MediaX má schválenou kotaci na frankfurtské burze

MediaX Corporation (označení na vývěsce obchodů přes přepážky: MXMX), vývojce obsahu nových médií pro společnosti v oblasti zábavního průmyslu, nternetových a interaktivních satelitních kanálů, v úterý oznámila, že získala souhlas s kotací svých akcií na segmentu třetího trhu frankfurtské burzy a že zahajuje svůj první významnější program zaměřený na vztahy s evropskými investory. Obchodování s akciemi společnostmi začalo v úterý pod označením "XMX" a identifikačním kódem německých akcií (Wertpapierkennummer) 918 444. Evropské kotaci napomohla společnost The Geneva Group/TeamWork Kommunikations GmbH, která také společnosti MediaX poskytne služby týkající se vztahů s evropskými investory.

Rainer Poertner, předseda představenstva MediaX, uvedl: "Domnívám se, že načasování kotace akcií ve Frankfurtu spolu s programem vztahů s investory v Evropě je příležitost, jak podpořit naše postavení skutečně globálního aktéra. Být na německé burze je součást celkové mezinárodní strategie naší společnosti, která spočívá v přilákání zájmu evropských médií a ve využití synergických příležitostí v měnícím se globálním prostředí. Společnost má v plánu zavést svůj obsah přímo do této investiční komunity prostřednictvím prezentačního turné v Německu v blízké budoucnosti." K dalším společnostem, které už jsou kótovány na německých burzách, patří Amazon.com, AOL, Dell, Yahoo, U.S. Wireless Corp., Sun Microsystems, Ebay a AT&T.

Společnost The Geneva Group. & TeamWork Kommunikations GmbH, firma zabývající se vztahy s investory a se sídlem v USA a v Německu, se zaměřuje na situace, kde nastává rychlý růst a na společnosti s vynikajícími technologiemi pro řešení v oblasti informačních technologií, softwaru, biotechnologií, internetu a zábavního průmyslu. Michael Bardaky, prezident společnosti The Geneva/TeamWork, k tomu uvedl: "MediaX je v popředí revolučního obratu na internetu směrem k obsahu a využívá toho, že má výjimečně působivé strategické aliance s takovými giganty, jako jsou Microsoft, RealNetworks, Broadcast.com, MP3, AOL, EchoStar a Web-TV." Klíčovou strategií společnosti je konvergence vysoce kvalitních a osvědčených modelů v oblasti zábavy s prodejem, elektronickým obchodem a systémy širokopásmového a satelitního vysílání. Tým společnosti MediaX vytvořil už oceněné zábavní stránky na internetu (tzv. hubs) a založil amuZnet.com, což je stránka pro oblast zábavy a maloobchodní portál, kde je více než 300.000 různých titulů hudby, videa a DVD. Společnost nadále buduje vztahy se společnostmi, jako jsou AOL, Broadcast.Com, EchoStar, Infoseek, Liquid Audio, MTV, Microsoft, RealNetworks, VH1, Yahoo! a další. Kromě toho MediaX zahajuje agresivní akviziční strategii, aby doplnila své existující hlavní činnosti.

Informace o MediaX Networks

MediaX Corporation (www.mediax.com), založená v roce 1996, je oceňovaný vývojce obsahů pro nová média pro internet, společnosti z oblasti zábavy a pro interaktivní satelitní kanály. K síti webových stránek společnosti MediaX v oblasti zábavy patří http://www.rodstewartlive.com, http://www.jbirdrecords.com, http://www.Divinemusik.com, http://www.EYCLive.com a její http://www.amuZnet.com slouží jako webová stránka pro oblast zábavy a elektronického obchodu s více než 300.000 CD, DVD a domácích videí. Společnost nedávno uzavřela dohocu s interaktivním satelitním systémem společnosti EchoStar, pro přenos amuZnet.com do více než 2,8 miliónu domácností.

O společnosti The Geneva Group/TeamWork

The Geneva Group, Inc and TeamWork Kommunications Gmbh je společnost se sídly v USA a v Německu zaměřená na investiční bankovnictví a vztahy s investory, která nabízí svým klientům širokou škálu finančních služeb a strategií pro vztahy s investory výlučně v Evropě. The Geneva Group s kancelářemi v Miami na Floridě a v Hamburku zavádí globální strategie, podpůrné činnosti a programy pro vztahy s investory přizpůsobené klientům a zajišťuje tak nově kótovaným společnostem stejnou firemní identitu a podporu, jakou mají na amerických trzích.

Toto sdělení pro tisk obsahuje výhledová tvrzení. Slova "odhad", "možný", "usilující o" a podobné výrazy jsou typická pro výhledová tvrzení, která vycházejí pouze z údajů známých v den, kdy je takové tvrzení učiněno. Společnost se nijak nezavazuje veřejně aktualizovat či revidovat jakékoli z výhledových tvrzení, ať už vzhledem k novým informacím, budoucím událostem nebo z jiného důvodu. Výhledová tvrzení v sobě inherentně obsahují rizika a nejistoty, z nichž některé není možné předvídat ani kvantifikovat. Budoucí události a skutečné výsledky se mohou významně lišit od těch, které jsou tvrzeny, zamýšleny nebo vyplývají z výhledových tvrzení. K rizikům a nejistotám, jimž jsou výhledová tvrzení vystavena, patří například účinek vládní regulace, konkurence a jiná významná rizika.

Další informace je možné získat kontaktováním těchto osob: Wayne Thomsen, VP Media/Communications, Liviakis Financial Communications, Inc, +1 916-448-6084, nebo wtf@lfcnet.com, zastupující MediaX Corporation; nebo Rainer Poertner, předseda představenstva MediaX Corporation, +1 310-815-8992, nebo poertner@msn.com; nebo Michael K. Bardaky, prezident, +1 305- 377-0032, nebo evropská kancelář, Sven Joesting, Managing Director, +49-40-35-71-26-02, nebo teamwork.com@poweronline.net, oba z The Geneva Group/TeamWork.

UDÁLOSTI Z NEDÁVNÉ DOBY

14. července 1999 - MediaX v partnerství s Paulem McCartneym a MPL Communications oznámila zahájení druhé fáze internetové kampaně "Band On The Run" (Kapela na útěku) Paula McCartneyho, která začala 22. června 1999. Součástí dohody je, že společnost MediaX bude projektovat, produkovat a monitorovat veškeré aktivity online a offline, spojené s touto akcí, které budou mít svůj domov na amuZnet.com společnosti MediaX. Kampaň, příhodně pojmenovaná "Fans On the Run" (Fanoušci na útěku), má podle plánu pokračovat v letních měsících a je prováděna v součinnosti s vydáním speciálního hitu číslo jedna, Band on the Run v edici stříbrného výročí na Billboard Catalogue Chart po jeho vydání v březnu.

11. června 1999 - MediaX dnes oznámila zahájení vysílání mediálního a stažitelného obsahu s použitím Windows Media Technologies (Nasdaq: MSFT) společnosti Microsoft. Použití audiokódu Microsoft Technologies (s názvem MS audio) a technologie pro správu práv výrazně zlepší audio kvalitu stažitelných a vysílaných médií dostupných na všech stránkách MediaX. Aliance také umožňuje umístění MediaX na velmi navštěvované stránce WindowsMedia.com společnosti Microsoft Copr. pro podporu událostí a akcí společnosti MediaX spojených s webem.

29. dubna 1999 - MediaX oznámila, že podepsala dohodu se společností Adsmart, onlineovou inzertní sítí, která sestává z více než 200 webových stránek, pro prodej inzerce na síti MediaX a webových stránkách založených an elektronickém obchodě. Adsmart, která je většinově vlastněnou dcerou společnosti CMG Info Svc (Nasdaq: CMGI), bude exkluzivním prodejním týmem pro veškeré majetkové podíly MediaX Corporation, k nimž patří zábavní síť MediaX (EchoStar se zahájením na podzim 1999) a webovou stránkou elektronického obchodu amuZnet.com., s účinnými marketingovými příležitostmi, které mají vytvořit nový zdroj příjmů z reklamy.

19. dubna 1999 - MediaX a EchoStar (Nasdaq: DISH) oznámily dohodu o interaktivním televizním vysílání. Tento širokopásmové interaktivní satelitní kanál, jehož činnost má být zahájena v zimě 1999 - bude poskytovat programy a online nákupy z širokého spektra zábavy MediaX 24 hodin denně. Obsah je dodáván jak do PC, tak televizních přijímačů. Současně jsou nákupy online integrovány do amuZnet.com společnosti MediaX, která je přístupná kliknutím myši anebo přes dálkový ovladač televize. Smlouva také předpokládá tvorbu příjmů pro MediaX sdílením základny 2,8 miliónu předplatitelů EchoStar a reklamy.

Kontakt: Wayne Thomsen, VP Media/Communications, Liviakis Financial Communications, Inc, +1 916-448-6084, nebo wtf@lfcnet.com, za MediaX Corporation; nebo Rainer Poertner, předseda představenstva MediaX Corporation, +1 310-815-8992, nebo poertner@msn.com; nebo Michael K. Bardaky, prezident, +1 305-377-0032, nebo evropská kancelář , Sven Joesting, Managing Director, +49-40-35-71-26-02, nebo teamwork.com@poweronline.net, oba z The Geneva Group/TeamWork/

Keywords PROTEXT-MediaX Corporation

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Culture
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.