BICCGeneral získala podíl v německé kabelárně a drátovně

Společnost BICCGeneral (NYSE: BGC) ve středu oznámila, že dokončila akvizici podílu BICC plc ve společném podniku vyrábějícím dráty a kabely se sídlem v Berlíně. Tato transakce je součástí závěrečné fáze akvizice celosvětových aktivit BICC plc ve výrobě energetických kabelů ze strany BICCGeneral. Cena akvizice byla zhruba 21,9 miliónu USD a zahrnuje 50procentní podíl BICC plc ve společnostech Kaiser Kwo Kabel Energie Gmbh & Co. KG and Kaiser Kwo Kabel Telecom Gmbh & Co. KG, které jsou společnosti s ručením omezeným vyrábějící a prodávající energetické a telekomunikační kabely hlavně veřejně prospěšným společnostem v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Polsku. Partnerem BICCGeneral v německém společném podniku je NKF, přední nizozemská drátovna a kabelárna, která je nyní součástí společnosti Draka.

BICCGeneral dále oznámila, že vytvořila nový společný podnik v Paojingu v provincii Ťiangsu v pevninské Číně se společností Jiangsu Baosheng Group Co. Ltd. Skupina Baosheng je zavedený výrobce nízkonapěťových a středněnapěťových energetických a stavebních kabelů a komunikačních kabelů v Číně s mnoha prodejními kancelářemi po celé zemi. Společný podnik bude vyrábět a prodávat středněnapěťové a vysokonapěťové energetické kabely veřejně prospěšným společnostem a dalším zákazníkům jak v Číně, tak na mezinárodních trzích. BICCGeneral bude investovat zhruba 13 miliónů USD výměnou zhruba za dvoutřetinový podíl ve společném podniku, přičemž Baosheng Group za svůj podíl přispěje existujícími kapacitami na výrobu drátů a kabelů v Číně. Partneři očekávají, že zahájí výrobu vysokonapěťových energetických kabelů v lednu 2000 na nejmodernějším a nejvýkonnějším zařízení v Číně. Společný podnik bude v rámci Číny prodávat hlavně veřejně prospěšným podnikům a bude přitom využívat odbytovou síť společnosti Baosheng Group. Po získání nezbytných schválení od vlády se očekává, že čínský společný podnik zahájí činnost v říjnu 1999. Další informace najdete na webové stránce společnosti BICCGeneral na adrese http://www.biccgeneral.com.

ots Original Text Service: BICCGeneral

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Christopher F. Virgulak, Executive Vice President & Chief Financial Officer, BICCGeneral, 606-572-8877 (v USA)

Webová stránka: http://www.biccgeneral.com

Keywords PROTEXT-BICCGeneral

Region
USA, Canada, U.N.

Category
IT, telecommunications
Automotive industry, transport and machinery

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.