viktor Kožený vložil nejen Vaše, ale i svoje peníze, společně s dalšími významnými především americkými investory. Milióny dolarů jsou tak v této postkomunistické zemi zmrazeny a já jako likvidátor nemohu nikterak vstoupit do jednání s azerbajdžánskými úřady, abych je požádal o uvolnění investice. Situace je nehybná a přináší škodu všem. Co tedy jako likvidátor mohu dělat? Především musím nutit dlužníka Koženého, aby nebyl pasivní a o zmrazené peníze v Azerbajdžánu zodpovědně usiloval. K nátlaku mám, spolu se svým týmem právníků a ekonomů, omezené prostředky. Je to soudní spor anebo rozumná dohoda. Zatím jsem zvolil druhou variantu, protože jsem přesvědčen, že se pan Kožený nemůže smířit s obrovskou finanční ztrátou a neskončil s podnikatelskými aktivitami, které se bez dobrého jména neobejdou. Na druhé straně nebude-li jiného východiska, jsem připraven dovolat se soudní ochrany. Neskrývám, že takovýto spor by vztahy s dlužníkem Koženým jen vyhrotil a nemyslím si, že by přinesl návrat Vašich peněz v krátké době."

Naším cílem je tedy vymanit se z prosebného postavení vůči dlužníkovi a vytvořit situaci, kdy se pan Kožený bude muset rozhodnout. Buď soudní spor a pro něj nepříjemná mediální kampaň, anebo oboustranně výhodná spolupráce s věřiteli, které se vší zodpovědností zastupuji.

Veškeré tyto kroky vyžadují velmi citlivé a obratné jednání, kdy hrozby a ústupky musí být velmi opatrně dávkovány. Bohužel, nyní není naším největším nebezpečím pan Kožený a finanční skupina kolem něho, ale někteří naši vlastní akcionáři. Ti totiž veškerá jednání zablokovali podáním žalob, ve kterých zpochybňují moji funkci likvidátora. Patří mezi ně Daniel Jurča z Vidče.

"Pane Jurčo, zpochybnění pozice likvidátora znamená, že do doby skončení těchto soudních řízení nelze seriózně jednat ani s firmami pana Koženého, ani se směnečnými ručiteli. Prakticky, a Vy to dobře víte, jsou veškeré další kroky tímto paralyzovány. Jak sám píšete, jste vlastníkem 20 akcií. Ty při současné hodnotě na finančním trhu nemají vyšší hodnotu než 2000 korun. Samozřejmě, že sdílím Vaše obavy o tuto částku, ale budete-li na mě pořád útočit jako uplynulé dva měsíce, je málo pravděpodobné, že své peníze dostanete urychleně zpět. Nemohl bych totiž dělat nic jiného, než-li si s Vámi telefonovat, číst a odepisovat na Vaše faxy, pročítat Vaše žaloby a připravovat se na soudní spor s Vašimi právníky. Takto si žádný minoritní akcionář nemůže vynutit svou ochranu. Nejste v obdobné činnosti osamocen. Také pan Punar se nechce spokojit s novým likvidátorem. Ostatně se dobře znáte z poslední Valné hromady holdingu. Tomu se dokonce podařilo přerušit mé jednání s Viktorem Koženým 3. ledna tohoto roku. Rád bych tomu věřil, že je "napáleným dikem" kupónové privatizace stejně jako Vy, ale výpis ze Střediska cenných papírů ukazuje, že pan Punar střídavě nakupuje a prodává akcie HPH. Je to zcela zákonná spekulace, ale nesmí se pak vydávat za ochránce všech minoritních akcionářů. Věřím pane Jurčo, že už přestanete vyhazovat své peníze na žaloby vůči mně a že pochopíte, že ochráncem akcionářů Harvardských fondů, nyní holdingu, může být ze zákona jen jeden. Jsem to nepochybně já. A dělám pro to vše, co mi umožňuje zákon.

Kontakt: JUDr. Michal Pacovský, Výstaviště, Praha 7, tel.: (02)66712338, fax:(02)66712340.

Keywords PROTEXT-HPH-Pacovský

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.