SANEP: Nejlépe hodnoceným krajským šéfem je dnes odvolaný pražský primátor Bohuslav Svoboda

Nejlépe hodnoceným představitelem krajů, mezi něž patří i hl. město Praha je opět pražský primátor Bohuslav Svoboda se ziskem 56,3% kladných hlasů Pražanů. Bohuslav Svoboda se tak téměř po roce (50,8% červen 2012) opět vrací na čelo pomyslného žebříčku popularity nejvyšších představitelů 14 krajských celků. V únorovém šetření společnosti SANEP byl pak Bohuslav Svoboda třetím nejlépe hodnoceným představitelem 14 vyšších územních samosprávných celků. Za poněkud paradoxní je však možné označit skutečnost, že byl dnes nejlépe hodnocený představitel krajů odvolán z primátorského postu.

Druhým nejlépe hodnoceným hejtmanem se podle výsledků květnového šetření společnosti SANEP, stal hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ten kandidoval v loňských krajských volbách za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které v Libereckém kraji získalo nejvíce hlasů. Martin Půta, který tak v čele Libereckého kraje vystřídal ne příliš oblíbeného sociálnědemokratického hejtmana Stanislava Eichlera, získal v květnu 55,2% kladných hlasů obyvatel Libereckého kraje. Martin Půta si tak oproti únorovému šetření společnosti SANEP, kdy se ziskem 57,2% hlasů umístil na prvním místě, pohoršil o dva procentní body.

Třetím nejlépe hodnoceným hejtmanem se v květnu stal se ziskem 53,7% kladných hlasů představitel Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD), jehož obliba má nadále vzestupnou tendenci což dokazuje i jeho postup z únorového pátého místa, kdy získal 46,9% kladných hlasů obyvatel Jihočeského kraje.

Čtvrtým nejlépe hodnoceným hejtmanem se stejně jako v únoru i v květnu stal opět staronový nejvyšší představitel Plzeňského kraje Milan Chovanec (ČSSD), který si s květnovým ziskem 51,8% kladných hlasů polepšil oproti únoru o 1,7 procentního bodu. Milan Chovanec zároveň uzavírá první čtveřici osobností, které se těší oblibě u nadpoloviční většiny svých krajských obyvatel.

Velkým překvapením je propad jednoho z dlouhodobě nejlépe hodnocených hejtmanů šéfa Jihomoravského kraje Michala Haška (ČSSD), který se oproti únorovému (52,2%) šetření společnosti SANEP propadl z druhého místa až na aktuální pátou příčku se ziskem 45,3% hlasů a tedy ztrátou 6,9 procentního bodu. Tato ztráta může souviset s vnitrostranickým děním v ČSSD, kdy se obyvatelé Jihomoravského kraje nemusejí ztotožňovat jak s názory Michala Haška, tak i s jeho působením v rámci vedení ČSSD. Zda se však jedná o trvalý pokles důvěry jednoho z předních osobností sociální demokracie v rámci jeho hejtmanského působení v Jihomoravském kraji, ukáží až další hodnocení důvěry hejtmanů.

Velice dobře si naopak vede nadále jediný zástupce KSČM ve vedení krajů hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který se stejně jako v únoru drží na šestém místě se ziskem 44,5% hlasů obyvatel Ústeckého kraje. Oldřich Bubeníček si navíc oproti únoru (44,2%) polepšil o 3 desetiny procentního bodu.

Sedmé místo obsadil i přes mírný propad stejně jak v únoru (44%) i v květnu sociálnědemokratický představitel kraje Vysočina Jiří Běhounek, který se aktuálně těší podpoře 43,7% obyvatel kraje.

Osmou pozici si rovněž stejně jako v únoru (36,8%) aktuálně udržel i sociálnědemokratický hejtman Pardubického Kraji Martin Netolický, který se těší podpoře 37,1% obyvatel Pardubického kraje. Martin Netolický si navíc polepšil o 3 desetiny procentního bodu.

Z jedenáctého místa na devátou pozici postoupil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který si opět získává důvěru obyvatel svého kraje. Zatímco v únorovém šetření společnosti SANEP se Josef Novotný těšil podpoře 30,8% obyvatel, v květnovém šetření to je již 35,6% kladných hlasů obyvatel Karlovarského kraje.

O dvě příčky si polepšil oproti únorovým hodnotám i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který má aktuálně podporou 32,8% obyvatel Zlínského kraje, zatímco v únoru se těšil podpoře pouze 30% obyvatel.

Naopak k mírnému poklesu důvěry došlo v případě sociálnědemokratického hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, kterému v únoru vyslovilo důvěru 33,8% obyvatel zatímco aktuálně se tato hodnota pohybuje na úrovni 29,7%, což představuje i pokles z desátého na jedenácté místo.

Největší nárůst kladných hlasů však patrný u hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka (ČSSD), který si nárůstem o 11,1% hlasů skutečně důstojně zlepšuje reputaci po svém předchůdci Davidu Rathovi. Josef Řihák, který byl v únoru s hodnotou 16,2 procentních bodů nejhůře hodnoceným hejtmanem si tak aktuálním ziskem 27,3% kladných hlasů obyvatel Středočeského kraje polepšil o dvě místa a zastává dvanáctou pozici.

Největší propad však zaznamenal sociálnědemokratický hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který si oproti únoru pohoršil s květnovým ziskem 25,7% kladných hlasů o čtyři pozice a 8,5 procentního bodu. Aktuálně tak Lubomír Franc zastává předposlední 13. místo.

Nejhůře hodnoceným představitele krajů je pak v květnu hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil se ziskem 24,9% kladných hlasů, což pro Olomouckého hejtmana znamená oproti únorovým hodnotám pokles o jednu příčku a ztrátu 2,4 procentního bodu.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 1. - 19. května 2013 proveden na reprezentativním vzorku 21.906 dotázaných ve věkové kategorii 18 - 69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 48.983 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl zaměřen na spokojenost s činností jednotlivých krajských hejtmanů a pražského primátora. Výsledky průzkumu představují vždy percentuální vyjádření hlasování reprezentativního vzorku respondentů pouze v daném kraji a v případě Bohuslava Svobody v Praze. Reprezentativní respondentní vzorek v rámci jednotlivých 13 krajů činí v průměru 1.516 dotázaných a v Praze 2.190 dotázaných.

Více na http://www.sanep.cz.

SANEP je partnerem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

ředitel a jednatel

tel.: 605 881 188

tel.: 222 231 560

e-mail: zajic@sanep.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-správa-kraje-hejtmani-SANEP-MÍNĚNÍ

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.